Waarom ISO 45001 behalenHet zat er al een tijdje aan te komen, maar eindelijk is het zover: De nieuwe ISO 45001 norm is gepubliceerd. Tevens is ook de Nederlandse vertaling van de nieuwe norm beschikbaar gesteld. De ISO 45001:2018 norm vervangt de OHSAS 18001. Een belangrijke wijziging in de nieuwe norm is dat deze nu aansluit bij de High Level Structure (HLS) voor managementsystemen. Ook is er meer aandacht voor de contextanalyse. Benieuwd naar de wijzigingen? Lees dan snel verder. 

ISO 45001:2018 vervangt OHSAS 18001:2007

De ISO 45001 is de internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken. De nieuwe versie van de norm is nog sterker gericht op het beperken of zelfs vermijden van onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen. Zoals gezegd vervangt de ISO 45001:2018 de OHSAS 18001:2007. De nieuwe norm is niet alleen een vervanger, maar is ook een stuk uitgebreider dan de ‘oude’ OHSAS 18001.

Meer weten over ISO 45001?

Ben je benieuwd naar de contextanalyse van deze norm? Download dan geheel vrijblijvend deze whitepaper en ontdek stap voor stap hoe het werkt.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download contextanalyse whitepaper

Wijzigingen in de nieuwe ISO 45001

Eén van de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe ISO 45001 is dat deze aansluit bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren. Zo zijn in de High Level Structure (HLS) clausules met eisen opgenomen die voor alle normen van dit type zijn gestandaardiseerd. Ook is de indeling gestandaardiseerd naar 10 hoofdstukken die in elke norm terugkomen.

Daarnaast wordt er in de nieuwe ISO 45001, evenals bij de andere herziene ISO normen, gebruik gemaakt van de contextanalyse. De contextanalyse bestaat uit een risico- en stakeholderanalyse. Daarmee worden interne en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor het arbobeleid in kaart gebracht. Daarbij wordt gekeken naar zowel risico’s alsmede de behoeften en verwachtingen van alle belanghebbende partijen.

Lees ook: de contextanalyse in de nieuwe iso 9001 norm

Verder kent de nieuwe ISO 45001 nog een aantal toevoegingen ten opzichte van OHSAS 18001:

  • Meer aandacht voor participatie en consultatie van werknemers;
  • Aparte paragrafen voor Management of Change, outsourcing, procurement en contractors;
  • Integratie met andere bedrijfsprocessen waardoor de hele organisatie betrokken wordt bij arbomanagement;
  • Directe betrokkenheid leiding;
  • Competenties i.p.v. trainingsbehoeften;
  • Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures.

Lees ook: de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001

Meer informatie over ISO 45001?

Vaak wordt verondersteld dat ISO een handboek is dat voorschrijft hoe je als organisatie dient te werken. Dat is echter niet het geval. Met de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 is het gevreesde handboek niet meer verplicht. Een positieve verbetering ten opzichte van de oude OHSAS 18001.

Bij CertificeringsAdvies denken we niet vanuit de norm maar vanuit je organisatie. Door het op pragmatische wijze vertalen van de norm naar de organisatie stellen we vast welke doelen belangrijk zijn voor jouw organisatie, nu en in de toekomst. Wij geloven dat onze consultant hier met name een faciliterende rol in speelt. Door de juiste vragen te stellen, ondersteunen wij je bijvoorbeeld in het vaststellen van je stakeholders. Indien gewenst verzorgen wij uiteraard ook de implementatie van het vastgestelde arbobeleid.

Download ISO 45001 contextanalyse

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl