Nieuwe VCA norm 2017Begin april is de nieuwe VCA norm 2017/6.0 officieel gepubliceerd. De norm werd eind 2017 al gepresenteerd, maar is nu, in 2018, ook door de Raad voor Accreditatie (RVA) geaccepteerd. Dat betekent dat de VCA norm 2017 /6.0 de nieuwe standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken is. Wil je weten wat de belangrijkste wijzigingen zijn in de nieuwe VCA 2017 en wat de impact van de veranderingen is voor jouw organisatie? Lees dan snel verder. 

Wat is het verschil tussen de nieuwe VCA norm 2017/6.0 en de eerdere VCA 2008/5.1?

De nieuwe VCA 2017 heeft meer diepgang gekregen dan zijn voorganger. Een belangrijke wijziging in de VCA 2017 is dat veiligheid nog meer centraal is komen te staan en dat er wat minder aandacht is voor milieu. Om het overzichtelijk te maken staan hieronder de belangrijkste veranderingen opgesomd. Voor een uitgebreide omschrijving van iedere wijziging raden we je aan om het artikel: De nieuwe VCA norm: dit zijn de 5 belangrijkste wijzigingen te lezen.

 1. Veiligheid komt meer centraal te staan en daarmee gaat de VCA 2017 terug naar de basis. In vergelijking met de vorige versie is er minder aandacht voor het milieu.
 2. Rondom de werkplek is er meer aandacht voor de praktijk.
 3. Er is ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA.
 4. Er is meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de hele keten.
 5. Rondom VCA en andere landen is er meer gelijkwaardigheid en een betere toepasbaarheid.

Op 4 april is ook de nieuwe VCA checklist gepubliceerd, zodat ieder bedrijf exact weet aan welke eisen het moet voldoen voor de nieuwe VCA 2017.

Download onze handige whitepaper!

Wil je aan de slag met VCA? Download dan geheel vrijblijvend deze handige VCA informatiegids. Daarin vind je een antwoord op alle veel gestelde vragen over de norm.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

Wist je ook dat…?

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe VCA 2017 zijn samen te vatten in de vijf bovenstaande punten. De VCA 2017/6.0 bevat echter een aantal opvallende aanpassingen die we graag nog even voor je uitlichten:

 • Dankzij digitalisering is het bekende groene boekje waarin diploma’s staan verleden tijd.
 • VGM-projectplannen mogen volgens de nieuwe norm niet ouder zijn dan een jaar.
 • Bij de nieuwe VCA norm 2017 ben je als organisatie niet alleen verplicht om ongevallen te melden, maar is het ook voor VCA* ook zaak dat je bijna-ongevallen en VGM incidenten meldt.
 • In de nieuwe VCA 2017/6.0 staat dat een organisatie een communiciatieplan dient op te stellen waarin staat beschreven hoe geborgd wordt dat iedereen in de organisatie, zonder taalbelemmeringen, op de hoogte blijft van actuele informatie. Ook staat daarbij beschreven wat de werkwijze hiervoor is.
 • Voor VCA* zijn de welbekende Toolboxmeetings weer terug van weggeweest.
 • Waar voor de Functie Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) eerst per functie de risico’s in kaart moesten worden gebracht is dat nu teruggebracht naar één overkoepelende risico-inventarisatie waarin alle gangbare operationele activiteiten van het bedrijf staan beschreven.

VCA certificaat behalen? Bekijk onderstaande uitlegvideo!

*Transcriptie onderaan deze pagina

Wanneer voldoen aan de nieuwe VCA norm 2017?

De VCA 2017/6.0 is weliswaar de nieuwe norm waarmee de oude VCA 2008/5.1 wordt vervangen, maar dat betekent niet dat de norm per direct in gebruik wordt genomen. De certificerende instanties zijn namelijk zelf nog druk bezig om alles in te regelen voordat zij kunnen gaan certificeren volgens de nieuwe norm. Zo moeten de auditoren bijvoorbeeld opgeleid worden volgens de nieuwe regels.

Alle bedrijven die VCA gecertificeerd zijn krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie van de VCA norm te maken. Voor het overstappen van de oude naar de nieuwe versie van de norm is een overgangsregeling getroffen. Iedere organisatie dient uiteindelijk uiterlijk 3 jaar en 6 maanden na publicatie (2 april 2018) te voldoen aan de nieuwe VCA 2017/6.0.


Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video:

Veilig werken is van groot belang voor ieder bouwbedrijf. Maar zoals het bekende gezegde luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Daarom worden er door iedere aannemer veiligheidsmaatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen kunnen niet alle ongelukken voorkomen worden. Voor de medewerker in kwestie is dit natuurlijk het meest vervelend. Maar ook voor de aannemer zitten hier veel nadelige gevolgen aan vast. Hierdoor ontstaat de vraag: hoe kunnen we betere veiligheidsmaatregelen nemen om onze risico’s te beheersen? De VCA norm is een antwoord op deze vraag. Met de VCA norm verlaagt u het risico op ongevallen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op ziekte- en verzuimkosten. De kosten van bedrijfsongevallen zijn hoog en de aannemer is bijna altijd aansprakelijk. Ook haalt u met het VCA certificaat meer opdrachten binnen. VCA is namelijk vaak verplicht om mee te mogen doen met een aanbesteding. Dus: VCA zorgt voor meer opdrachten én meer omzet! Maar welke stappen moeten we nu zetten voor een VCA certificaat? Stap 1 is het maken van een VCA handboek waarin alle veiligheidsafspraken zijn vastgelegd. Vervolgens lopen we samen de norm door en vinden we de praktische toepassing voor uw bedrijf. Tijdens stap 3 voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Een andere belangrijke eis uit de norm is dat uw mensen een persoonlijk VCA diploma halen. Tenslotte voeren we een interne audit uit zodat u goed bent voorbereid op certificering. Vindt u het net als deze aannemer lastig om alle stappen uit te voeren die de auditor van u verwacht? CertificeringsAdvies Nederland helpt u graag! Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van VCA trajecten. Ze plaatsen zich graag in uw schoenen en helpen u met al uw vragen. In samenwerking met onze klanten hebben we dan ook al veel mooie resultaten behaald.  Ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op! Bel ons op 085-4879972 E-mail naar info@certificeringsadvies.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website: www.certificeringsadvies.nl