ISO 14001 certificering

ISO 14001 certificering2022-07-13T13:49:33+02:00
Milieu en duurzaamheid

ISO 14001 certificering

Veel organisaties krijgen in aanbestedingen te maken met de vraag om een ISO 14001 certificering, de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement. Herken je dat? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding is zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen, of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor ISO 14001 certificering.

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 14001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor ISO 14001?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN

ISO 14001 milieumanagementsysteem

In veel bedrijven staan er nog dikke mappen in de kast die het managementsysteem vertegenwoordigen. Dat is dan het milieuhandboek. De nieuwe norm vraagt niet meer om een handboek. Alleen nog om een managementsysteem. De inhoud van het managementsysteem wordt vooral bepaald door de stakeholder- en risicoanalyse. Je legt dus alleen zaken vast die belangrijk zijn voor je organisatie. Het managementsysteem is een middel om de invloed op het milieu te beheersen en mag geen onnodige ballast vormen voor de organisatie.

Ons managementsysteem

Mocht je organisatie behoefte hebben aan standaardisatie van processen en werkwijzen, kan een managementsysteem daarbij helpen. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

De voordelen van ISO 14001

Wat is het nut van ISO 14001, de internationaal geaccepteerde standaard voor milieumanagement? In de regel wordt het certificaat voor behaald vanuit commercieel oogpunt. Daarnaast zien wij de volgende voordelen van ISO 14001:

 • Je kunt naar prospects aantonen dat u voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Verbetering van milieuprestaties.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.

Eisen voor ISO 14001 certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer. Wat betekent ISO 14001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? We lichten een aantal  belangrijke eisen daarom toe:

 • Het vaststellen van de milieuprestaties van de organisatie en doelstellingen om die te verbeteren.
 • Opstellen van een milieubeleid.
 • Inzicht krijgen in de milieubelasting van extern geleverde producten en diensten.

In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van milieudoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Wat is ISO 14001

NEN 14001 is de internationaal geaccepteerde norm voor milieumanagement. In de norm wordt beschreven hoe je de milieuprestaties van je bedrijf in kaart kunt brengen en verbeteren. Je toont aan dat je de impact van je organisatie op het milieu beheerst, dat je aan eisen en wensen van stakeholders voldoet en dat je voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

ISO 14001:2015

Wellicht weet je dat eind 2015 een nieuwe ISO 14001 norm is uitgekomen: ISO 14001:2015. Deze herziening van ISO 14001 heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht ten opzichte van de oude norm. In de oude norm lag de nadruk voornamelijk het in kaart brengen van de milieu-effecten en voldoen aan wet- en regelgeving. De ISO 14001 norm gaat er vooral van uit dat je de invloed van je bedrijf op het milieu beheerst en verbetert. Uiteraard moet je hierbij rekening houden met stakeholders en wet- en regelgeving. Lees hier meer informatie over de transitie naar ISO 14001.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 14001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit en stellen vast welke invloed de organisatie heeft op het milieu.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die uw medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 14001 tillen we de interne organisatie op het gebied van milieu naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Logo_switchDe consultant heeft ons de juiste handvaten gegeven, met certificering binnen relatief korte termijn als resultaat. Precies wat we wilden! De certificaten bieden een stevige basis voor de toekomst.

Marjolein Klievik, Kwaliteitsmanager bij Switch

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 14001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant