Na de nieuwe ISO normen, is er nu ook een nieuwe VCA norm. Het vernieuwen van de VCA norm werd ook hoog tijd; de meest recente versie van de Veiligheid Checklist Aannemers is immers alweer enkele jaren oud. In de afgelopen tijd hebben Nederlandse en Belgische opdrachtgevers- en nemers samengewerkt aan de nieuwe VCA norm. De nieuwe versie VCA 2017/6.0 is inmiddels definitief en vervangt de oude VCA 2008/5.1.

De 5 belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA norm

Ieder VCA gecertificeerd bedrijf moet gaan voldoen aan de nieuwe eisen van de VCA norm 2017/6.0. Om hier goed op voorbereid te zijn, behandelen we hieronder op hoofdlijnen de vijf belangrijkste wijzigingen in de nieuwe VCA norm.

Meer weten over VCA? Download de handige info-gids.

Wil je alles weten over VCA? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiegids.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

1. Alle aandacht voor veiligheid!

In de huidige versie van de VCA norm wordt ook aandacht besteed aan milieu. In de nieuwe VCA norm verandert dat. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar het onderwerp Veiligheid. Bovendien is het aantal eisen verminderd. Een logische structuur en strakke formulering liggen hieraan ten grondslag.

2. Meer aansluiting bij de praktijk

Hoewel veel bedrijven het VCA certificaat hebben, is er ook best wat kritiek op de veiligheidsnorm. Zo zou VCA in de praktijk te weinig toevoegen. Naar deze feedback is geluisterd en de eisen uit VCA die over de praktijk gaan (de werkplek) zijn aangescherpt. Zo is er meer aansluiting bij de dagelijkse werkzaamheden van gecertificeerde bedrijven. Ook de audits zullen meer praktijkgericht worden aangepakt. Minder papier, meer praktijk dus! Daarnaast is het zo dat vanaf nu ook uitvoerende medewerkers worden betrokken. De leidinggevende blijft echter verantwoordelijk.

3. Meer ruimte voor relevantie

Een ontwikkeling in de nieuwe VCA norm die we van harte toejuichen: er komt ruimte voor maatwerk. Voor relevante maatregelen die werken voor jouw bedrijf. Want wat voor de één werkt, hoeft tenslotte niet voor jou te werken. Er wordt daarom meer gekeken naar veiligheidsgedrag en minder naar de ‘letter van de norm’.

4. Meer duidelijkheid voor ZZP’ers en ketenpartners

De toepassing van VCA voor ZZP’ers was vaak onduidelijk. Met de nieuwe VCA norm komt hier verandering in. Er is duidelijker omschreven wat de positie van de ZZP’er is. Daarnaast is er meer duidelijkheid voor alle ketenpartners. Hoofdaannemers (vaak VCA** gecertificeerde bedrijven) moeten hun onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is. Tenslotte komen er ook meer zogenaamde ‘must-vragen’ voor het VCA* certificatieniveau.

5. Een gelijkwaardig schema voor Nederland en België

De VCA norm is oorspronkelijk ontwikkeld in Nederland, maar wordt ook in België steeds vaker toegepast. De nieuwe VCA norm komt met één schema voor beide landen. Andere landen kunnen de norm makkelijker gebruiken en er is een duidelijke ondergrens voor alle eisen.

Meer weten over VCA behalen? Bekijk dan onderstaande video!

*Transcriptie onderaan deze pagina


Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video:

Veilig werken is van groot belang voor ieder bouwbedrijf. Maar zoals het bekende gezegde luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Daarom worden er door iedere aannemer veiligheidsmaatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen kunnen niet alle ongelukken voorkomen worden. Voor de medewerker in kwestie is dit natuurlijk het meest vervelend. Maar ook voor de aannemer zitten hier veel nadelige gevolgen aan vast. Hierdoor ontstaat de vraag: hoe kunnen we betere veiligheidsmaatregelen nemen om onze risico’s te beheersen? De VCA norm is een antwoord op deze vraag. Met de VCA norm verlaagt u het risico op ongevallen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op ziekte- en verzuimkosten. De kosten van bedrijfsongevallen zijn hoog en de aannemer is bijna altijd aansprakelijk. Ook haalt u met het VCA certificaat meer opdrachten binnen. VCA is namelijk vaak verplicht om mee te mogen doen met een aanbesteding. Dus: VCA zorgt voor meer opdrachten én meer omzet! Maar welke stappen moeten we nu zetten voor een VCA certificaat? Stap 1 is het maken van een VCA handboek waarin alle veiligheidsafspraken zijn vastgelegd. Vervolgens lopen we samen de norm door en vinden we de praktische toepassing voor uw bedrijf. Tijdens stap 3 voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Een andere belangrijke eis uit de norm is dat uw mensen een persoonlijk VCA diploma halen. Tenslotte voeren we een interne audit uit zodat u goed bent voorbereid op certificering. Vindt u het net als deze aannemer lastig om alle stappen uit te voeren die de auditor van u verwacht? CertificeringsAdvies Nederland helpt u graag! Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van VCA trajecten. Ze plaatsen zich graag in uw schoenen en helpen u met al uw vragen. In samenwerking met onze klanten hebben we dan ook al veel mooie resultaten behaald.  Ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op! Bel ons op 085-4879972 E-mail naar info@certificeringsadvies.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website: www.certificeringsadvies.nl