Vanaf 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR), oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een nieuwe Europese pricacywetgeving voor organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken. 

Op 14 april 2016 is de AVG vastgesteld. Deze verordening vervangt de eerdere EU verordening uit 1995. De oude verordening voldeed niet meer aan de huidige privacy-eisen voor onze samenleving waarin (digitale) persoonsverwerking een steeds grotere rol speelt.

Informatiebeveiliging is al langer een maatschappelijk thema. Op 1 januari 2016 voerde Nederland al de Wet Meldplicht Datalekken in, welke onderdeel is van de AVG. De boete voor het niet melden van een datalek kan oplopen tot € 900.000,-. Een flink bedrag, maar niet voldoen aan de eisen van de AVG kan leiden tot boetes die zelfs kunnen oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaaromzet van bedrijven.

Er moet dus duidelijk aangetoond kunnen worden dat de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus genomen wordt. Bijvoorbeeld door het invoeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging, al dan niet ISO 27001 gecertificeerd.

Alles weten over de AVG?

Wil jij alles weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Download dan gratis onze handige whitepaper waarin we alle veel gestelde vragen rondom de AVG voor je gebundeld hebben.

DOWNLOAD WHITEPAPER
AVG whitepaper mockup