Duurzaamheidsbeoordeling

EcoVadis

EcoVadis is een onafhankelijk internationaal duurzaamheidsbeoordelingsplatform waarmee de duurzaamheid van allerlei organisaties in productieketens inzichtelijk wordt gemaakt. EcoVadis beoordeelt de prestaties van bedrijven in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op die manier helpt het bedrijven om leveranciers te selecteren op basis van duurzaamheidsprestaties. Met een EcoVadis label en bijbehorende score kun je de mate van focus op MVO van jouw organisatie aantoonbaar maken. EcoVadis implementeren? Wij zijn je graag van dienst!

EcoVadis
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over EcoVadis? Neem dan contact met ons op! Wil je direct aan de slag met de inrichting? Vraag dan een offerte aan!

Het resultaat

EcoVadis scorekaart

Organisaties die met EcoVadis willen werken dienen allereerst een vragenlijst in te vullen en bewijs aan te leveren van MVO-activiteiten door middel van allerlei documenten en beleid. Vervolgens worden de resultaten aan de organisatie teruggegeven in de vorm van een EcoVadis scorekaart. Met een dergelijke scorekaart is het makkelijk om de mondiale prestaties op milieu-, sociaal- en ethisch gebied te begrijpen en te verbeteren.

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen

Indicator van positieve intentie

Wat is een EcoVadis certificaat?

Alvorens we die vraag beantwoorden, eerst antwoord op de vraag ‘wat betekent Ecovadis?’.

EcoVadis is een toonaangevende leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. De organisatie is in 2007 opgericht en uitgegroeid tot de grootste en meest vertrouwde aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen. Het doel van EcoVadis is alle bedrijven naar een duurzame wereld leiden. Het EcoVadis duurzaamheidscertificaat richt zich op milieubescherming, ethiek, mensenrechten en duurzaam inkopen. EcoVadis heeft wereldwijd een netwerk van meer dan 125.000 beoordeelde bedrijven. Het EcoVadis label wordt in meer dan 96 landen erkend en elk jaar worden organisaties in meer dan 150 sectoren geëvalueerd.

Spreken we van een EcoVadis certificering? Nee, een EcoVadis medaille of badge is geen officiële certificering (zoals bijvoorbeeld een ISO-certificaat) of onderschrijving van een organisatie en/of haar producten/diensten. Het moet gezien worden als een indicator van positieve intentie.

Duurzaamheid bedrijven verplicht

Doelgroep

Voor wie is EcoVadis bedoeld?

EcoVadis is gespecialiseerd in duurzaamheidsbeoordelingen. Dit is voornamelijk gericht op de internationale zakelijke markt. Met name op organisaties die handel drijven met andere organisaties en daarmee onderdeel uitmaken van een (inter)nationale keten. Een EcoVadis certificering of label is dan ook met name waardevol voor organisaties die internationaal en business to business (B2B) zakendoen.

Organisaties die actief zijn in specifieke sectoren, zoals de tabaksindustrie, productie van wapens en munitie, winning van steenkool of bruinkoop of met aanzienlijke inkomsten uit steenkoolbronnen en/of aanzienlijk deel van de energie generen op basis van steenkool, worden uitgesloten.

duurzaam managementsysteem

Hoe werkt de EcoVadis methode?

EcoVadis hanteert een bepaalde methodologie met betrekking tot duurzaamheidsbeoordeling. Dat vormt de basis voor de EcoVadis rating en scorekaarten. Al met al is het een evaluatie van in hoeverre een organisatie de duurzaamheidsprincipes (CSR) in haar managementsysteem heeft geïntegreerd. De 7 principes waarop de evaluatie gebaseerd is:

 1. Beoordeling door internationale experts;
 2. Op maat gemaakt voor sector, land en bedrijfsgrootte
 3. Diversificatie van informatiebronnen om ervoor te zorgen dat de input van de stakeholders voldoende gevarieerd is voor een betrouwbare scoretoekenning
 4. Gebruikmaken van technologie om voor een veilig en vertrouwelijk proces en een versnelde cyclustijd te zorgen
 5. Traceerbaarheid en transparantie van documentatie
 6. Evidence-based
 7. Uitmuntendheid door constante verbetering

Bron: EcoVadis.nl

De EcoVadis methode is geënt op internationale duurzaamheidsnormen, waaronder het Global Reporting Initiative, het Global Compact van de Verenigde Naties en de ISO 26000 welke betrekking heeft op meer dan 200 uitgavencategorieën en meer dan 180 landen. De EcoVadis Sustainability Scorecard geeft de prestaties van 21 indicatoren in de vier eerdergenoemde thema’s weer.

EcoVadis Sustainability Rating

De EcoVadis rating list

De EcoVadis sustainability rating, zoals het scoresysteem wordt genoemd, bestaat uit medailles en badges. De top 35% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven krijgen EcoVadis medailles toegekend. Dit gebeurt op basis van een percentielrang van de organisatie waarbij de prestaties worden vergeleken met alle beoordeelde organisaties in de hele database, gezien over de laatste 12 maanden.

CO2-reductiemanagement module ISO 14001

Vier thema’s

Wat is een EcoVadis score?

Om in aanmerking te komen voor een EcoVadis medaille moet een organisatie minimaal de score 30 halen in ieder van onderstaande thema’s:

 • Milieu
 • Ethiek
 • Arbeids- en mensenrechten
 • Duurzame inkoop
CAN - AIM module en ISO 14001

De EcoVadis Sustainability Score(card) wordt bepaald op basis van 21 indicatoren binnen deze vier thema’s.

Organisaties krijgen zo een score op een schaal van 0 tot 100, waarbij een hogere score staat voor een betere prestatie. Per organisatie wordt beoordeeld wat de score is en op basis daarvan wordt een bepaalde medaille toegekend. Een medaille heeft een geldigheidsduur van één jaar.

De medailles:

 • EcoVadis Platinum: top 1% (score tussen de 75 en de 100)
 • EcoVadis Gold: top 5% (score tussen 67 en 74)
 • EcoVadis Silver: top 15% (score tussen 56 en 66)
 • EcoVadis Bronze: top 35% (score tussen 47 en 55)
Transitiescan ISO 27001

Daarnaast zijn er EcoVadis badges. Deze worden toegekend aan bedrijven op basis van bepaalde scorevereisten:

 • Committed: een minimumscore van 45
 • Fast mover: een score tussen 34-44 met verbetering van minimaal 6 punten t.o.v. de vorige beoordeling over een periode van 18 maanden

Aan het behalen van een score zijn individuele eisen gekoppeld welke afhankelijk zijn van het land en de sector waarin de beeldmerkvoerder zich bevindt.

EcoVadis stappenplan

Een EcoVadis medaille verkrijg je als er gemiddeld 50/100 punten behaald zijn en als er op de vier individuele thema’s niet lager gescoord is dan 30 (25 voor duurzame inkoop). Het stappenplan voor het verkrijgen van een EcoVadis beoordeling:

 • Stap 1: Online registratie: dit houdt in dat je een bedrijfsprofiel aanmaakt (sector, grootte, landen waarin je actief bent etc.). Vervolgens wordt er een vragenlijst voor jouw organisatie gemaakt.
 • Stap 2: De vragenlijst invullen (of het EcoVadis assessment): daarbij dien je vragen te beantwoorden en documentatie aan te leveren die de antwoorden onderbouwen.
 • Stap 3: Analyse: de EcoVadis analisten gaan alles bekijken en analyseren en verwerken de aangeleverde data tot een scorecard.
 • Stap 4: Resultaat: de scorecard staat online. De resultaten geven inzicht in de prestaties met betrekking tot MVO en de verbeteracties.

De voordelen

Waarom EcoVadis?

Hieronder de EcoVadis voordelen op een rij:

 • Het toont, o.a. aan stakeholders, aan dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat.
 • Het helpt processen, beleid en gedrag te verbeteren t.b.v. mens en milieu. Je krijgt inzicht waar ruimte voor verbetering zit.
 • Levert voordeel op in relatie tot klanten en leveranciers. Je voldoet aan de steeds strenger wordende eisen m.b.t. duurzaamheid. Concurrentievoordeel.
 • Score kan makkelijk gedeeld worden met anderen om MVO prestaties aantoonbaar t emaken.
 • Uitstekende manier om organisatie te vergelijken met anderen in de sector.
 • Steeds groter wordende vraag vanuit aanbestedingen.
 • Continue verbetering van de bedrijfsvoering.
Voordelen keurmerk certificering

Maatwerk

Wat zijn de EcoVadis kosten?

Om iets te kunnen zeggen over de kosten is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de organisatie en haar bedrijfsvoering. De kosten voor begeleiding op weg naar en het behalen van een EcoVadis score zijn daarom altijd op maat. Het is op voorhand lastig te zeggen wat de EcoVadis kosten zijn.

Dit hangt namelijk samen met een aantal factoren, waaronder bijvoorbeeld:

 • Hetgeen dat al ingeregeld is in een organisatie;
 • De mate waarin de organisatie zelf zaken op wil pakken en/of wil uitbesteden;
 • De grootte en complexiteit van een organisatie;
 • Eventuele reeds behaalde certificeringen op milieu- en duurzaamheidsgebied.
Kosten-ISO-14001

Steeds meer organisaties zien het belang in van duurzaam ondernemen. Ze willen graag in kaart brengen wat de huidige duurzaamheidsprestaties zijn en waar verbetermogelijkheden liggen. Het verkrijgen van een EcoVadis rating kan hierbij helpen.

CAN aanpak driehoek

Jouw organisatie in balans

Onze aanpak

Je wilt ondernemen. Doelen bereiken. Daarvoor heb je jouw organisatie op een zo goed mogelijke manier ingericht. Maar zitten de mensen in je organisatie op dezelfde golflengte? Krijg je mensen (voldoende) in beweging op weg naar jouw stip op de horizon? Zet de volgende (groei)stap met je organisatie; breng deze elementen zo optimaal mogelijk met elkaar in balans en haal zo meer toegevoegde waarde uit je inspanningen!

Begeleiding op maat

Advies of ondersteuning nodig?

CertificeringsAdvies Nederland adviseert en ondersteunt bij het inrichten van een gewenste EcoVadis erkenning. Zo bieden we o.a. begeleiding bij het aanmaken van het bedrijfsprofiel, het invullen van de vragenlijst, invullen van eisen in de praktijk en het op orde brengen van de documentatie. Daarbij nemen we altijd jouw organisatie als uitgangspunt. Meer weten? Kom met ons in contact!