ISO 9001 voor de bouw

///ISO 9001 voor de bouw
ISO 9001 voor de bouw 2018-12-21T10:50:29+02:00

ISO 9001 certificering in de bouw

In de bouwbranche wordt ISO 9001 vaak omschreven bij de gunningscriteria voor het winnen van aanbestedingen. Heb jij hier ook mee te maken en wil je meer weten over de impact van ISO 9001 op je bouwbedrijf? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Hierbij nemen wij niet de norm, maar altijd de organisatie als uitgangspunt.

Met oog voor praktijk en resultaat!

Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 9001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie. Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons ISO 9001 managementsysteem. Of lees verder op deze pagina voor meer informatie over onze projectaanpak.

Impressie managementsysteem [Whitepaper]

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Impressie managementsysteem

Wat is ISO 9001

NEN 9001 is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Bouwbedrijven tonen met het ISO 9001 certificaat aan dat zij voldoen aan de klantwensen- en eisen. In de bouwbranche heeft de ISO certificering een groot commercieel voordeel vanwege het meedoen met aanbestedingen. Daarnaast toon je aan dat u voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

ISO 9001:2015 voor de bouw

Wellicht weet je dat eind 2015 een nieuwe ISO 9001 norm is uitgekomen: ISO 9001:2015. Deze herziening van ISO 9001 heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht. In de oude norm lag de nadruk voornamelijk op procesbeschrijvingen. ISO 9001:2015 gaat uit van de organisatie en kijkt naar de context (stakeholders, risico’s en kansen) waarin de organisatie functioneert. Belangrijke stakeholders voor bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld hoofd- of onderaannemers en omwonenden van projecten. Op basis van de contextanalyse kun je eventueel zaken vastleggen in een managementsysteem.

Het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

In veel bouwbedrijven staan er nog dikke mappen in de kast die het kwaliteitshandboek vertegenwoordigen. De nieuwe norm spreekt niet meer over het kwaliteitshandboek. Wel wordt er gesproken over een managementsysteem. Zaken die voor jouw organisatie belangrijk zijn, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin de organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Mocht jouw organisatie behoefte hebben aan standaardisatie van processen en werkwijzen, kan een managementsysteem daarbij helpen. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen. Naast ISO 9001, wordt in de bouwbranche ook vaak gebruik gemaakt van certificeringen op het gebied van Arbo & Veiligheid. In ons managementsysteem kun je alle normen en certificaten (bijvoorbeeld ISO 9001 en VCA) verwerken. Benieuwd naar ons managementsysteem?

Voordelen van ISO 9001

Wat is het nut van ISO 9001? In de bouwbranche certificeren de meeste ondernemingen toch wel om het commerciële voordeel. Maar daarnaast zijn er nog meer voordelen van ISO 9001. Wij zien de volgende voordelen van ISO 9001:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt.
 • Je kunt naar prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Vanuit de context en doelstellingen van de organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De bouwbranche heeft hier veel mee te maken. Wellicht is de overheid dan ook een belangrijke stakeholder voor je, en veranderende wet- en regelgeving kan een risico zijn.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.

ISO 9001 certificering: de eisen en de praktijk

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer. Wat betekent ISO 9001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? We lichten een aantal  belangrijke eisen daarom toe:

 • Het vaststellen van de kwaliteitseisen aan je producten of diensten.
 • Goede communicatie met je klanten, bijvoorbeeld goed inventariseren van de wensen en verwachtingen van je klant.
 • Vindt binnen de organisatie een ontwerp- en/of ontwikkelproces plaats? Dan is het belangrijk dat je regelmatig beoordeeld of je nog voldoet aan de (vooraf) gestelde criteria.
 • Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten. In de bouw is dit in het kader van ketenverantwoordelijkheid van groot belang.

In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 9001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit. Lees hier meer over de contextanalyse.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossingen met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 9001 betekent dit dat we de interne organisatie naar een hoger niveau tillen en je bewust maken van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is dan een logisch resultaat.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom hebben wij een aantal branches vastgesteld waarin wij op de hoogte zijn van diverse ontwikkelingen rondom ons vakgebied. Dit stelt ons in staat pro-actief met je mee te denken en de juiste oplossing te adviseren.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 9001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Bekijk hier wat we allemaal kunnen betekenen voor de bouwbranche.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Je organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Je organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Interesse in een ISO 9001 adviestraject?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Je ontvangt van ons zo spoedig mogelijk een reactie.

VRAAG OFFERTE AAN

Laatste blogs