KOMO

KOMO 2019-03-05T10:23:34+02:00

KOMO certificaat

Het KOMO keurmerk is een keurmerk, specifiek voor de bouwbranche. KOMO is gericht op bouwgerelateerde producten en diensten. Bouwbedrijven krijgen dan ook veel de vraag over het KOMO certificaat. Heb jij hier ook mee te maken en wil je meer weten over wat KOMO certificering voor jouw bouwbedrijf betekent? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Hierbij nemen wij niet de norm, maar altijd de organisatie als uitgangspunt. Met oog voor praktijk en resultaat gaan we samen jou en je collega’s aan de slag. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste. Alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons managementsysteem. Of lees meer over onze projectaanpak.

Whitepaper impressie managementsysteem

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Wat is KOMO

KOMO bestaat uit verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Met het KOMO-certificaat laat u zien dat uw processen en producten van hoge kwaliteit zijn en dat u voldoet aan geldende wet- en regelgeving, zoals het bouwbesluit. Voor de verschillende stappen in de bouwproces zijn er passende KOMO-keurmerken, denk aan KOMO- Installatie, KOMO-klimkeur en KOMO-afbouw.

De basis voor een KOMO-keurmerk van uw product, proces of dienst is een BRL (KOMO beoordelingsrichtlijn). Er zijn veel verschillende BRL-en. Een bekende is BRL 6000 voor het ontwerpen en beheren van installaties. Maar ook BRL 2813 voor bouwelementen van beton komt vaak voor.

Daarnaast heeft KOMO voor beoordeling van specifieke BRL-en overeenkomsten gesloten met onder andere de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) zoals voor de BRL SIKB 7000 voor Uitvoering van water en bodemsanering.

 De voordelen van KOMO

Wat is het nut van KOMO / SIKB? En voldoen aan specifieke BeoordelingsRichtLijnen? De meeste bedrijven certificeren om het commerciële voordeel. Wij zien de volgende voordelen:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt.
 • Je kunt naar prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is opgenomen in de specifieke BRL.
 • Je laat aan je opdrachtgevers zien dat je voldoet aan de kwaliteitseisen.
 • Verlaging van de kosten, door bevorderen van efficiency.
 • Aantonen van een professionele organisatie.
 • Het hebben van een KOMO-, dan wel SIKB of BRL-certificaat geeft vertrouwen aan je opdrachtgevers.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het certificaat ontvangt, doorlopen we een aantal stappen:

 1. 0-meting: We brengen in kaart aan welke eisen van de BRL je wél en niet voldoet.
 2. Opzetten managementsysteem: op basis van de relevante eisen.
 3. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 4. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur een interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 5. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Niet het papiertje aan de muur, maar de achterliggende gedachte van de norm zorgt voor toegevoegde waarde. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering die het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

Wim Welman, QHSE Manager, Stork

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor KOMO begeleiden we naar certificering door advies, maar we geven ook diverse opleidingen en trainingen. Bekijk hier wat we nog meer kunnen in de bouwbranche.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Benieuwd naar je investering? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

VRAAG OFFERTE AAN

Laatste blogs