Stork Thermeq is onlangs verhuisd naar een splinternieuw bedrijfspand in Hengelo. Daarmee gepaard heeft het management van Stork besloten dat ook het kwaliteitssysteem dringend aan vernieuwing toe was. Om dat te realiseren is Stork Thermeq de samenwerking aangegaan met CertificeringsAdvies Nederland. En met resultaat: “Het nieuwe kwaliteitssysteem ziet er mooi en duidelijk uit. Er is nu een heldere structuur en het werkt veel makkelijker”, aldus Wim Welman (HSEQ manager).

Van een meter papier naar een werkbaar kwaliteitssysteem

Stork Thermeq en CertificeringsAdvies NederlandStork Thermeq B.V. produceert ketels, ontgassers, branderinstallaties en is ontstaan uit Stork Ketels. Nu klinkt dit wellicht als grote rookpluimen, verouderde industrie en achterhaalde techniek, maar niets is minder waar. Sinds begin dit jaar is Stork Thermeq gevestigd aan de Ketelmakerij in Hengelo in een compleet nieuw en hypermodern bedrijfspand. Dit nieuwe pand was nodig vanwege de nieuwe, verbeterde productiestructuur. Een ander voordeel wat het nieuwe bedrijfspand zou moeten opleveren, is een sexy imago, aldus directeur Robert Nijhuis. Dat nieuwe sexy imago is zeker gelukt. Het nieuwe bedrijfspand ademt een sfeer van vernieuwing en innovatie.

De aanleiding tot samenwerking

Met het nieuwe bedrijfspand is niet alleen de sfeer verbeterd, maar heeft het management team van Stork samen met de HSEQ (Health, Safety, Environment and Quality) manager Wim Welman besloten om de bedrijfsprocessen aan een nader onderzoek te onderwerpen. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat in de loop der tijd het kwaliteitssysteem een lijvig boekwerk is geworden dat voor medewerkers nauwelijks werkbaar is. Ook bleek dat de procedures uit het kwaliteitssysteem hier en daar niet overeenkwamen met de meest optimale, praktische werkwijze zoals die wordt ervaren door de werknemers. Hier komt CertificeringsAdvies Nederland (voorheen Van de Pol Consult) in beeld. Stork heeft ervoor gekozen om met hen in zee te gaan, omdat dit in de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering de partner is die het meeste vertrouwen en de meeste deskundigheid uitstraalde, aldus Wim Welman.

Oplossingstraject met resultaat

De samenwerking tussen Stork en CertificeringsAdvies Nederland is een traject geweest in de vorm van drie verschillende fasen. Eén van de hoofddoelen van fase 1 was het reduceren van de hoeveelheid papierwerk en het opzetten van een meer bruikbare en herkenbare structuur voor het kwaliteitssysteem. Het bestaande kwaliteitssysteem is omgezet naar het digitale managementsysteem van CertificeringsAdvies Nederland. Hierbij zijn de bestaande handboeken samengevoegd en geïntegreerd in één systeem. Het nieuwe kwaliteitssysteem ziet er mooi en duidelijk uit. Er is nu een heldere structuur en het werkt veel makkelijker. Omdat we nu gebruik maken van hyperlinks die documenten aan werkinstructies koppelen, hoeven we nauwelijks meer te zoeken, zo vertelt Wim Welman.

De voordelen van het nieuwe systeem

Stork klantcase pandHet resultaat van de samenwerking tot nu toe is dat de meter papier die wij in onze kast hadden staan is gereduceerd tot een werkbaar en overzichtelijk geheel. Onze mensen weten de juiste procedures nu eenvoudiger te vinden en kunnen hierdoor sneller en efficiënter conform deze procedures werken. Op deze manier faciliteert het nieuwe kwaliteitssysteem het productieproces en ondersteunt het onze mensen in hun werkzaamheden. Voorheen was het makkelijker om een aspect over het hoofd te zien, maar nu zijn er minder risico’s en kunnen we eventuele fouten voorkomen. De kwaliteit en de professionaliteit van de adviseur die ons heeft geholpen is hierbij van doorslaggevend belang geweest.

De meerwaarde van CertificeringsAdvies Nederland

De adviseur heeft zijn werkzaamheden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de mensen van Stork. Het reduceren van het papierwerk is gecombineerd met interviews met de medewerkers die de regels en procedures van het kwaliteitssysteem in de praktijk toepassen. Hierdoor is er betrokkenheid vanuit de organisatie gecreëerd en is de kwaliteit van de inhoud van het systeem verhoogd. Deze werkwijze werd door de mensen van Stork Thermeq dan ook als erg prettig ervaren.

Het proces is soepel verlopen en de samenwerking was altijd prettig. De communicatie en de medewerking over en weer waren meer dan goed, zo complimenteert Wim Welman de adviseur van CertificeringsAdvies Nederland. Beide partijen kijken dan ook met enthousiasme en vertrouwen vooruit naar de volgende fases van dit samenwerkingsverband!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl