NEN 4400

NEN 44002021-07-19T14:35:48+02:00
Kwaliteitsmanagement

NEN 4400 certificering

NEN 4400 is een nationale norm waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij hun financiële zaken goed geregeld hebben (bonafide). Het doel van het NEN 4400 certificaat is om het risico voor opdrachtgevers op boetes van de Belastingdienst te beperken. Het NEN 4400-1 certificaat is een eis voor uitzendorganisaties om VCU certificering te behalen. Ben je op zoek naar NEN 4400 certificering? Dan ben je aan het goede adres! Met advies én opleiding zijn wij de Partner in Certificeren.


Let op: wij kunnen je begeleiden en ondersteunen op weg naar de NEN 4400 certificering. Wij zijn echter geen certificerende instantie.

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de NEN 4400 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor NEN 4400?

Hulp nodig bij het implementeren van de NEN 4400 norm? Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

Let op: wij begeleiden en ondersteunen bij het implementeren van de norm. We zijn echter geen certificerende instantie.

VRAAG OFFERTE AAN

Wat is NEN 4400

De bedoeling van NEN 4400 is om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Daarmee wordt het risico voor de opdrachtgever beperkt. Met de NEN 4400 norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming of (onder)aannemer wel aan hun verplichtingen voldoen. Daarmee worden verplichtingen bedoeld zoals:

  • Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
  • Administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.

NEN 4400 bestaat uit drie delen: NEN 4400-1 is bedoeld voor ondernemingen in Nederland, NEN 4400-2 voor ondernemingen buiten Nederland en NEN 4400-3 voor ZZP-ers. NEN 4400-1 is verplicht voor uitzendorganisaties die het VCU certificaat willen behalen.

NEN 4400 managementsysteem

Om het NEN 4400 of NEN 4400-1 certificaat te behalen, moet je een aantal zaken aantoonbaar hebben geregeld. Daarom stel je een managementsysteem op waarin je laat zien hoe je voldoet aan de NEN 4400 norm. Aan een aantal eisen voldoe je waarschijnlijk al, omdat die voortkomen uit wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er nog eisen die gesteld worden door de Stichting Normering Arbeid (SNA). Je kunt denken aan de volgende eisen:

  • Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
  • Eventuele strijdigheid van loonbetaling met de Wet Minimuloon;
  • Controle op personeelsdossiers.

CertificeringsAdvies Nederland maakt certificeren mogelijk. We helpen je snel en op praktische wijze te voldoen aan de NEN 4400 norm, waarbij we de organisatie als uitgangspunt nemen en niet de norm. Het NEN 4400 certificaat moet een voordeel zijn voor de organisatie, geen ballast.

Meer weten over NEN 4400 en VCU voor uitzendbureaus?

Wil je meer weten over NEN 4400 en VCU voor uitzendbureaus? Download dan geheel vrijblijvend de ‘VCU snel op weg gids’ met daarin een antwoord op al je vragen zoals wat de relatie is tussen VCU en NEN 4400.

DOWNLOAD DE GIDS

RIE maken checklist (infogids)

 Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het NEN 4400 certificaat ontvangt, doorlopen we de volgende stappen:

  1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
  2. Bespreken norm en opzetten managementsysteem: tijdens een aantal afspraken (ca. 2) bespreken we de norm en de praktische toepassing daarvan en zetten we het managementsysteem op.
  3. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die uw medewerkers bij het project betrekken.
  4. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
  5. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is. In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Stork logo 2Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs


Ga naar de bovenkant