Energiebesparingsplicht, informatieplicht over de energiesparing en energiemanagement volgens ISO 50001

ISO 50001 certificering

Een manier om de energiebesparingsplicht, de informatieplicht over energiebesparing en energiemanagement in je organisatie te kunnen beheersen is door middel van het opzetten van een managementsysteem conform ISO 50001. Dit systeem sluit naadloos aan bij een, al mogelijk ingericht, ISO 14001 systeem. Wil je binnen je organisatie aan de slag met ISO 50001 en heb je behoefte aan ondersteuning bij dit proces? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres. Met advies, opleiding en outsourcing zijn wij dé partner in certificeren.

ISO 50001 kosten
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over ISO 50001? Neem dan contact met
ons op! Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Met oog voor resultaat

ISO 50001 certificering?

In onze aanpak nemen wij niet de ISO 50001 norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform ISO 50001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de organisatie tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

iso14001-iso50001

Meer over de energiebesparings- en informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Dat kun je naar eigen inzicht doen of op basis van erkende maatregelenlijsten per bedrijfstak. Daarnaast is er voor een deel van deze bedrijven de informatieplicht over de energiebesparing.

Bij grootbedrijven (250+ medewerkers of omzet groter dan 50 miljoen) is er aanvullend de plicht om een EED energie-audit uit te voeren en de uitkomsten in te dienen bij de overheid (Rvo.nl).

ISO 50001 vs. ISO 14001

Zoals aangegeven kun je deze zaken in je organisatie borgen met behulp van een managementsysteem conform ISO 50001. Ten opzichte van ISO 14001 zijn er een aantal toegevoegde onderwerpen binnen deze norm:

  • Energiebeoordeling;
  • Energieprestatie-indicatoren;
  • Referentie energiegebruik;
  • Verzamelen van energiegegevens;
  • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

De ISO-organisatie verwacht dat op lange termijn tot 60% van het energieverbruik beïnvloed kan worden door ISO 50001.

Op een rij

De voordelen van energiemanagement

Direct voordeel van energiemanagement is uiteraard de reductie in energiekosten. Deskundigen in energie-investering geven al snel aan dat een kostenreductie van 10% mogelijk is (tenzij je recent dergelijke investeringen hebt gedaan). Je weet zeker dat je blijft voldoen aan controles van de wet. En je handelt duurzaam en sluit zo aan bij de behoeften van je belanghebbenden. Daarnaast:

  • Toon je met een ISO 50001 keurmerk aan een professionele organisatie te zijn;
  • Onderscheid je jezelf van concurrenten;
  • Ben je als ISO 50001 gecertificeerd bedrijf aantrekkelijk voor opdrachten, o.a. vanuit de overheid. Je kunt aan prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen- en wensen;
  • Voldoe je aan geldende wet- en regelgeving.
  • Ben je bezig met continue verbetering van de organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid.
energiemanagementsysteem

Het ISO 50001 managementsysteem

Het managementsysteem voor ISO 50001 wordt het energiemanagementsysteem genoemd. De vorm van dit managementsysteem kun je als organisatie zelf bepalen. De bekende papieren handboeken die vaak met ISO worden geassocieerd, zijn niet meer verplicht en maken plaats voor andere manieren zoals bijvoorbeeld integratie in bestaande softwaresystemen.

Ons uitgangspunt bij het inrichten en behalen van ISO 50001 is jouw organisatie. Dat zie je terug in onze werkwijze en in ons managementsysteem. Ons managementsysteem is niet gebaseerd op een ISO norm of de HLS, maar op een bedrijfskundige indeling van processen binnen jouw organisatie. Op deze wijze biedt het een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Dit kan een ISO norm zijn, maar ook andere certificaten (14001, 9001) en interne afspraken. Een managementsysteem is in onze ogen bedoeld om ermee te werken. Het systeem is immers niet leidend, maar ondersteund aan je organisatie en je bedrijfsdoelen.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!