ISO 9001 transitie

ISO 9001 transitie 2018-10-09T10:02:47+00:00

ISO 9001 transitie

Veel organisaties zijn gecertificeerd voor de meest bekende ISO norm, 9001. In september 2015 is de ISO 9001 herzien. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe versie, ISO 9001:2015. Iedere ISO 9001 gecertificeerde organisatie moet voor september 2018 de transitie maken naar de nieuwe norm.

Heb jij hier ook mee te maken en wil je meer weten over de conversie naar ISO 9001:2015? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Bekijk het overzicht van onze opleidingen of lees hieronder meer informatie over advies voor de ISO 9001 transitie.

ISO 9001 transitie: Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 9001:2015 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons ISO 9001 managementsysteem. Of lees meer over onze projectaanpak.

Van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015

De nieuwe ISO 9001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht. Waar in ISO 9001:2008 de nadruk lag op procesbeschrijvingen, kijkt ISO 9001:2015 naar de context van je organisatie. Wie ben je als organisatie, in welke context functioneer je en wat zijn je doelen?

Belangrijke wijzigingen in ISO 9001:2015:

 • Stakeholderanalyse: je brengt de eisen en wensen van je belanghebbenden in kaart en de manier waarop je daaraan voldoet. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, de media, maar ook je medewerkers.
 • Risicoanalyse: je gaat na met welke risico’s en kansen je organisatie te maken heeft. Dat kan op strategisch niveau of op procesniveau. Voer je de risicoanalyse uit op procesniveau? Dan maak je een echte verbeterslag in je interne organisatie.
  • De stakeholderanalyse en de risicoanalyse vormen samen de contextanalyse, wat de basis vormt voor de nieuwe ISO 9001 norm.
 • High Level Structure: dit is de overkoepelende hoofdstukstructuur voor nieuwe ISO normen, zoals ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015.
 • Meer nadruk op leiderschap: de nieuwe ISO 9001 norm vraagt om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitssysteem.

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem

In de oude norm werd gevraagd om uw processen vast te leggen in een kwaliteitshandboek. De nieuwe norm vraagt alleen nog om een managementsysteem. Het kwaliteitshandboek is niet meer verplicht en wordt alleen nog gebruikt als dat toegevoegde waarde heeft. Zaken die je organisatie belangrijk vindt, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin je organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Mocht je organisatie behoefte hebben aan standaardisatie van processen en werkwijzen, dan kan een managementsysteem daarbij helpen. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

Projectaanpak overgang naar ISO 9001:2015

Om de transitie naar de nieuwe norm te maken, doorlopen we de volgende stappen:

 1. 0-meting: in een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen we de huidige en gewenste situatie vast.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit.
 3. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleid- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 4. Borging en implementatie: gemaakte afspraken en procedures vastleggen in het managementsysteem en implementeren in de organisatie. Bijvoorbeeld door workshops.
 5. Interne audit: we voeren een interne audit uit ter controle van een goede implementatie en als voorbereiding op de certificeringsaudit.
 6. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Wij kunnen je hier over adviseren.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 9001 tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Whitepaper impressie managementsysteem

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor de transitie naar ISO 9001:2015 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Benieuwd naar je investering? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Offerte aanvragen

Laatste blogs