Kosten ziekteverzuimEen zieke medewerker kost een bedrijf gemiddeld tussen de € 200,- en € 400,- per dag. Het is dan ook niet gek dat je deze kosten graag wilt drukken. Maar hoe doe je dat, de kosten ziekteverzuim terugdringen? Dat kan onder andere door een goed verzuimbeleid te voeren en een ziekteverzuim preventieplan op te stellen. In dit artikel leggen we je uit waarom dat belangrijk is en wat het je kan opleveren.

Kosten ziekteverzuim gaan verder dan enkel loondoorbetaling

Ziekteverzuim leidt, wanneer je alles gaat optellen, tot hoge kosten voor een bedrijf. Een zieke werknemer kost immers meer dan enkel het brutoloon dat doorbetaald dient te worden. Denk aan:

  • Een werkgever is verplicht loon door te betalen bij ziekteverzuim;
  • Er is intern verlies van productiviteit, doordat er werk blijft liggen;
  • Wanneer een plaatsvervangend persoon het werk gaat opvangen, zijn daar ook kosten mee gemoeid;
  • Er zijn kosten verbonden aan verzuimbegeleiding, registratie, arbodienstverlening, re-integratie etc.;
  • Wanneer iemand weer aan de slag gaat kunnen er kosten zijn voor aanpassing van het werk en werkvoorzieningen;
  • Tot slot zijn er ook juridische en administratieve kosten mee gemoeid.


Ook andere betrokkenen hebben te maken met kosten ziekteverzuim

Gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan het werk, leiden niet alleen tot schade voor de werkgever, maar ook voor andere betrokkenen:

  • Gezondheidsklachten zijn in de eerste plaats vervelend voor de werknemer. Deze heeft naast persoonlijk leed mogelijk ook kosten vanwege behandelingen die niet vergoed worden en bij langdurig ziekteverzuim kan het leiden tot salarisverlies.
  • Daarnaast zijn er ook kosten voor de maatschappij. Er zullen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moeten worden uitgekeerd en ook medische behandeling en ondersteuning zal betaald moeten worden.
  • Ook directe collega’s hebben last van ziekteverzuim van een collega, omdat zij hierdoor meer werkdruk krijgen of vanwege processen die niet meer doorlopen vanwege het ontbreken van een menselijke schakel in het productieproces.

Kosten ziekteverzuim terugdringen?

Werkgevers hebben er veel belang bij om de verzuimkosten in het bedrijf te verlagen en ook laag te houden. In de eerste plaats omdat ziekteverzuim leidt tot economische schade zonder dat daar omzet tegenover staat. Daarnaast heb je als werkgever ook nog eens een morele en wettelijke plicht om werk-gerelateerd ziekteverzuim binnen je organisatie te beperken. Een win-win situatie dus wanneer je dit gaat aanpakken.

Maar hoe verlaag je de kosten ziekteverzuim binnen je organisatie? Dat kun je doen door een goed verzuimbeleid in te voeren. Daarnaast kun je een ziekteverzuim preventieplan maken waarmee je zoveel mogelijk voorkomt dat mensen ziek of arbeidsongeschikt worden. Wanneer je deze zaken als werkgever goed aanpakt, kun je er zelfs nog extra voordelen uithalen. Zo levert het vanuit sociale wetgeving namelijk op als het ziekteverzuim laag is en arbeidsongeschikten worden gere-integreerd. Ook is het zo dat je bepaalde arbo-vriendelijke investeringen op een bepaald moment kunt afschrijven.

Lees ook: Ziekteverzuim aanpakken? 5 tips

De voordelen van een verzuimbeleid en ziekteverzuim preventieplan

Door een goed verzuimbeleid en belangrijker nog een goed ziekteverzuim preventieplan met bijbehorende maatregelen werken medewerkers over het algemeen veiliger, gezonder en daardoor met meer plezier en tevredenheid. Dat leidt op de eerste plaats tot minder verzuim, minder ongevallen en minder arbeidsongeschiktheid waardoor de ziekteverzuimkosten dalen. Daar komt nog eens bij dat er minder productieverlies is en dat de kwaliteit beter geborgd is. Je bent immers betrouwbaarder, doordat bijvoorbeeld afspraken gewoon nagekomen kunnen worden.

Een verzuim preventieplan heeft nog meer voordelen. Het leidt ertoe dat je werkt met gemotiveerder personeel, waardoor het verloop binnen je bedrijf minder hoog zal zijn. Hierdoor creëer je ook weer een betere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, waardoor je meer in trek bent voor toekomstige personeel. En dat heeft weer als gevolg dat je minder geld hoeft te investeren in de werving van personeel.


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl