ISO 9001 certificering2021-06-24T16:02:18+02:00
ISO 9001

ISO 9001 certificering behalen?

ISO 9001:2015 wordt vaak gevraagd door opdrachtgevers of juist gebruikt om processen te optimaliseren. Heb jij hier ook mee te maken? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Bekijk onze ISO 9001 opleidingen of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies omtrent een ISO 9001 certificaat.

ISO 9001 certificeren? Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 9001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Interesse in een adviestraject voor ISO 9001?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN


Wat is ISO 9001?

NEN 9001 (officieel NEN-EN-ISO 9001:2015 NL) is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders voldoet, dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

ISO 9001:2015

Wellicht weet je dat eind 2015 een nieuwe ISO 9001 norm is uitgekomen: ISO 9001:2015. Deze herziening van ISO 9001 heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht ten opzichte van de oude norm. In de oude norm lag de nadruk voornamelijk op procesbeschrijvingen. ISO 9001:2015 gaat uit van de organisatie en kijkt naar de context waarin de organisatie functioneert. Op basis van de context van de organisatie (stakeholders, risico’s en kansen) leg je zaken eventueel vast in een managementsysteem.

ISO 9001 Cursusaanbod op de CAN Academy

Wij bieden diverse ISO 9001 cursussen aan op onze CAN Academy. Zoals de ISO 9001 cursus normkennis of de ISO 9001:2015 transitie training.

Bekijk cursusaanbod


Training academy

ISO 9001 in verschillende branches

ISO 9001 is van toepassing op alle branches. De reden hiervoor is eenvoudig: ISO 9001 gaat niet over een branche, maar over de wijze waarop een organisatie zo is ingericht dat zij voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Per branche kan de toepassing van ISO 9001 wel verschillen. Kies je branche en lees hoe ISO 9001 certificering in jouw branche wordt toegepast.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

In de oude norm werd gevraagd om je processen vast te leggen in een kwaliteitshandboek. De nieuwe norm vraagt alleen nog om een managementsysteem. Het kwaliteitshandboek is niet meer verplicht en wordt alleen nog gebruikt als dat toegevoegde waarde heeft. Zaken die je organisatie belangrijk vindt, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin je organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Mocht je organisatie behoefte hebben aan standaardisatie van processen en werkwijzen, kan een managementsysteem daarbij helpen. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

Download whitepaper: De contextanalyse stap voor stap

Meer weten? Download gratis de whitepaper ‘stappenplan contextanalyse ISO 9001:2015’.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download contextanalyse whitepaper

De voordelen van ISO 9001

Wat is het nut van een ISO 9001 certificaat? Voor de ene ondernemer zit het voordeel vooral in de commerciële waarde van het certificaat. Voor de andere ondernemer is het een middel om zijn of haar organisatie verder te professionaliseren. Wij zien de volgende voordelen van ISO 9001:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt;
 • Je kunt richting prospects aantonen dat je voldoet aan klanteisen en -wensen;
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen;
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • Continue verbetering van de organisatie;
 • Verhoging van de klanttevredenheid;
 • Verlaging van de kosten;
 • Aantonen van een professionele organisatie.

Eisen voor ISO 9001 certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer: Wat betekent ISO 9001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? Hieronder worden een aantal belangrijke eisen toegelicht:

 • Het vaststellen van de kwaliteitseisen aan je producten of diensten;
 • Goede communicatie met je klanten, bijvoorbeeld goed inventariseren wat de wensen en verwachtingen van je klant zijn;
 • Vind binnen jouw organisatie een ontwerp- en/of ontwikkelproces plaats? Dan is het belangrijk dat je regelmatig beoordeelt of je nog voldoet aan de (vooraf) gestelde criteria;
 • Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten.

Verder op deze pagina komen eisen zoals het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.


ISO 9001 logo

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 9001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit wordt gedaan tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit. Lees ook: Stappenplan contextanalyse.
 3. Opzetten managementanalyse: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterprocessen: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (in dat geval opereren we namelijk niet onafhankelijk), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 9001 tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Stork logo 2Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 9001 begeleiden we je naar certificering door advies, maar we geven ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.Gesprek aanvragen ISO 9001

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant