ISO 9001

//ISO 9001

ISO 9001 certificering

ISO 9001 wordt vaak gevraagd door opdrachtgevers of gebruikt om processen te optimaliseren. Heb jij hier ook mee te maken? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding is zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor ISO 9001 certificering.

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 9001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons ISO 9001 managementsysteem. Of lees meer over onze projectaanpak.

Whitepaper impressie managementsysteem

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast.

Download Whitepaper

Wat is ISO 9001

NEN 9001 (officieel NEN-EN-ISO 9001:2015 NL) is de internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagement. Met het ISO 9001 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je klanten en stakeholders voldoet, dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, dat je middels risicomanagement inspeelt op kansen en bedreigingen én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

ISO 9001:2015

Wellicht weet je dat eind 2015 een nieuwe ISO 9001 norm is uitgekomen: ISO 9001:2015. Deze herziening van ISO 9001 heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht ten opzichte van de oude norm. In de oude norm lag de nadruk voornamelijk op procesbeschrijvingen. ISO 9001:2015 gaat uit van de organisatie en kijkt naar de context waarin de organisatie functioneert.  Op basis van de context van de organisatie (stakeholders, risico’s en kansen) leg je zaken eventueel vast in een managementsysteem.

ISO 9001 in verschillende branches

ISO 9001 is van toepassing in alle branches. De reden hiervoor is eenvoudig: ISO 9001 gaat niet over een branche, maar over de wijze waarop een organisatie zo is ingericht dat zij voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Per branche kan de toepassing van ISO 9001 wel verschillen. Kies je branche en lees hoe ISO 9001 in jouw branche wordt toegepast.

Cursussen

ISO 9001 cursus
ISO 9001:2015 training
ISO 9001:2015 workshop

Alle cursussen

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

In de oude norm werd gevraagd om uw processen vast te leggen in een kwaliteitshandboek. De nieuwe norm vraagt alleen nog om een managementsysteem. Het kwaliteitshandboek is niet meer verplicht en wordt alleen nog gebruikt als dat toegevoegde waarde heeft. Zaken die je organisatie belangrijk vindt, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin je organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Mocht je organisatie behoefte hebben aan standaardisatie van processen en werkwijzen, kan een managementsysteem daarbij helpen. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

De voordelen van ISO 9001

Wat is het nut van ISO 9001? Voor de ene ondernemer zit het voordeel vooral in de commerciële waarde van het certificaat. Voor de andere ondernemer is het een middel om hun organisatie verder te professionaliseren. Wij zien de volgende voordelen van ISO 9001:

 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt.
 • Je kunt naar prospects aantonen dat u voldoet aan klanteisen en -wensen.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Gecertificeerde bedrijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
 • Continue verbetering van de organisatie.
 • Verhoging van de klanttevredenheid.
 • Verlaging van de kosten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.

Eisen voor ISO 9001 certificering

Misschien wel het belangrijkste voor jou als ondernemer. Wat betekent ISO 9001 certificering voor mijn onderneming en wat moet ik in de praktijk gaan doen? We lichten een aantal  belangrijke eisen daarom toe:

 • Het vaststellen van de kwaliteitseisen aan je producten of diensten.
 • Goede communicatie met je klanten, bijvoorbeeld goed inventariseren van de wensen en verwachtingen van je klant.
 • Vindt binnen jouw organisatie een ontwerp- en/of ontwikkelproces plaats? Dan is het belangrijk dat je regelmatig beoordeeld of je nog voldoet aan de (vooraf) gestelde criteria.
 • Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten.

In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 9001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit. Lees hier meer over de contextanalyse.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die uw medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 9001 tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering die het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

Wim Welman, QHSE Manager, Stork
Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 9001 begeleiden we naar certificering door advies, maar we geven ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Benieuwd naar je investering? Vraag een vrijblijvende offerte aan!
Offerte aanvragen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Dag KAM-coördinator, hallo toegevoegde waarde!

Door | juli 31st, 2017|Categorieën: Algemeen|

Regelmatig zie ik vacatures voorbij komen voor KAM-coördinator of Kwaliteitsmanager. Recent nog bij een groenvoorzieningsbedrijf. Zij waren op zoek naar een KAM-coördinator die de voortgang van hun certificaten kon waarborgen en het managementsysteem verder kon Lees meer