Adviseur

Michel van Marle

Een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is de spil in een bedrijf om de opslag en het transport veilig te laten verlopen. De doelgroep is eenieder die met gevaarlijke stoffen in aanraking komt. Denk aan inspectiemedewerkers, rederijen, fabrikanten, scheepvaart, cargadoors en expeditie-, stuwadoor-, transport-, opslag- en distributiebedrijven. In sommige gevallen is het verplicht dat een bedrijf een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen aanstelt.

Met ruim 25 jaar ervaring in de transport en opslag kan ik bedrijven als gecertificeerd veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen ondersteunen en adviseren. Gezamenlijk brengen we de risico’s terug naar een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.

Silhouet

“Overal om je heen is chemie!”

– Michel van Marle –

Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Adviseren alleen is niet voldoende

Wat zijn taken van een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen?

  • Nagaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd;
  • De onderneming van advies dienen bij werkzaamheden die het vervoeren opslag van gevaarlijke goederen betreffen;
  • Een voor de bedrijfsleiding of in voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.

Adviseren alleen is niet voldoende. Medewerkers dienen ook getraind te worden op de behandeling van gevaarlijke stoffen. De wet zegt hierover, iedere medewerker die handelingen verricht met gevaarlijke stoffen dient onderricht te hebben gehad.

Het verzorgen van trainingen op diverse niveaus is een van mijn kernkwaliteiten.

Je kan mij gerust een “vakidioot” noemen. Door de samenwerking met Certificeringsadvies Nederland zorgen wij ervoor dat opslag en transport van gevaarlijke stoffen op een veilige manier verloopt en voldoet aan wet- en regelgeving.

Overal om je heen is chemie en zonder chemie gaan we terug in de tijd.

Kenmerkend voor Michel:

  • Vakidioot
  • Klantgericht
  • Ervaren

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!