ISO 14001 Certificering

ISO 14001 Certificering2023-05-02T15:48:20+02:00
Duurzaamheidsscan

Verbeter je milieuprestaties met een ISO 14001 certificering

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement. In de norm wordt beschreven hoe je de milieuprestaties van je bedrijf in kaart kunt brengen en kunt verbeteren. Wanneer je de norm implementeert, kun je aantoonbaar maken dat je de impact van je organisatie op het milieu beheerst, dat je aan de eisen en wensen van stakeholders voldoet en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving!

Wil jij met ISO 14001 aan de slag? Om je milieumanagement naar een hoger niveau te tillen of simpelweg omdat het gevraagd wordt vanuit een aanbesteding? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) aan het juiste adres. Met onze brede pakket aan diensten zijn wij dé partner in certificeren! In onze aanpak nemen wij niet de ISO 14001 norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 14001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor ISO 14001?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN


Diensten rondom ISO 14001

Binnen onze dienstverlening op het gebied van Milieu en Duurzaamheid en specifiek rondom ISO 14001 bieden we een breed scala aan producten en mogelijkheden.


We stemmen onze diensten en begeleiding af op jouw wensen. Wil je aan de slag met ISO 14001 of een daaraan gerelateerd product, maar weet je niet goed waar je moet starten? Of wil je juist een sparren over de mogelijkheden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag op weg!

Onze ISO 14001 en milieu & duurzaamheidspecialisten

Tommy Yedidya

Tommy Yedidya
Adviseur

Martijn Jonkers

Martijn Jonkers
Adviseur

Jeffrey Hekelaar

Jeffrey Hekelaar
Salesmanager

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energiemanagementsysteem

1. Wat is ISO 14001?

NEN 14001:2015 is de internationaal geaccepteerde norm voor milieumanagement. In de norm wordt beschreven hoe je de milieuprestaties van je bedrijf in kaart kunt brengen en verbeteren. Je toont aan dat je de impact van je organisatie op het milieu beheerst, dat je aan eisen en wensen van stakeholders voldoet en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

De ISO 14001 norm geeft aan dat het bereiken van evenwicht tussen milieu, maatschappij en economie essentieel is om te kunnen voorzien in de behoeften van onze generatie en de generatie na ons. Door stijgende verwachtingen van de maatschappij wat betreft duurzame ontwikkeling, steeds strengere wetgeving en een groeiende druk op het milieu, zijn organisaties een systeembenadering gaan toepassen op milieumanagement. En dat milieumanagement een noodzaak is, daar zijn we het in het algemeen wel over eens. ISO 14001 is dus een systeem voor milieumanagement met als doel duurzaamheid te stimuleren.

Verder lezen? Bekijk: Wat is ISO 14001?

2. Het ISO 14001 milieumanagementsysteem

Waar vroeger een milieuhandboek gangbaar was, is dat tegenwoordig met de komst van ISO 14001:2015 allang niet meer het geval. De nieuwe ISO 14001 norm vraagt om een milieumanagementsysteem waarvan de inhoud vooral wordt bepaald door de stakeholders- en risicoanalyse. Je legt in dat milieumanagementsysteem dus enkel zaken vast die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Het managementsysteem is daarmee een middel om de invloed op het milieu te beheersen en mag geen onnodige ballast vormen voor je organisatie. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

3. Wat zijn de voordelen van ISO 14001?

Wat is het nut van ISO 14001, de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement? In de regel wordt het certificaat voornamelijk behaald vanuit commercieel oogpunt. Daarnaast zien wij de volgende voordelen van ISO 14001:

 • Je kunt naar prospects aantonen dat jij voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Verbetering van milieuprestaties.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.


De klant aan het woord

Logo_FastnedThijs Baars: “We zijn blij verrast met het resultaat. We hadden niet verwacht dat het mogelijk was om ISO te certificeren zonder handboeken. In slechts 3! Maanden was het traject afgerond en vond de audit plaats. Veel sneller dan verwacht. Gelukkig hebben we gedurende het traject de begeleiding van CAN ingeschakeld, want zonder hen waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Vooral de pragmatische inval hadden we niet zonder hen kunnen doen.”

Meer lezen over de ervaringen van Thijs? Bekijk de Fastned klantcase.

Thijs Baars, Fastned

4. Wat zijn de ISO 14001 eisen?

ISO 14001 handboekWat betekent een ISO 14001 certificering voor je organisatie en wat moet je in de praktijk gaan doen? Hieronder een aantal belangrijke ISO 14001 eisen toegelicht:

 • Het vaststellen van de milieuprestaties van de organisatie en doelstellingen om die te verbeteren.
 • Opstellen van een milieubeleid.
 • Inzicht krijgen in de milieubelasting van extern geleverde producten en diensten.
 • In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van milieudoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Bekijk ook het artikel: De belangrijkste ISO 14001 certificering eisen!

5. Hoe werkt de ISO 14001 audit?

Voor het uitvoeren van de certificeringsaudit komt een Certificerende Instantie (CI) langs in de organisatie. De audit bestaat uit twee fasen:

 • Fase 1: Hier beoordeelt de auditor het kwaliteitsmanagementsysteem en toetst dit aan de eisen van ISO 14001. Daarnaast wordt bekeken of de interne audit en directiebeoordeling uitgevoerd zijn. Vervolgens worden resultaten daarvan besproken met personen uit de organisatie. De auditor let in het bijzonder op zaken als continu verbeteren, milieuaspecten en milieurisico’s, wetgeving, klanten en belanghebbenden.
 • Wanneer fase 1 goed wordt doorstaan, volgt fase 2 van de audit. Daarin wordt gekeken of de huidige documentatie ook goed geïmplementeerd is in de organisatie. Door het houden van interviews zal er gekeken worden of er duidelijk draagvlak is binnen de organisatie en of die documentatie dus niet losstaat van de bedrijfsvoering. Werkt het managementsysteem in de praktijk?

Wanneer het opgezette systeem voldoet aan de eisen wordt de organisatie voorgedragen voor certificering. Uiteindelijk, als het voldoende effectief is, behaal je het ISO 14001 certificaat.De klant aan het woord

Kleijngeld logoAl sinds 2006 is Kleijngeld Bouw Onderhoud Ontwikkeling B.V. ISO 9001 en later VCA** gecertificeerd. In 2018 is daar met behulp van CAN het ISO 14001 certificaat bijgekomen. Helen Vos: “Door het meedenken, samenwerken en het niet opdringen van een eigen opgesteld systeem wordt de werkwijze van CertificeringsAdvies Nederland als erg prettig ervaren. Ze hebben de norm voor ons toepasbaar gemaakt door te kijken naar de context van de organisatie en het aanwezige handboek en documenten. Hiermee wisten ze een samenwerking te realiseren tussen de standaard van CertificeringsAdvies en de standaard van ons bedrijf en hier een goede, hanteerbare eenheid van te maken.Bekijk de hele Kleijngeld klantcase.

Helen Vos, Kleijngeld B.V.

6. ISO 14001 checklist: Wat kun je verwachten?

Wanneer je met ISO 14001 aan de slag gaat kun je als het ware een stappenplan of checklist doorlopen om uiteindelijk aan 14001 te voldoen:

 • Stap 1: Algemene inventarisatie en scope: In deze fase wordt de werkwijze onder de loep genomen, wordt er gekeken naar de informatie die reeds beschikbaar is en wordt het milieubeleid doorlopen.
 • Stap 2: De contextanalyse: In deze fase wordt de welbekende contextanalyse uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar de invloed van de organisatie op zijn omgeving en het milieu. Dat gebeurt o.a. door het uitvoeren van een stakeholder- en risicoanalyse.
 • Stap 3: Opstellen milieubeleid: Met input uit de vorige stap is het mogelijk een milieubeleid op te stellen. Daarin worden concreet doelstellingen en acties rondom het thema milieu beschreven op basis van de PDCA cyclus.
 • Stap 4: Opzet managementsysteem: Alle eerder gemaakte afspraken en beleidsstukken worden samengevoegd in een managementsysteem.
 • Stap 5: Praktijkervaring: Je dient aan te kunnen tonen dat je enkele maanden volgens het nieuwe managementsysteem hebt gewerkt. Zo kun je tevens testen of alles in de praktijk ook werkt zoals het bedacht is.
 • Stap 6: Directiebeoordeling: Door middel van een directiebeoordeling worden de prestaties van de organisatie onder de loep genomen.
 • Stap 7: Interne audit: Wanneer de bevindingen uit de directiebeoordeling verwerkt zijn, wordt het managementsysteem intern in de organisatie getoetst. De afwijkingen en verbeterpunten worden vervolgens vastgelegd ter opvolging.
 • Stap 8: Externe audit: Tot slot vindt de certificeringsaudit plaats. Hierin wordt door een auditor gekeken of het managementsysteem voldoet aan de ISO 14001 eisen.

7. Wat kost ISO 14001?

Om deze vraag te beantwoorden kijken we naar verschillende factoren zoals de grootte, complexiteit van de organisatie en in hoeverre bepaalde processen al zijn ingeregeld. Kortom, de kosten voor een traject zijn organisatie afhankelijk. De ene organisatie is de andere niet. Houd wel rekening met deze kosten:

 • Begeleiding van een adviesbureau bij implementatie
 • Interne uren voor het opzetten van een managementsysteem voor ISO 14001
 • (Interne) audit kosten en (externe) audit kosten

Meer over de bepaling van de kosten voor ISO 14001 lees je in dit artikel:ISO 14001 kosten: waar moet ik rekening mee houden?

8. Is ISO 14001 verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om ISO 14001 te behalen. Het doel van ISO 14001 is aantonen dat je milieuaspecten beheerst. Met behulp van de norm breng je milieuprestaties naar het gewenste niveau. Vervolgens ga je dit monitoren en verbeteren. Ondanks dat ISO 14001 niet verplicht is kan het je wel commercieel voordeel opleveren en een gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Meer lezen over de verplichting?

Artikel: Is ISO 14001 verplicht?

9. Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

Kort samengevat: ISO 50001 gaat over energiemanagement en kan gezien worden als verdieping op ISO 14001 die over een veel breder palet aan milieuaspecten (waaronder energiemanagement) gaat.

Wanneer we ISO 50001 naast ISO 140001 leggen, dan kan gesteld worden dat er binnen de ISO 50001 norm zwaardere eisen worden gesteld aan:

 • De mate van monitoring van het energieverbruik. Bij ISO 50001 zit hier een stuk meer diepgang in dan bij ISO 14001 het geval is.
 • Het niveau van het identificeren van verbeteringen en maatregelen om deze te realiseren.

Dat ISO 50001 een stuk dieper op energiemanagement ingaat dan ISO 14001 is terug te zien in de onderwerpen die aan ISO 50001 zijn toegevoegd (t.o.v. de ISO 14001 norm):

 • Energiebeoordeling;
 • Energieprestatie-indicatoren;
 • Referentie energiegebruik;
 • Verzamelen van energiegegevens;
 • De manier waarop je in de operationele uitvoering omgaan met ontwerp en inkoop.

Meer lezen over het verschil? Bekijk: Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?De klant aan het woord

kyocera logo 2Kyocera Document Solutions Europe is internationaal leverancier van Hardware, Software en Informatietechnologie. Met ruim 18 verkoopkantoren wereldwijd staat MVO ondernemen hoog op de agenda. Zij kozen voor een multisite traject ISO 14001: “Gedurende het hele traject hield CertificeringsAdvies ons scherp op de doelstellingen. Met deze standaard hebben we een veel simpeler proces kunnen inrichten. Zo sterk dat we het overwegen ook met andere certificaten tegelijk te laten draaien. Hierdoor is het voor ons veel efficiënter om het certificeringstraject te doen en daarnaast is het veel minder tijdsbelasting voor onze verkoopkantoren. De combinatie om de certificering in een keer te kunnen doen door middel van multisite certificeren maakt het veel makkelijker, en het is veel inzichtelijker.Bekijk de hele klantcase van Kyocera.

Ronald Franfoorder, Kyocera

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant