ISO 50001

ISO 500012020-02-06T16:18:44+01:00
Milieu en duurzaamheid

Energiebesparingsplicht, informatieplicht en energie management volgens ISO 50001

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan  50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Dat kun je doen naar eigen inzicht of op basis van erkende maatregelenlijsten per bedrijfstak. Daarnaast is er voor een deel van deze bedrijven de informatieplicht over de energiebesparing.

Bij grootbedrijven (250+ medewerkers of omzet groter dan 50 miljoen) is er aanvullend de plicht om een EED energie-audit uit te voeren en de uitkomsten in te dienen bij de overheid (Rvo.nl).

Een manier om dit in je organisatie te kunnen beheersen, is met een managementsysteem conform ISO 50001. Dit systeem past naadloos in je ISO 14001 systeem. Toegevoegde onderwerpen zijn: energiebeoordeling, energieprestatie-indicatoren, referentie energiegebruik, het verzamelen van energiegegevens en hoe je in de operationele uitvoering om moet gaan met ontwerp en inkoop. De ISO-organisatie verwacht dat op lange termijn tot 60% van het energieverbruik beïnvloed kan worden door ISO 50001.

Direct voordeel van energiemanagement is uiteraard de reductie in energiekosten. Deskundigen in energie-investering geven al snel aan dat een kostenreductie van 10% mogelijk is (tenzij je recent dergelijke investeringen hebt gedaan). Je weet zeker dat je blijft voldoen aan controles van de wet. En je handelt duurzaam en sluit zo aan bij de behoeften van je belanghebbenden.

Interesse in een adviestraject voor ISO 50001?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 50001 tillen we de interne organisatie op het gebied van milieu naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 50001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs