Let op!

OHSAS 18001 vervangen door ISO 45001

OHSAS 18001:2007 was tot maart 2018 de internationale managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. Deze norm is inmiddels niet meer geldig. De OHSAS 18001:2007 is inmiddels vervangen voor een norm die nog sterker gericht is op het beperken, en waar mogelijk vermijden, van bedrijfsongevallen en onveilige werkomstandigheden: De ISO 45001:2018. Deze nieuwe norm is een stuk uitgebreider dan de OHSAS 18001:2007 en is tegenwoordig de internationale standaard.

CAN - Verschil ISO 45001 en OHSAS 18001
ISO 45001 medewerkers betrekken

Wat is het?

Wat is OHSAS 18001 vs. ISO 45001

De OHAS 18001 is in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen tegen onveilige werkomstandigheden, zowel fysiek als mentaal. Om dit organisatie-breed mogelijk te maken, is het nodig dat er procedures, werkinstructies en afspraken worden gemaakt omtrent arboprocessen. Deze elementen vormen samen het (arbo)managementsysteem van een organisatie. De OHSAS 18001 norm beschreef waar zo een arbomanagementsysteem aan moest voldoen om daadwerkelijk te leiden tot een veilige werkomgeving. Een aantal jaar geleden kwam er een behoefte om de norm uit te breiden en daar is uiteindelijk de ISO 45001 norm uit voortgekomen. De ISO 45001 norm beschrijft dus uitgebreid en volledig waar een arbomanagementsysteem aan moet voldoen, om daadwerkelijk te zorgen dat werknemers fysiek en mentaal veilig werken.

Waarom een OHSAS 18001 certificaat / ISO 45001 certificaat?

Waarom een OHSAS 18001 certificaat halen vroeger en waarom een ISO 45001 certificaat nu? De redenen hiervoor zijn eigenlijk hetzelfde gebleven. Voor de ene organisatie zal er het een commerciële drijfveer zijn. Voor de andere organisatie zal het vooral gaan om het beheersen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. We zetten een aantal voordelen van het behalen van een certificering op dit gebied op een rij:

 • Een managementsysteem, gericht op de organisatie, leidt tot verbetering.
 • Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.
 • Professionele uitstraling richting de markt.
 • Continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van je organisatie.
 • Verhoging van de medewerkerstevredenheid en meer gemotiveerde medewerkers.
 • Verlaging van de verzuimkosten.
 • Minder controles door de arbeidsinspectie.

Voor wie?

Waardevol voor iedere organisatie

Een ISO 45001 certificaat is (en een OHSAS 18001 was) een waardevol certificaat voor elk type bedrijf, aangezien veiligheid en gezondheid binnen elke organisatie gewaarborgd dient te zijn. In de praktijk is het wel zo dat voornamelijk bedrijven in de bouw en industriële sector er echt commerciële voordelen van ervaren. Dit, omdat een dergelijk certificaat vooral vaak wordt geëist wanneer een organisatie een aanbesteding wil doen of bepaalde producten wil inkopen.

ISO 45001
ISO 45001 arbomanagementsysteem

Normen op een rij

Verschil OHSAS 18001 / ISO 45001 en VCA

Het is goed mogelijk dat je bij de OHSAS 18001/ISO 45001 norm ook al gauw denkt aan de VCA. En dat is begrijpelijk want ze lijken alle drie ook erg op elkaar. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de OHSAS 18001/ISO 45001 en de VCA:

 • De VCA is een norm die voornamelijk in Nederland en een aantal andere omringende landen wordt erkend, terwijl de OHSAS 18001/ISO 45001 wereldwijd erkende normen zijn.
 • De VCA norm gaat alleen over praktische werkzaamheden. Maar de OHSAS 18001/ISO 45001 norm gaat over alle risico’s en gevaren die werknemers lopen, dus ook psychologische risico’s.

ISO 45001 norm implementeren

Om het ISO 45001 certificaat te behalen zal je een externe audit moeten ondergaan waarbij een accreditatiebureau beoordeelt of de norm goed geïmplementeerd is. Om de norm goed en werkbaar voor jouw organisatie te implementeren, is het verstandig dit samen met een deskundige partij te doen. Vaak hebben adviesbureaus alleen de norm voor ogen en proberen ze zo regels en procedures voor te schrijven die in de praktijk niet goed uit te voeren blijken in je organisatie. CertificeringsAdvies Nederland neemt daarom jouw organisatie als uitgangspunt in plaats van de norm. Op deze manier zorgen wij ervoor dat jouw ISO 45001 managementsysteem op de meest werkbare en praktische manier wordt geïmplementeerd, zodat de hele organisatie er de vruchten van plukt en zodat je eenvoudig door de externe audit komt. Wij kunnen je op verschillende manier ondersteunen met het implementeren van de norm en daarnaast kunnen wij een interne audit uitvoeren, wat tevens ook een verplicht onderdeel is van ISO 45001, zodat je nog meer kans van slagen hebt. Benieuwd naar onze diensten rondom ISO 45001?

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!