Installatie keuren - NEN 3140 inspectieElektrische installaties zijn er in allerlei verschillende vormen. Omdat het werken met elektrische machines en installaties risicovol is (kans op ontploffing, brand, elektrische verbranding etc.), is het van groot belang om hier op een veilige manier mee om te gaan. De NEN 3140 norm is een handig hulpmiddel om aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen. Deze norm zoomt in op inspectie van je bestaande elektrische installaties.

Wat is NEN 3140?

NEN 3140 is een norm die gericht is op de bedrijfsvoering van werkzaamheden rondom, met of aan elektrische arbeidsmiddelen. In je bedrijfsvoering stel je een beleid op waarin je vaststelt hoe je omgaat met onderhoud, beheer en inspectie van je elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Iedere elektrische installatie binnen je organisatie dient een eigen installatieverantwoordelijke te hebben. En daarnaast dient iedere werkzaamheid aan een installatie een eigen werkverantwoordelijke te hebben.

Artikeltip: ‘Wat is NEN 3140?’

Ondersteuning nodig?

Heb jij ondersteuning nodig met het implementeren van NEN 3140? Onze adviseurs helpen je graag. Neem gerust contact met ons op!

NEEM CONTACT OP
Contact CertificeringsAdvies Nederland

Wat is een NEN 3140 inspectie?

Nadat je je processen hebt ingericht volgens de NEN 3140 norm, laat je dit inspecteren door een deskundig persoon. Een NEN 3140 inspectie houdt dus eigenlijk in dat je periodiek laat controle of je bestaande elektrische installaties en arbeidsmiddelen nog voldoen aan de voorschriften. Een inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van een inspectieplan door middel van beproevingen, metingen en visuele schouwingen. De bevindingen van de inspectie worden vervolgens gerapporteerd zodat je actie kunt ondernemen waar dat nodig is.

Hoe vaak moet een NEN 3140 inspectie uitgevoerd worden?

Hoe vaak een NEN 3140 inspectie moet plaatsvinden hangt af van verschillende wegingsfactoren, de:

 • Kwaliteit van de installatie;
 • Leeftijd van de installatie;
 • Personen die de installatie gebruiken;
 • Omgevingsomstandigheden;
 • Richtlijnen van de fabrikanten;
 • Mate waarin een installatieverantwoordelijke toezicht houdt.

Afhankelijk van de eis en van de behoefte dient de inspectie om de 3 tot maximaal 6 jaar uitgevoerd te worden.

Voordelen NEN 3140 inspectie

 • Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht een veilige werkomgeving te faciliteren voor je medewerkers. De NEN 3140 inspectie is een algemeen geaccepteerde manier om aan te tonen dat je de zorgplicht nakomt als het gaat om je elektrische installaties.
 • Je voorkomt ongevallen/schade.
 • Je bedrijfszekerheid en daarmee ook je bedrijfscontinuïteit wordt verbeterd;
 • Mogelijke afwijkingen komen naar boven in de inspectie. Hier kun je op inspelen;
 • Je voldoet aan de vraag vanuit je (potentiële) klant;
 • Je bent verzekeringstechnisch en juridisch vaak beter beschermd.

Is NEN 3140 verplicht?

Ja en nee. Letterlijk gezien ben je als organisatie niet verplicht om machines en apparaten volgens de NEN 3140 richtlijnen te keuren. Echter, zoals eerder benoemd ben je vanuit de Arbowet wél verplicht om een gezonde en veilige werkplek te faciliteren. Heb je geen installatie- of werkverantwoordelijke binnen je organisatie aangesteld, dan ben je ook verplicht om je aan bepaalde regels te houden. En daarnaast moeten de machines en installaties waarmee je werkt voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. Deze richtlijn stelt veiligheids- en gezondheidseisen aan iedere machine binnen de Europese Unie.

Daarnaast stellen verzekeraars steeds vaker de eis dat machines en installaties worden gekeurd volgens NEN 3140 en NEN 1010. Veel brandgevallen worden namelijk veroorzaakt door gebrekkige installatie. De normen geven dus zekerheid! En zo ben je als organisatie zowel verzekeringstechnisch als juridisch beter beschermd.

Lees ook het artikel: ‘Het verschil tussen NEN 3140 en NEN 1010’.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl