De invloed van leveranciers

Een leveranciers audit

Vrijwel elke organisatie heeft te maken met leveranciers. Simpelweg omdat vrijwel iedere organisatie zaken inkoopt. Dat kunnen halffabrikaten, onderdelen diensten en/of complete eindproducten zijn. Wanneer je gebruik maakt van leveranciers dan hebben zij vanzelfsprekend invloed op jouw dienstverlening. Ze beïnvloeden de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en daarmee de klanttevredenheid. Leveranciersmanagement is dan ook geen overbodige luxe.

Veiligheidsladder audit

Verbeter je dienstverlening

De leveranciersaudit: een handig hulpmiddel

Wanneer je secuur bent in het selecteren van de juiste leveranciers, hen op de juiste manier behandeld en tijd in hen investeert met betrekking tot het gewenste eindresultaat en uiteindelijk ook periodiek evalueert, dan draagt dat bij aan het verbeteren van (de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid) jouw dienstverlening. Door intensief met leveranciers samen te werken optimaliseer je samen het proces, waardoor het eindproduct/de dienstverlening beter wordt.

ISO 27001 leveranciersbeoordeling

Een handig hulpmiddel, of methode, daarvoor is het uitvoeren van een leveranciersaudit. Dit is een systematische en periodieke controle en borging van het proces van levering van de leverancier(s) aan jouw organisatie. Door een dergelijke audit uit te voeren krijg je als organisatie snel inzicht in de sterke en zwakke punten van de samenwerking en kun je toetsen of de leverancier voldoet aan de gestelde eisen en gewenste verwachtingen. Wanneer uit de leveranciersaudit blijkt dat er bijvoorbeeld risico’s aan het proces zitten, kan daarop actie worden ondernomen.

Belangrijke punten voor de leveranciersaudit

Er is geen eenduidige manier voor het stellen van eisen aan leveranciers. Dit valt namelijk samen met het type product of dienst dat jouw organisatie levert. Uiteraard zijn er wel een aantal vaste punten die op de agenda van een leveranciersaudit staan. Deze kunnen worden aangevuld met zaken die vanuit het oogpunt van jouw organisatie belangrijk zijn. Denk aan:

  • Toetsen of de afspraken uit het contract na worden gekomen;
  • Bekijken of klachten juist worden afgehandeld;
  • Toetsen of de levertijden worden nagekomen;
  • Etc.

Alvorens je start met het uitvoeren van de leveranciersaudit is het belangrijk om onderstaande zaken helder voor ogen te hebben:

  • Waarom voeren we de leveranciersaudit uit?
  • Wat is het doel van de leveranciersaudit?
  • Behandelen we alle leveranciers hetzelfde of maken we bijvoorbeeld een verdeling op basis van prioriteit?
  • In welke frequentie voeren we dergelijke audits uit?
  • Waarop beoordelen we (prestaties van) leveranciers?
  • Wat wordt er gedaan met de output van de audit?

Leveranciersaudit zelf doen of uitbesteden?

Wanneer je een leveranciersaudit uit gaat voeren kun je ervoor kiezen om dit in huis uit te voeren of dit uit te besteden aan een externe deskundige. CertificeringsAdvies Nederland kan jouw organisatie helpen met de leveranciersaudit(s) en het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van de audits. Heb je interesse of wil je meer informatie? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan of neem contact met ons op. Onze deskundige adviseurs helpen je graag op weg!

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!