CAN klein bedrijf

Voorbeeld handboek certificering

Ben jij op zoek naar een voorbeeld handboek van een certificering? Logisch! Met een handboek kun je de informatie binnen je bedrijf goed vastleggen. Zo’n handboek kan nodig zijn om een certificering te behalen, maar het is ook een handig hulpmiddel voor je bedrijf. Voor nieuwe werknemers is het bijvoorbeeld handig om te kunnen lezen hoe je werkt als bedrijf. Daarnaast wordt met een voorbeeld handboek certificering makkelijker. Wil je een voorbeeld van een handboek inzien? Wij helpen je op weg.

KAM handboek voorbeeld
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Hulp nodig bij het opstellen van een handboek?

Start vandaag nog!

Heb jij hulp nodig bij het opstellen van een handboek? Vraag direct een offerte aan en ga vandaag nog aan de slag! Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Een voorbeeld handboek

Voor certificering

Je kunt met behulp van een voorbeeld handboek certificeringen behalen. Het is daarbij wel belangrijk om te weten voor welke normen een voorbeeld handboek van toepassing is. Voor het behalen van de VCA-certificering is het werken aan de hand van het VCA-handboek bijvoorbeeld verplicht. In dat handboek wordt beschreven hoe je als bedrijf zorgt voor veiligheid in je organisatie. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook een kwaliteitshandboek gebruiken voor het implementeren van de ISO 9001 norm. Een kwaliteitshandboek is vanuit ISO 9001 niet verplicht, maar een voorbeeld handboek kan wel waarde toevoegen voor je bedrijf. Veel organisaties geven echter de voorkeur aan het opzetten van een managementsysteem.

ISO certificeringen CAN

Opbouw van het

VCA handboek

Wat staat er in een voorbeeld handboek voor certificeringen? Aangezien een handboek voor certificeren alleen verplicht is bij de VCA certificering, nemen we dit als voorbeeld voor de algemene inhoud. De inhoud van een voorbeeld handboek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. In ons eigen voorbeeld VCA handboek hanteren we de volgende opbouw:

  • De organisatie
  • Het hoofdproces
  • De procedures
  • De documenten en formulieren
VCA handboek

Allereerst beginnen we met het omschrijven van de organisatie. Daarna bekijken we het hoofdproces en beschrijven we de uitvoering van de werkzaamheden. Vervolgens wordt in de procedures getoond hoe omgegaan wordt met bepaalde situaties. Voor VCA certificering moet namelijk in het handboek worden vastgesteld hoe gezond en veilig werken wordt gerealiseerd. Tot slot voegen de benodigde documenten en formulieren toe aan het voorbeeld handboek. Uiteindelijk kun je met een compleet ingevuld voorbeeld handboek certificering succesvol afronden.

Hoe voer je een procesaudit uit?

Onze pakketten

Wij helpen je met het opstellen van een handboek! Om niet voor verrassingen te komen staan, bieden we de volgende pakketten aan:

BRONSZILVERGOUD
Compleet systeem met voorbeeldprocedures, templates en formulierenCompleet systeem met voorbeeldprocedures, templates en formulierenInventarisatie van jouw wensen
Een instructiebezoek van onze adviseurInhoudelijke begeleiding door onze adviseurVolledige begeleiding op maat door onze adviseur*
Plan van aanpak voor jouw organisatie voor verdere implementatieImplementatie aanpassen aan jouw werkwijze en dagelijkse praktijkOp maat schrijven/inrichten van het kwaliteitssysteem
Een vaste adviseur als aanspreekpunt*Bewaking project met concrete actielijstenOptimaliseren en implementeren van procedures
Uitvoering interne audit (op belangrijkste systeemonderdelen en praktijk)Projectbewaking met concrete actielijsten
Begeleiding bij directiebeoordelingBegeleiding bij directiebeoordeling
Een vaste adviseur als aanspreekpuntUitvoering interne audit
Begeleiding tijdens certificeringsaudit (indien gewenst)
Een vaste adviseur als aanspreekpunt
* Eventuele extra begeleiding op uurbasis

Voorwaarden CAN klein bedrijf

Voorwaarden CAN klein bedrijf

  • Je organisatie bestaat maximaal uit 15 fte (inclusief ingehuurde ZZP’ers);
  • Er is maximaal één vaste kantoorlocatie;
  • Er is sprake van een eenvoudige en overzichtelijke bedrijfsvoering. Bij twijfel gaan we hierover met elkaar in gesprek, zodat bepaald kan worden of hier daadwerkelijk sprake van is;
  • Je organisatie is in bezit van een actuele en getoetste risico-inventarisatie en evaluatie (RIE). Mocht dit niet het geval zijn, dan kan CertificeringsAdvies Nederland dit tegen meerprijs verzorgen;
  • De opdrachtsom wordt minimaal twee weken voor aanvang van het traject gefactureerd en dient voordat de eerste afspraak plaatsvindt in zijn geheel betaald te zijn;
  • Extra noodzakelijke kosten (denk aan parkeerkosten, verblijfskosten ed.) worden, na akkoord, 100% in rekening gebracht op nacalculatie.

Wij helpen je op weg!

Advies bij certificeren

Het kan lastig zijn om een certificering te behalen volledig op basis van het voorbeeld handboek. Heb je hulp of advies nodig bij het gebruiken van het voorbeeld handboek en het behalen van een VCA, VCU of ISO 9001 certificering? Of wil je sparren over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

Contact

Handboek opstellen?

Wij helpen je snel en voordelig op weg!

Hulp nodig bij het opstellen van een handboek? CAN klein bedrijf maakt het mogelijk! We helpen je snel en voordelig op weg. Vraag een offerte aan of kom direct in contact met CAN klein bedrijf en start vandaag nog met jouw traject!