EED audit

In middelgrote tot grote organisaties gaat heel wat energie om, maar hoeveel verbruik je nu eigenlijk en hoe kun je je processen verduurzamen? De EED Energie audit helpt jouw organisatie inzicht te krijgen in het totale verbruik en geeft je de juiste handvaten om bij te dragen aan energiebesparing/duurzaamheid. Door o.a. verspilling te minimaliseren draag je actief bij aan het Europese Energiebesparingsdoel 2030. Via deze pagina vind je alles dat je moet weten over de EED audit!

Energiemanagement
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over EED? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

1. Wat is de EED audit?

Om aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) te voldoen dien je als organisatie aan te tonen wat je huidige energiestromen zijn. Tevens beschrijf je welke bijbehorende maatregelen er zijn om energie te besparen. Je audit als het ware je huidige energiestromen en de mogelijkheden tot verbetering. Hier zal je uiteindelijk een EED energie-auditrapport over moeten opstellen. Het doel hiervan is om bij bedrijven en instellingen het bewustzijn rondom energieverbruik te vergroten én ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

 • Logo Fastned

  “Zonder CertificeringsAdvies Nederland (CAN) waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Vooral de pragmatische inval (wat moeten we vastleggen, wat ligt informeel in de organisatie al vast) hadden we niet zonder CAN kunnen doen. We zijn blij verrast met het resultaat.”

  Fastned tanken

  Thijs Baars

  Business Analist & Security Officer

 • CAN - Klantcase Kyocera - Quote-

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen vanwege de no-nonsense aanpak, korte lijnen en goed advies. Het is prettig dat CAN tastbare targets nastreeft en zegt waar het overgaat in plaats van het volgen van theoretische modellen.”

  Klantcase Kyocera

  Ronald Frankfoorder

  Voormalig Senior Manager

 • Klantlogo John Crane Indufil

  “Het is fijn om weer iemand op locatie te hebben die eigenaar is van het takenpakket van de HSE-manager. Het ontzorgt mijzelf, maar ook collega’s. Rob fungeert als aanspreekpunt en pakt alle taken op. Zo kunnen wij ons weer richten op onze kerntaken.”

  John Crane Rob Enzlin

  Jeroen Huizinga

  Locatiemanager

 • Logo - Nijland Cycling

  “Wat heel fijn was tijdens het ISO 9001 en ISO 14001 implementatietraject is dat Martijn mooie templates beschikbaar had in onze werksessies. Hij nam ons mee aan de hand en maakte het simpel voor ons.”

  Klantcase Nijland Cycling

  Luuk Nijland

  Directeur

 • Logo Daily Fresh Food

  “Het mooie van CAN vind ik dat ze hele fijne, kundige en betrokken mensen hebben. Ze staan ervoor open om na te denken over hun eigen expertise heen en dat vind ik knap. Ze zijn in staat om een compleet beeld te durven schetsen en over hun eigen schaduw heen te stappen.”

  Kwaliteit360 event: Daily Fresh Food

  Fer van Harn

  Statutair directeur

 • Logo Tjaden

  “Naast de opleidingen die worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. Ideaal om met elkaar te sparren! Hij is een stok achter de deur voor ons om door te pakken.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

2. Voor wie is de EED audit verplicht?

De EED Energieaudit is een wettelijke verplichting wanneer je als grote organisatie geen KMO status hebt volgens de Europese uitgangspunten. In onderstaande situaties is er geen KMO status van toepassing op je onderneming (of instelling met een economische activiteit) en ben je dus EED audit plichtig;

 • Wanneer je organisatie bestaat uit 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen; of
 • Een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een balanstotaal van van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen;
 • In sommige specifieke gevallen zoals wanneer je CO2 verevening doet in de Glastuinbouw. Onze adviseurs zullen aan de hand van jouw specifieke bedrijfssituatie bepalen of je EED plichtig bent of niet.

3. Uitzondering EED plicht

Er bestaan verschillende certificeringen rondom duurzaamheid waarvoor je als organisatie al een gedegen energieanalyse moet uitvoeren. Het bezit van een dergelijk certificaat zorgt dan ook voor een uitzonderingspositie met betrekking tot de EED auditplicht. Zo ben je als organisatie uitgezonderd van de EED plicht als je in het bezit bent van ISO 14001 en ISO 50001. Dit moet in beide gevallen dan wel in combinatie zijn met de ISO 14051. Daarnaast zorgt een certificering voor de CO2-Prestatieladder niveaus 3, 4, en 5 voor een uitzondering op deze plicht, evenals het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001.

Let op: één van onze adviseurs zal altijd voorafgaand bepalen d.m.v. een intakegesprek of je daadwerkelijk EED plichtig bent of niet.

4. Wat zijn de EED audit eisen?

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit;

 • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
 • Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Thema’s als isolatie, ventilatie en verwarmen staan hierin centraal. Na het uitvoeren van de audit is er een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen in de organisatie ontstaan. Tevens krijg je hiermee een overzicht van de mogelijke besparingsmaatregelen en welke effecten je hiervan mag verwachten. Je kunt hierbij denken aan (besparing van) het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties inclusief het vervoer en de warmte.

Let op: Het is van belang dat je de te nemen maatregelen binnen de beschreven termijnen uitvoert. In de audit is daarom ook een rendementsberekening opgenomen en dien je de te verwachten besparing op verbruikskosten per maatregel te omschrijven.

5. EED audit rapportage opstellen stappenplan

De rapportage kan je alleen opstellen of met behulp van een deskundig adviseur. In elk geval dient er in ieder geval allereerst gekeken te worden naar de bedrijfstak. De energiestromen zullen namelijk anders zijn bij een bouwbedrijf dan bij een agrarisch bedrijf bijvoorbeeld. Vervolgens zal er gekeken moeten worden naar de relevante thema’s die spelen binnen deze bedrijfstak. Op die manier worden de geldende maatregelen duidelijk.

6. Hoe lang is de EED geldig?

Het EED energie-audit rapport is vier jaar geldig. Leidend hierin is het moment dat het auditrapport wordt ingediend bij het eLoket van de RVO. Vanaf dat moment is het rapport dus vier jaar geldig. Indien je nog niet eerder een EED audit rapport hebt ingeleverd, is het verstandig dit zo snel mogelijk te doen.

Wij bieden naast advies, implementatie en outsourcing ook trainingen aan rondom Milieu en Duurzaamheid:

Overzicht Milieu en Duurzaamheidstrainingen

7. Wie controleert EED?

Nadat je het EED energie-auditrapport hebt opgesteld, dien je deze te uploaden op het hiervoor bestemde eLoket op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zullen beoordelen of het rapport voldoet aan alle eisen en ook kunnen zij eventuele extra vragen ter verduidelijking stellen. Indien het rapport niet op tijd wordt aangeleverd kan de RVO uiteindelijk ook een dwangsom opleggen.

8. Hulp bij het opstellen van de rapportage

Voordat je als organisatie aan de EED-plicht hebt voldaan, gaan er een aantal stappen aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Intake: Tijdens de intake bekijken we samen met jou aan de hand van je omzet, bedrijfsactiviteiten en organisatiegrootte of je wel of niet EED plichtig bent.
 2. Rapportage: Ben je EED plichtig? Dan gaan we samen aan de gang om de EED rapportage op te stellen. Dit doet de adviseur aan de hand van een handige tool samen met jou in een aantal afspraken.
 3. Indienen rapportage: Wanneer de rapportage gereed is en aan de geldende eisen voldoet, dient de adviseur de rapportage in bij de gemeente waar jouw organisatie gevestigd is.
 4. Terugkoppeling rapportage: De terugkoppeling op de rapportage volgt vanuit de gemeente vaak binnen enkele weken. Zodra de terugkoppeling ontvangen is zal de adviseur hierover contact hebben met je.

Onze trainers

Eén van deze topspelers gaat je verder helpen!

Elk van deze topspelers is gespecialiseerd in milieubeleid binnen organisaties. Met hun uitgebreide normkennis en jarenlange ervaring kunnen zij jouw en je organisatie als geen ander verder helpen met alle zaken rondom het milieu en milieubeleid.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!