Energie audit (EED)

In middelgrote tot grote organisaties gaat heel wat energie om, maar hoeveel verbruik je nu eigenlijk en hoe kun je je processen verduurzamen? De EED Energie audit helpt jouw organisaties inzicht te krijgen in het totale verbruik en geeft je de juiste handvaten om bij te dragen aan energiebesparing/duurzaamheid. Door o.a. verspilling te minimaliseren draag je actief bij aan het Europese Energiebesparingsdoel 2030. Daarnaast is het opstellen van de EED rapportage een verplichting die nodig is om aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn te voldoen. Wanneer je als organisatie EED-plichtig bent dien je de Energie audit uit te (laten) voeren. Heb jij hier ook mee te maken? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies omtrent de EED Energie audit.

Energiemanagement
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over EED? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

EED Audit

Wat is het precies?

Om aan de Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED) te voldoen dien je als organisatie  aan te tonen wat je huidige energiestromen zijn. Tevens beschrijf je welke bijbehorende maatregelen er zijn om energie te besparen. Het doel hiervan is om bij bedrijven en instellingen het bewustzijn rondom energieverbruik te vergroten én ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen.

Wat is de Energie audit (EED)
energiebesparingsplicht

Voor wie is de EED verplicht?

De EED Energieaudit is een wettelijke verplichting wanneer je als grote organisatie geen KMO status hebt volgens de Europese uitgangspunten. In onderstaande situaties is dit van toepassing op je onderneming (of instelling met een economische activiteit);

 • Wanneer je organisatie bestaat uit 250 fte of meer inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen; of
 • Een jaaromzet van meer dan €50 miljoen én een balanstotaal van van meer dan €43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen;
 • In sommige specifieke gevallen zoals wanneer je CO2 verevening doet in de Glastuinbouw. Onze adviseurs zullen aan de hand van jouw specifieke bedrijfssituatie bepalen of je EED plichtig bent of niet.

Uitzonderingen

In sommige specifieke situaties zul je ondanks dat je aan bovenstaande criteria voldoet toch niet EED plichtig zijn. Bijvoorbeeld;

 • Wanneer je als organisatie een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepast, om precies te zijn ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051.

Let op: één van onze adviseurs zal altijd voorafgaand bepalen d.m.v. een intakegesprek of je daadwerkelijk EED plichtig bent of niet.

De EED Rapportage

Om aan de EED plicht te voldoen dien je periodiek een rapportage in te leveren bij de Gemeente waarin duidelijk wordt welke energiestromen er aanwezig zijn in je organisatie en welke passende maatregelen je kunt nemen in de toekomst om energiezuinig(er) te ondernemen. De rapportage stel je op samen met de adviseur. Allereerst zal hierbij gekeken worden naar de bedrijfstak. Ben je bijvoorbeeld een werkgever in de bouw, agrarisch bedrijf of een onderwijsinstelling. Daarnaast kijkt de adviseur naar de relevante thema’s die spelen in de bedrijfstak. Op die manier worden de geldende maatregelen duidelijk. Vervolgens zal de volledige rapportage in overleg worden opgesteld.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit;

 • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
 • Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Thema’s als isolatie, ventilatie en verwarmen staan hierin centraal. Na het uitvoeren van de audit is er een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen in de organisatie ontstaan. Tevens krijg je hiermee een overzicht van de mogelijke besparingsmaatregelen en welke effecten je hiervan mag verwachten. Je kunt hierbij denken aan (besparing van) het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties inclusief het vervoer en de warmte.

Let op: Het is van belang dat je de te nemen maatregelen binnen de beschreven termijnen uitvoert. In de audit is daarom ook een rendementsberekening opgenomen en dien je de te verwachten besparing op verbruikskosten per maatregel te omschrijven.

Onze EED projectaanpak

Voordat je als organisatie aan de EED-plicht hebt voldaan, gaan er een aantal stappen aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Intake: Tijdens de intake bekijken we samen met jou aan de hand van je omzet, bedrijfsactiviteiten en organisatiegrootte of je wel of niet EED plichtig bent.
 2. Rapportage: Ben je EED plichtig? Dan gaan we samen aan de gang om de EED rapportage op te stellen. Dit doet de adviseur aan de hand van een handige tool samen met jou in een aantal afspraken.
 3. Indienen rapportage: Wanneer de rapportage gereed is en aan de geldende eisen voldoet, dient de adviseur de rapportage in bij de gemeente waar jouw organisatie gevestigd is.
 4. Terugkoppeling rapportage: De terugkoppeling op de rapportage volgt vanuit de gemeente vaak binnen enkele weken. Zodra de terugkoppeling ontvangen is zal de adviseur hierover contact hebben met je.
Partnermodel CAN

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!