NEN 1090

NEN 10902020-07-22T12:24:46+02:00
Kwaliteitsmanagement

NEN 1090 certificering

Sinds juli 2014 is het wettelijk verplicht om aan een dragende staalconstructie een CE-markering mee te geven en een prestatieverklaring. Met deze CE-markering geef je als bedrijf aan dat de door jou gefabriceerde staalconstructie voldoet aan de constructieve eisen die hieraan worden gesteld. Om hieraan te voldoen is het noodzakelijk dat je gecertificeerd bent volgens de NEN-EN 1090.

Heb je hier ook mee te maken en wil je meer weten over de impact van NEN 1090 op jouw organisatie? Dan  ben je aan het juiste adres! Vanuit de filosofie dat niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt moet dienen, helpt CertificeringsAdvies Nederland bij het behalen van NEN-EN 1090 certificering.

NEN 1090 certificeren? Met oog voor praktijk en resultaat!

Op pragmatische wijze begeleiden wij je bij het behalen van je NEN-EN 1090 certificering, zodat je een CE-markering mag afgeven voor jouw producten! Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je medewerkers. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor NEN 1090?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN


Wat is NEN 1090

De NEN-EN 1090 is een norm, bedoeld voor producenten van onderdelen van staal of aluminium voor dragende constructies. Als je bedrijf NEN 1090 gecertificeerd is, mag je het CE-keurmerk afgeven voor je producten. De CE-markering houdt in dat de staalconstructie voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Stork logo 2Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

NEN 1090 kwaliteitshandboek

Om te voldoen aan NEN 1090 heb je een kwaliteitshandboek nodig. Hierin omschrijf je zaken zoals je kwaliteitsbeleid en borging van competenties van je medewerkers. In veel bedrijven zijn deze handboeken dikke papieren dossiers geworden. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn!

Bij CertificeringsAdvies Nederland zorgen we voor een compact, dun handboek. Een handboek waarmee je aantoont dat je voldoet aan wet- en regelgeving en werkt volgens de NEN 1090 norm, maar dat past bij jouw bedrijf. Praktisch, werkbaar en zonder onnodige ballast.

De voordelen van NEN 1090

Het grote voordeel van NEN 1090 is natuurlijk dat je de CE markering mag afgeven. Daarnaast zien wij de volgende voordelen:

  • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Je laat zien dat je een professionele organisatie bent;
  • Je toont aan dat je producten voldoen aan de eisen die worden gesteld.

Onze projectaanpak

Het stappenplan voor NEN 1090 is als volgt:

  1. 0-meting: tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek krijgen we een beeld van de huidige situatie.
  2. Opzetten handboek: op basis van relevante eisen bouwen we een compact handboek op.
  3. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: we stellen het proces van beleids- en doelstellingenbepaling vast en de vertaling ervan naar de organisatie.
  4. Implementeren handboek: we betrekken je medewerkers bij het werken volgens NEN 1090 en zorgen dat iedereen weet wat er gevraagd wordt.
  5. Interne audit: onze adviseur voert een interne audit uit voordat je gaat certificeren. Zie het als een soort ‘check’ om zeker te weten dat alles goed verloopt.
  6. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Dat mogen wij niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor NEN 1090 tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en zorgen we voor de juiste kwaliteit. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor NEN 1090 begeleiden we naar certificering door advies, maar we geven ook diverse opleidingen en trainingen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant