Continu verbeteren

Kwaliteit en kwaliteits management

De kwaliteit van een product of dienst is pas goed genoeg als de klant dat vindt: wanneer de klant ontevreden is over de kwaliteit, zal hij/zij niets afnemen. Wat is kwaliteit? Dat is van te voren lastig te duiden. Een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem toont aan dat een bedrijf levert wat de klant vraagt (=kwaliteit). Een effectief kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt mensen in de organisatie met het vaststellen, bereiken en behouden van de juiste kwaliteit. Altijd met als doel de klant optimaal te bedienen. Daarnaast legt een kwaliteitsmanagementsysteem de basis voor continue verbetering. Hogere kwaliteit, lagere kosten en een kortere doorlooptijd zijn daar resultaten van. Aan de slag met kwaliteitsmanagement? Wij helpen je graag op weg!

Eisen kwaliteitsmanagementsysteem
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of eens sparren?

Wil je meer weten of eens sparren over het verbeteren van kwaliteit(smanagement) in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Kwaliteit

Voldoe aan de kwaliteitsstandaarden

Normen en mogelijkheden binnen het thema Kwaliteit:

De mogelijkheden

Welke normen voor kwaliteitsmanagement zijn er?

Er zijn allerlei normen op het gebied van kwaliteitsmanagement. De bekendste norm op het gebied van kwaliteit is ISO 9001. Om bijvoorbeeld een norm als ISO 9001 in je organisatie te implementeren:

 • Kun je een adviesbureau inhuren wat het traject (deels) uit handen neemt;
 • Kun je medewerkers trainingen laten volgen op gebied van kwaliteit;
 • Een combinatie van beide.

Naast generieke normen zoals ISO 9001, zijn er branche-specifieke normen en keurmerken op gebied van kwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de HKZ norm voor zorginstellingen, de ERB norm voor bouwbedrijven of de ISO 13485 norm, gericht op medische hulpmiddelen.

Kwaliteitskeurmerk zorg

Meer kwaliteit?

Inhoudsopgave

1. Wat is kwaliteitsmanagement?
2. Welke interne kennis en competenties zijn benodigd binnen kwaliteitsmanagement?
3. Wat is een kwaliteitsmanagementsysteem?
4. Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?
5. Wat zijn de eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem?
6. Wat is een kwaliteitszorgsysteem?
7. Hoe creëer je draagvlak voor kwaliteitsmanagement?
8. Een kwaliteitsbeleid en -doelstellingen formuleren
9. Wat is een KAM-coördinator?
10. Hoe werkt de PDCA-cyclus?
ISO 9001 in een aanbesteding

Verbeteren van kwaliteit

1. Wat is kwaliteitsmanagement?

In feite is kwaliteitsmanagement alles wat je binnen je organisatie onderneemt voor de borging van kwaliteit. Dat kun je uiteraard op allerlei manieren doen, maar het idee met het oog op het vakgebied kwaliteitsmanagement is dat je dit centraal inregelt en dat dit ook gedragen wordt binnen de organisatie. Doorgaans zie je dat in die situatie kwaliteitsmanagement belegd is binnen het management en dat er binnen de organisaties verantwoordelijkheden zijn weggelegd met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie, processen, producten, diensten en service.

ISO 9001 in de praktijk

2. Welke interne kennis en competenties zijn benodigd binnen kwaliteitsmanagement?

Ga je een norm binnen kwaliteitsmanagement implementeren? Dan kun je daarvoor hulp en ondersteuning vragen van CertificeringsAdvies Nederland. Wanneer je ervoor kiest om (een deel van de) zaken zelf op te pakken, moet je jezelf ook afvragen of je daarvoor de juiste kennis en competenties in huis hebt? Implementeer je bijvoorbeeld ISO 9001, dan moet je wat weten van de norm en van kwaliteitsmanagement om de implementatie tot een goed einde te brengen.

Training ISO 9001 normkennis

Een populaire training binnen het thema kwaliteit is de ISO 9001 normkennis training.

Denk daarom eens aan training en opleiding omtrent kwaliteitsmanagement. Dit is belangrijk, want wanneer jij als kartrekker van het KAM-systeem onvoldoende kennis/competenties hebt, is het ontzettend lastig om de rest van de organisatie op een juiste manier mee te nemen in het traject.

Structuur

3. Wat is een kwaliteits-managementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem is als het ware een structuur om de kwaliteit die een organisatie levert te verhogen. Binnen deze structuur worden kwaliteitszaken opgeslagen en uitgewerkt. Zaken die je in een dergelijk systeem opvoert zijn:

 • Het beleid van je organisatie;
 • Kwaliteitsdoelstellingen;
 • Leveranciersbeoordeling;
 • Risicoanalyse
ISO 45001 arbomanagementsysteem

Een KMS

4. Waarom een kwaliteits-managementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) kan je helpen bij het inschalen van de kwaliteit van je product of dienst. Het geeft je organisatie structuur en ondersteunt bij het vaststellen, bereiken en behouden van de gewenste kwaliteit. Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?

 • Hogere (aantoonbare) kwaliteit;
 • Hogere (klant)tevredenheid;
 • Meer structuur;
 • Kortere doorlooptijd;
 • Continue verbetercultuur;
 • Lagere kosten.
Thumbnail ISO 9001 managementsystemen opzetten video Steven

Waaraan voldoen?

5. Wat zijn de eisen aan een kwaliteits-managementsysteem?

Een kwaliteitsmanagementsysteem kun je voor allerlei doeleinden opzetten. Wanneer je dit opzet om bijvoorbeeld een kwaliteitsnorm zoals ISO 9001, te implementeren dan dient het kwaliteitsmanagementsysteem aan een aantal eisen te voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen verplichte documentatie en zaken die uitgevoerd worden maar niet verplicht op papier hoeven te staan. Wat zit er zoal in:

 • Inzicht in de interne en externe omgeving van een organisatie (stakeholders, leveranciers, risico’s)
 • De mogelijkheid voor de klant en medewerker om klachten of ideeën in te dienen;
 • Kwaliteitsbedrijfsdoelstellingen;
 • Een beleid dat voor de gehele organisatie beschikbaar is.
isms ISO 27001

6. Wat is een kwaliteitszorgsysteem?

Een kwaliteitszorgsysteem is in principe niets anders dan een kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg. Het is een handig hulpmiddel om met kwaliteit van de zorg aan de slag te gaan en deze op structurele wijze te verbeteren. Daarnaast helpt het om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving, externe eisen (van stakeholders) en interne doelen en eisen. Met een kwaliteitszorgsysteem laat je zien dat je goede zorg levert, straal je vertrouwen uit en het heeft commerciële waarde.

Bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem, kies je doorgaans voor een norm die bij je organisatie past. Denk daarbij aan:

 • HKZ
 • ISO 13485
 • ISO 9001

De richtlijnen van deze normen vormen de basis voor het opstellen van je kwaliteitszorgsysteem.

iso-9001-jaarlijkse-audit

Bewustzijn

7. Hoe creëer je draagvlak voor kwaliteits-management?

Kwaliteitsmanagers staan vaak voor een grote uitdaging: enerzijds willen zij het kwaliteitsmanagement binnen hun organisatie naar een hoger niveau tillen, maar anderzijds zijn zij voor veel acties en taken afhankelijk van anderen binnen de organisatie. En die zijn niet altijd even behulpzaam of bewust daarvan. Hoe creëer je draagvlak?

 1. Overtuig de directie van de toegevoegde waarde
 2. Bepaal de plek van kwaliteitsmanagement binnen de organisatie
 3. Ga samen op weg naar succes
 4. Maak het collega’s zo makkelijk mogelijk
 5. Gebruik extern advies om je doelen te bereiken

Kwaliteit implementeren

8. Een kwaliteitsbeleid en -doelstellingen formuleren

Wanneer je kwaliteitsmanagement verder vorm wilt geven, bijvoorbeeld omdat je een kwaliteitsnorm zoals ISO 9001 wilt implementeren, dien je als organisatie aan de slag te gaan met het opstellen van een kwaliteitsbeleid en kwaliteitsdoelstellingen. In feite wordt er niets anders gevraagd dan jouw missie als organisatie op te schrijven en daarbij behorende doelstellingen op te stellen om daarmee continu verbeteren van je organisatie te kunnen borgen.

