ISO 50001 certificering

ISO 50001 certificering2021-10-18T11:01:11+02:00
Milieu en duurzaamheid

ISO 50001 certificering

Energiebesparingsplicht, informatieplicht over de energiesparing en energiemanagement volgens ISO 50001

Een manier om de energiebesparingsplicht, de informatieplicht over energiebesparing en energiemanagement in je organisatie te kunnen beheersen is door middel van het opzetten van een managementsysteem conform ISO 50001. Dit systeem sluit naadloos aan bij een, al mogelijk ingericht, ISO 14001 systeem. Wil je binnen je organisatie aan de slag met ISO 50001 en heb je behoefte aan ondersteuning bij dit proces? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres. Met advies, opleiding en outsourcing zijn wij dé partner in certificeren.

ISO 50001 certificeren? Passend advies met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de ISO 50001 norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform ISO 50001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de organisatie tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor ISO 50001?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN

Meer over de energiebesparings- en informatieplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Dat kun je naar eigen inzicht doen of op basis van erkende maatregelenlijsten per bedrijfstak. Daarnaast is er voor een deel van deze bedrijven de informatieplicht over de energiebesparing.

Bij grootbedrijven (250+ medewerkers of omzet groter dan 50 miljoen) is er aanvullend de plicht om een EED energie-audit uit te voeren en de uitkomsten in te dienen bij de overheid (Rvo.nl).

ISO 50001 vs. ISO 14001

Zoals aangegeven kun je deze zaken in je organisatie borgen met behulp van een managementsysteem conform ISO 50001. Ten opzichte van ISO 14001 zijn er een aantal toegevoegde onderwerpen binnen deze norm:

 • Energiebeoordeling;
 • Energieprestatie-indicatoren;
 • Referentie energiegebruik;
 • Verzamelen van energiegegevens;
 • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

De ISO-organisatie verwacht dat op lange termijn tot 60% van het energieverbruik beïnvloed kan worden door ISO 50001.

De voordelen van energiemanagement

Direct voordeel van energiemanagement is uiteraard de reductie in energiekosten. Deskundigen in energie-investering geven al snel aan dat een kostenreductie van 10% mogelijk is (tenzij je recent dergelijke investeringen hebt gedaan). Je weet zeker dat je blijft voldoen aan controles van de wet. En je handelt duurzaam en sluit zo aan bij de behoeften van je belanghebbenden. Daarnaast:

 • Toon je met een ISO 50001 keurmerk aan een professionele organisatie te zijn;
 • Onderscheid je jezelf van concurrenten;
 • Ben je als ISO 50001 gecertificeerd bedrijf aantrekkelijk voor opdrachten, o.a. vanuit de overheid. Je kunt aan prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen- en wensen;
 • Voldoe je aan geldende wet- en regelgeving.
 • Ben je bezig met continue verbetering van de organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid.

Het ISO 50001 managementsysteem

Het managementsysteem voor ISO 50001 wordt het energiemanagementsysteem genoemd. De vorm van dit managementsysteem kun je als organisatie zelf bepalen. De bekende papieren handboeken die vaak met ISO worden geassocieerd, zijn niet meer verplicht en maken plaats voor andere manieren zoals bijvoorbeeld integratie in bestaande softwaresystemen.

Ons uitgangspunt bij het inrichten en behalen van ISO 50001 is jouw organisatie. Dat zie je terug in onze werkwijze en in ons managementsysteem. Ons managementsysteem is niet gebaseerd op een ISO norm of de HLS, maar op een bedrijfskundige indeling van processen binnen jouw organisatie. Op deze wijze biedt het een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Dit kan een ISO norm zijn, maar ook andere certificaten (14001, 9001) en interne afspraken. Een managementsysteem is in onze ogen bedoeld om ermee te werken. Het systeem is immers niet leidend, maar ondersteund aan je organisatie en je bedrijfsdoelen.

Onze projectaanpak rondom ISO 50001

Voordat je organisatie het ISO 50001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit wordt gedaan tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit.
 3. Opzetten managementanalyse: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterprocessen: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (in dat geval opereren we namelijk niet onafhankelijk), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 50001 tillen we de interne organisatie op het gebied van milieu naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 50001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant