Financiële zaken op orde

NEN 4400 certificering

NEN 4400 is een nationale norm waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij hun financiële zaken goed geregeld hebben (bonafide). Het doel van het NEN 4400 certificaat is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst te beperken. Het NEN 4400-1 certificaat is een eis voor uitzendorganisaties om VCU certificering te behalen. Ben je op zoek naar NEN 4400 certificering? Dan ben je aan het goede adres! Met advies én opleiding zijn wij de Partner in Certificeren.

Wat is NEN 4400

LET OP!

Wij kunnen je begeleiden en ondersteunen op weg naar de NEN 4400 certificering. Wij zijn echter geen certificerende instantie.

Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over NEN 4400? Neem dan contact met
ons op! Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

NEN 4400

Met oog voor praktijk en resultaat

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de NEN 4400 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

ISAE 3402 kosten

Wat is NEN 4400

De bedoeling van NEN 4400 is om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Daarmee wordt het risico voor de opdrachtgever beperkt. Met de NEN 4400 norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming of (onder)aannemer wel aan hun verplichtingen voldoen. Daarmee worden verplichtingen bedoeld zoals:

  • Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
  • Administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.

NEN 4400 bestaat uit drie delen: NEN 4400-1 is bedoeld voor ondernemingen in Nederland, NEN 4400-2 voor ondernemingen buiten Nederland en NEN 4400-3 voor ZZP-ers. NEN 4400-1 is verplicht voor uitzendorganisaties die het VCU certificaat willen behalen.

NEN 4400-1

NEN 4400 managementsysteem

Om het NEN 4400 of NEN 4400-1 certificaat te behalen, moet je een aantal zaken aantoonbaar hebben geregeld. Daarom stel je een managementsysteem op waarin je laat zien hoe je voldoet aan de NEN 4400 norm. Aan een aantal eisen voldoe je waarschijnlijk al, omdat die voortkomen uit wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er nog eisen die gesteld worden door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Je kunt denken aan de volgende eisen:

  • Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
  • Eventuele strijdigheid van loonbetaling met de Wet Minimuloon;
  • Controle op personeelsdossiers.

CertificeringsAdvies Nederland maakt certificeren mogelijk. We helpen je snel en op praktische wijze te voldoen aan de NEN 4400 norm, waarbij we de organisatie als uitgangspunt nemen en niet de norm. Het NEN 4400 certificaat moet een voordeel zijn voor de organisatie, geen ballast.

Managementsystemen op een rij

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!