ISO 14001 voor de Transport & Logistiek

///ISO 14001 voor de Transport & Logistiek
ISO 14001 voor de Transport & Logistiek 2018-10-09T10:06:02+00:00

ISO 14001 certificering in de transport & logistiek

De impact op het milieu van bedrijven in de transportsector is groot. Om de milieuprestaties te beheersen en verbeteren, zijn veel transportbedrijven in het bezit van het ISO 14001 certificaat. Heb jij ook te maken met ISO 14001 en wil je meer weten? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Hierbij nemen wij niet de norm, maar altijd de organisatie als uitgangspunt.

Met oog voor praktijk en resultaat!

Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 14001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons ISO 14001 managementsysteem. Of lees verder op deze pagina voor meer informatie over onze projectaanpak.

Whitepaper impressie managementsysteem

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast

Download Whitepaper

DOWNLOAD IMPRESSIE

Wat is ISO 14001

NEN 14001 is de internationaal geaccepteerde norm voor milieumanagement. Met het ISO 14001 certificaat toon je aan dat je de impact op het milieu door je bedrijf beheerst en verbetert. Ook laat je zien dat je voldoet aan eisen en wensen van belanghebbenden en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving. In de transportsector is ISO 14001, net als ISO 9001, een veelvoorkomende certificering.

ISO 14001:2015

Wellicht weet je dat eind 2015 een nieuwe ISO 14001 norm is uitgekomen: ISO 14001:2015. Deze herziening van ISO 14001 heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht. In de oude norm lag de nadruk voornamelijk het in kaart brengen van de milieu effecten en voldoen aan wet- en regelgeving. De nieuwe ISO 14001 norm gaat er vooral van uit dat je de invloed van je bedrijf op het milieu beheerst en verbetert. Uiteraard moet je hierbij rekening houden met stakeholders en wet- en regelgeving. Voor de transportsector zijn milieuorganisaties en leveranciers belangrijke stakeholders.

Het ISO 14001 milieumanagementsysteem

Veel transportbedrijven hebben één of meerdere certificaten vastgelegd in een handboek. In de loop der jaren zijn deze handboeken vaak lijvige boekwerken geworden die niet meer de kern van de zaak raken. ISO 14001:2015 vraagt niet meer om een milieuhandboek maar alleen nog op een managementsysteem. Die zet je op, op basis van de wensen en eisen van je stakeholders en risico’s in je omgeving. Je hoeft alleen nog de zaken vast te leggen, die voor jouw organisatie van belang zijn. Het systeem moet passen bij de organisatie, niet andersom.

Ons managementsysteem

Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen. Naast ISO 14001, wordt in de logistiek & transport ook vaak gebruik gemaakt van certificeringen op het gebied van Kwaliteit. In ons managementsysteem kun je alle normen en certificaten (bijvoorbeeld ISO 14001 en ISO 9001) verwerken. Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem.

Wij zijn dé partner in certificeren met advies, opleiding & outsourcing!

Ontdek onze diensten in de transportsector

De voordelen van ISO 14001

Wat is het nut van ISO 14001? In de transport & logistiek heeft ISO 14001 een commercieel voordeel. Daarnaast zien wij de volgende voordelen van ISO 14001:

 • Je kunt naar prospects aantonen dat u voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Verbetering van milieuprestaties.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.

Eisen voor ISO 14001 certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer. Wat betekent ISO 14001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? We lichten een aantal  belangrijke eisen daarom toe:

 • Het vaststellen van de milieuprestaties van de organisatie en doelstellingen om die te verbeteren.
 • Opstellen van een milieubeleid.
 • Inzicht krijgen in de milieubelasting van extern geleverde producten en diensten.

In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van milieudoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 14001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossingen met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 14001 betekent dit dat we de interne organisatie op het gebied van milieu naar een hoger niveau tillen en je bewust maken van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is dan een logisch resultaat.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom hebben wij een aantal branches vastgesteld waarin wij op de hoogte zijn van diverse ontwikkelingen rondom ons vakgebied. Dit stelt ons in staat pro-actief met je mee te denken en de juiste oplossing te adviseren.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 14001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Bekijk hier wat we allemaal kunnen betekenen voor de transport & logistiek branche.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Je organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Je organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat ISO 14001 voor jouw bedrijf betekent? Neem vrijblijvend contact met ons op.

De consultant heeft ons de juiste handvaten gegeven, met certificering binnen relatief korte termijn als resultaat. Precies wat we wilden! De certificaten bieden een stevige basis voor de toekomst.

Marjolein Klievik, Kwaliteitsmanager

Onze uitgangspunten

 • Uw Doelen
 • Uw Organisatie
 • Uw Mensen
Wilt u ook persoonlijk advies?
Bel ons op 085 4879972

Laatste blogs