bedrijfsdoelstellingen.
KAM coordinator in dienst

Taken

9. Wat is een KAM-coördinator?

De KAM-coördinator: in sommige organisaties een neventaak, in andere organisaties juist een volledige functie en soms zelfs een hele afdeling. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor de kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten binnen de organisatie. De KAM-coördinator is verantwoordelijk voor het inrichten van bedrijfsprocessen met oog voor kwaliteit, arbo en milieu. Denk daarbij aan taken als:

 • Het opstellen en beheren van het KAM-systeem;
 • Het opstellen van programma’s om risico’s te beperken;
 • Het uitvoeren van risico-inventarisaties en interne audits.
 • Klantlogo Redept cresa

  “Het traject was heel ‘Lean & Mean’, met een perfecte verhouding tussen kwaliteit, uitstraling, kosten en resultaat!”

  ISO 9001 in de praktijk

  Leon van Leersum

  Partner bij REDEPT Cresa

 • Logo Fastned

  “Zonder CertificeringsAdvies Nederland (CAN) waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Vooral de pragmatische inval (wat moeten we vastleggen, wat ligt informeel in de organisatie al vast) hadden we niet zonder CAN kunnen doen. We zijn blij verrast met het resultaat.”

  Fastned tanken

  Thijs Baars

  Business Analist & Security Officer

 • Klantlogo WSB solutions

  “Samen met Tobias hebben we het afgelopen jaar flinke stappen gezet met betrekking tot ISO 9001 en ISO 27001. Hij heeft veel ervaring in de IT-branche en dat is van grote waarde gebleken. Hij weet hoe andere bedrijven bepaalde uitdagingen hebben opgelost en kan daarom meedenken en alternatieven noemen.”

  Tobias bij WSB Solutions

  Jan Penning

  Algemeen Directeur

 • Klantlogo John Crane Indufil

  “Het is fijn om weer iemand op locatie te hebben die eigenaar is van het takenpakket van de HSE-manager. Het ontzorgt mijzelf, maar ook collega’s. Rob fungeert als aanspreekpunt en pakt alle taken op. Zo kunnen wij ons weer richten op onze kerntaken.”

  John Crane Rob Enzlin

  Jeroen Huizinga

  Locatiemanager

 • Logo - Nijland Cycling

  “Wat heel fijn was tijdens het ISO 9001 en ISO 14001 implementatietraject is dat Martijn mooie templates beschikbaar had in onze werksessies. Hij nam ons mee aan de hand en maakte het simpel voor ons.”

  Klantcase Nijland Cycling

  Luuk Nijland

  Directeur

 • Logo Daily Fresh Food

  “Het mooie van CAN vind ik dat ze hele fijne, kundige en betrokken mensen hebben. Ze staan ervoor open om na te denken over hun eigen expertise heen en dat vind ik knap. Ze zijn in staat om een compleet beeld te durven schetsen en over hun eigen schaduw heen te stappen.”

  Kwaliteit360 event: Daily Fresh Food

  Fer van Harn

  Statutair directeur

 • Logo Tjaden

  “Naast de opleidingen die worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. Ideaal om met elkaar te sparren! Hij is een stok achter de deur voor ons om door te pakken.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  “Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.”

  Stork bedrijfspand

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

Continu verbeteren

10. Hoe werkt de PDCA-cyclus?

De PDCA-cyclus is een standaard onderdeel van bijvoorbeeld ISO-normen. PDCA staat voor Plan-Do-Check-Act en is een krachtige verbetermethode waarmee je de kwaliteit van de organisatie naar een hoger niveau kunt tillen. De PDCA-cyclus staat namelijk in het teken van continu verbeteren: het basisprincipe van elke ISO-norm. Wat doe je per fase?

 • Plan: Hier stel je doelstellingen op die je graag wilt behalen en koppelt hier KPI’s aan.
 • Do: Je voert de plannen uit de vorige fase uit. Het managen van processen is hierbij cruciaal.
 • Check: Resultaten worden geanalyseerd en vergeleken met een eerdere situatie.
 • Act: De resultaten uit de check-fase worden optimaal benut. Je weet wat werkt en wat niet en kunt daarop acteren.
pdca-gratis-hulpmiddel

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!