Duurzaam ondernemen?

CO2 Prestatieladder

Er komt, ook binnen het bedrijfsleven, steeds meer aandacht voor duurzaam ondernemen (MVO). Om dat te stimuleren kun je er als organisatie voor kiezen om aan de slag te gaan met de CO2 Prestatieladder. Een handig middel voor organisaties om de CO2 uitstoot, en daarmee gepaard kosten, te reduceren. Met behulp van een CO2 Prestatieladder certificaat kun je aantoonbaar maken in welke mate je als organisatie CO2 reduceert. Wil je structureel werk maken van reductie van de CO2-emissie door implementatie van de CO2 Prestatieladder? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij ondersteunen je graag bij implementatie en onderhoud van de Ladder.

co2-prestatieladder-niveaus
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over de CO2 Prestatieladder? Neem dan contact met ons op! Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen

Wat is de CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument waarmee je als organisatie inzicht krijgt in je energieverbruik en de CO2-emissie. Het uiteindelijk doel van de Ladder is reductie van de CO2-uitstoot. Dat gaat uiteraard gepaard met een reductie in de energiekosten voor een organisatie. Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat gecertificeerde organisaties twee keer zo snel CO2 reduceren als het Nederlands gemiddelde.

De CO2 Prestatieladder kent vijf niveaus, waarbij geldt: hoe hoger de trede van certificering, des te hoger de CO2-emissie. Tot en met niveau drie van de Ladder werkt een organisatie aan de CO2-reductie van de eigen organisatie en alle projecten. Vanaf trede vier wordt er ook gewerkt, in samenwerking met partners, aan de CO2-reductie van de keten en sector.

Organisaties die gecertificeerd zijn voor een trede van de CO2 Prestatieladder krijgen korting op de inschrijfprijs bij aanbestedingen. Gecertificeerde organisaties worden namelijk beloond met een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Daarbij geldt: hoe hoger de trede waarvoor men gecertificeerd is, des te hoger de korting. Op dit moment wordt in één op de tien Europese aanbestedingen in Nederland de CO2 Prestatieladder gehanteerd (bron CO2-prestatieladder.nl).

Het CO2-managementsysteem

Wanneer je aan de slag gaat met de CO2-prestatieladder dan gaat dat doorgaans hand in hand met het opzetten en onderhouden van een CO2-managementsysteem. Daarin leg je zaken vast die relevant zijn voor je organisatie met betrekking tot de energieprestaties.

Ons (digitale) managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Het managementsysteem dient uiteindelijk ondersteunend te zijn aan de organisatie en haar doelstellingen.

De voordelen van de CO2 Prestatieladder

Wat is het nut van een CO2 Prestatieladder certificering? Enerzijds zit dat in de commerciële waarde van het certificaat, maar anderzijds ook in de kostenbesparing en de bijdrage vanuit het oogpunt om duurzaam te ondernemen. Hieronder de voordelen op een rij:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt;
 • Je kunt aan relevante stakeholders (o.a. bij aanbestedingen) aantoonbaar maken dat je voldoet aan de CO2 Prestatieladder (eisen) en hebt daardoor een grotere kans om aanbestedingen te winnen;
 • Een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces;
 • Continue verbetering en daardoor ook (continue) verlaging van de kosten.
 • Een toekomstbestendige organisatie met positief imago.

Eisen voor een CO2 Prestatieladder certificering

Vooralsnog hangen er geen wettelijke verplichtingen aan de CO2 Prestatieladder vast. Om gecertificeerd te worden voor een trede op de Ladder dient je organisatie aan een aantal eisen te voldoen. Wat die eisen zijn is afhankelijk van de trede waarvoor je wilt certificeren. Over het algemeen kan gesteld worden dat:

 • Als organisatie stel je doelstellingen op met betrekking tot het energieverbruik en de CO2-emissie om daarop maatregelen te treffen;
 • Het is zaak continu focus te houden op de maatregelen die getroffen moeten worden om de CO2-emissie te verminderen;
 • Er dient een CO2-managementsysteem opgezet te worden wat tevens onderhouden dient te worden;
 • Er dient twee keer per jaar een interne audit uitgevoerd te worden om te berekenen wat de CO2-footprint is van de afgelopen periode;
 • Jaarlijks wordt er door een externe Certificerende Instantie een audit gehouden en elke drie jaar vindt er een certificatie-audit plaats.
Certificeringseisen aanbestedingen

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het CO2 Prestatieladder certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit wordt gedaan tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Opzetten managementanalyse en bepalen CO2 footprint: op basis van relevante eisen, risico’s en beheersmaatregelen bouwen we een CO2-managementsysteem op.
 3. Vaststellen beleidscyclus, reductieplan en continue-verbeterprocessen: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 4. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 5. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 6. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (in dat geval opereren we namelijk niet onafhankelijk), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor de CO2 prestatieladder kijken we samen met jou naar je CO2 footprint en gaan actief met elkaar aan de slag om de CO2-emissie te verminderen. Resultaat: een CO2-managementsysteem met toegevoegde waarde voor je onderneming dat bijdraagt aan je doelstellingen.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!