Managementconcept

Wat is MVO?

Wat is MVO? Een vraag waar iedereen wel een passend antwoord op kan geven. Toch zetten we het hier nog even uiteen. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een managementconcept waarbij organisaties kijken naar het sociale (People), milieu (Planet) en economische (Profit) aspect en dat integreren in hun bedrijfsvoering om op die manier een open dialoog te voeren met hun stakeholders (bron: MVO Nederland).

wat is mvo?

MVO kan op veel manieren worden toegepast en daardoor bijdragen aan diverse doelen, zoals het verminderen van de CO2-uitstoot, aan gelijke behandeling van mannen en vrouwen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, liefdadigheidsinitiatieven, vrijwilligersprojecten etc. Voor veel organisaties is het echter wel een omslag om MVO te gaan denken. Vaak wordt het gezien als ballast die veel geld kost en weinig oplevert. Onderzoek en praktijkervaringen wijzen uit dat MVO wel degelijk kansen biedt en voordelen oplevert, zoals:

 • Het verbetert het imago van je organisatie
 • Je kunt je ermee onderscheiden van concurrentie
 • Het trekt medewerkers aan en draagt bij aan medewerkersloyaliteit
 • Je wordt aantrekkelijker voor opdrachtgevers en investeerders
 • Je kunt nieuwe (markt)kansen pakken en nieuwe businessmodellen genereren
 • Het is een katalysator voor groei en innovatie

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Om die reden zijn er allerlei subsidieregelingen waar gebruik van kan worden gemaakt en daarnaast is MVO Nederland opgericht. Een organisatie met als doel een nieuwe economie te creëren waarin deze aspecten een rol spelen:

 • Klimaat neutraal
 • Circulair
 • Inclusief
 • Eerlijke ketens

OESO-richtlijnen

Is MVO verplicht?

MVO-activiteiten zijn niet opgenomen in de wetgeving en om die reden zijn ze dus niet verplicht voor organisaties. Dat neemt niet weg dat er wel internationaal erkende richtlijnen zijn op het gebied van MVO, de zogenaamde OESO-richtlijnen. Deze richtlijnen bieden handvaten voor organisaties om met kwesties om te gaan als:

 • Ketenverantwoordelijkheid
 • Mensenrechten
 • Kinderarbeid
 • Milieu en corruptie

De OESO-richtlijnen vormen dan ook niet voor niets het uitgangspunt voor het Nederlandse MVO-beleid.

ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen

Een MVO stappenplan

MVO integreren in je bedrijfsvoering kan op allerlei manieren. In veel gevallen is de vraag hoe je ermee aan de slag gaat? Waar start je? Om dat helder te krijgen is het allereerst van belang dat je gaat nadenken over:

 1. De ambitie van je organisatie
 2. Je corebusiness, visie en strategie
 3. Je doelstellingen

MVO is niet iets dat je er eventjes bijdoet. Het is een proces dat zich stap voor stap gaat vormen. Het is dus zaak om helder te hebben waar je naartoe wilt als organisatie. Wat is je corebusiness? Waar ben je goed in? Hoe kun je dat verbeteren? Welke rol speelt MVO daarin? Wat betekent dat voor de huidige en toekomstige organisatie? Op die manier ontwikkel je een heldere visie en strategie waarin je MVO kunt integreren. Dat maakt het vervolgens makkelijker om een stappenplan of routekaart op te stellen waarbij je bekijkt welke investeringen er nodig zijn en op welke manier je wat gaat aanpakken.

Het is ook verstandig om verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisatie. Welke initiatieven lopen er al in de markt waarop je kunt aanhaken? Wat doen andere organisaties? Zijn er samenwerkingen (in de keten) op te zetten? Door de handen ineen te slaan met anderen kun je investeringen spreiden.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!