Duurzaamheidsscan!

Starten metDuurzaam ondernemen: doe de scan!

Klimaatverandering raakt ons allemaal: van water, afval en energie tot gemeenschap, cultuur, gezondheid en welzijn. De principes van duurzaamheid vormen een steeds belangrijker onderdeel van ons leven. Dat geldt, zeker niet in de laatste plaats, ook voor het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven gaan of willen, aangedreven door steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving, aan de slag met ‘duurzaam ondernemen’.

duurzaam managementsysteem
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over de duurzaamheidsscan? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Duurzaam ondernemen

Waar begin je?

Wanneer je als organisatie aan de slag wilt met duurzaam ondernemen, dan is het altijd de vraag waar en hoe je moet beginnen. Ons advies: breng eerst in kaart wat de huidige processen, diensten, producten, systemen etc. binnen je organisatie zijn en hoe groot de negatieve impact daarvan is op het milieu, wat hoge energiekosten veroorzaakt, wat problemen veroorzaakt met het oog op (nieuwe) wet- en regelgeving etc.

Om je daarbij een flinke duw in de rug te geven, hebben we binnen CertificeringsAdvies Nederland (CAN) een praktische methode ontwikkeld waarmee jouw organisatie direct inzicht krijgt in de relevante prestaties op het gebied van duurzaamheid (milieu en energie) en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien. Wij noemen dit de duurzaamheidsscan.

Duurzaamheid en risicomanagement
ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen

Wat houdt de duurzaamheidsscan in?

De duurzaamheidsscan is een praktische tool waarmee snel en concreet inzichtelijk wordt wat de positie van jouw organisatie is ten aanzien van milieu- en energieprestaties. De gegevens die uit de scan voortvloeien worden door onze specialist geanalyseerd en op basis van een aantal criteria vloeit daar een duurzaamheidsscore, ten aanzien van relevante normen en wet- en regelgeving, uit voort. Het resultaat is een net rapport:

 • Waarmee jouw organisatie direct inzicht heeft in de energieprestaties;
 • Dat voorzien is van een passend advies;
 • En waarin relevante verbeterkansen in kaart zijn gebracht.

De duurzaamheidsscore fungeert tevens als een soort van referentietool (of nulmeting) waarmee je duurzaamheidsprestaties door de tijd heen kunt vergelijken: voor en na wijzigingen.

Bedrijven moeten aantoonbaar aan de slag met duurzaamheid!

Zoals eerder benoemd is er wereldwijd een strijd tegen klimaatverandering gaande. Daarbij aansluitend heeft de Europese Commissie in 2020 de Europese Green Deal goedgekeurd. Dit is een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelend doel de Europese Unie klimaatneutraal te maken in 2050. Eén van de harde eisen binnen deze Green Deal is een reductie van de CO2-emissie in 2030 met 50% (t.o.v. 1990).

In het verlengde daarvan heeft de Nederlandse overheid als doel gesteld:

 • De uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% te verminderen in vergelijking met 1990;
 • En in 2050 moet die verminderde uitstoot op 95% liggen (t.o.v. 1990).

Concreet worden er maatregelen genomen als:

 • 40% van de opgewekte energie moet in 2030 schoon zijn;
 • Fossiele brandstoffen worden gefaseerd duurder;
 • Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer geproduceerd worden;
 • Aan de buitengrenzen van de EU komt een CO2-belasting om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

In Nederland is het zo dat de grootste bedrijven van ons land samen verantwoordelijk zijn voor 71% van de CO2-uitstoot (Bron: deduurzameadviseurs.nl). Het bedrijfsleven speelt dan ook een grote rol bij het realiseren van de klimaatdoelen.

Naast bovengenoemde maatregelen gelden er daarom ook specifieke (wettelijke) verplichtingen voor het bedrijfsleven, zoals:

Via de Wetchecker energiebesparing is het mogelijk om te kijken aan welke energiewetten je bedrijf dient te voldoen.

Er ligt bij bedrijven, gestimuleerd door allerlei subsidieregelingen gericht op duurzaamheid, dus een grote verantwoordelijkheid om te gaan verduurzamen.

Duurzaamheid en risicomanagement

Tijdsbesteding en kosten

Zoals gezegd willen/moeten veel organisaties een stap maken op het gebied van duurzaamheid, maar is het daarbij vaak de vraag waar te beginnen? Onze suggestie: laat een duurzaamheidsscan uitvoeren. Deze duurzaamheidsscan voeren wij, bij een gemiddelde MKB-organisatie (tot 250 medewerkers, één vestiging):

 • Uit binnen 1 dagdeel (4 uur) waarbij onze Milieuadviseur bij je organisatie op locatie langskomt;
 • Middels een rondgang door de organisatie worden fysieke aspecten geïnventariseerd en een inhoudelijk gesprek passen wij onze duurzaamheidsscan toe;
 • Met als resultaat een rapportage op maat met inzicht in je energieprestaties, praktisch advies en verbeterkansen in kaart gebracht.

De duurzaamheidsscan voeren we uit voor het vaste tarief van EUR 695,- excl. BTW (incl. reiskosten).

Partnermodel CAN

Een passend vervolg?

Na uitvoering van de duurzaamheidsscan weet je waar je als organisatie staat en wat je te doen staat met het oog op duurzaam ondernemen. Je kunt direct aantoonbaar maken aan relevante stakeholders hoe jouw (duurzaamheids)score is ten aanzien van de verschillende normen en wet- en regelgeving.

Nadat het inzicht is gecreëerd, is het vervolgens van belang om te bepalen of en hoe je verdergaat met de opvolging van beheersmaatregelen of implementatie van bijvoorbeeld een complete milieu- of energienorm. De vraag daarbij is ‘wat is interessant en wat is de beste optie?’

Er zijn verschillende opties:

 1. Volledig zelfstandig verdergaan: hierbij kunnen wij eventueel hulpmiddelen aanreiken in de vorm van templates;
 2. Zelf verder aan de slag, onder coachende begeleiding van een adviseur, die je met behulp van tips, templates en reviews door de implementatie heen helpt;
 3. Verdere implementatie zoveel mogelijk uitbesteden aan een adviseur, waarbij de medewerkers binnen de organisatie voornamelijk dienen als bron van informatie.
 4. Een hybride vorm waarbij coachende begeleiding wordt gecombineerd met uitvoerende taken voor zowel de adviseur als de medewerkers.

Op basis van de uitkomsten en mogelijk gewenste verdere hulp gaan wij graag verder in gesprek, hierover kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt die op maat aansluiten bij jouw organisatie.

Wil je meer weten of een afspraak maken?

Wil je specifiek voor jouw organisatie weten hoe je duurzaam aan de slag kunt? Of direct een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag op weg en vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!