Leestijd: 6 minuten

Klantcase SMO

Onze klant SMO vertelt over hun ervaringen met CAN Keurmerksupport!

Klantcase - SMO
CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Al meer dan dertig jaar zet Stichting Metaal Opleidingen (SMO) zich in voor een sterke metaalsector in de regio Oss-Veghel-Uden. SMO is ontstaan vanuit de behoefte om meer goed opgeleid personeel in de regionale metaalsector te krijgen. Ongeveer 50% van de leerlingen met een BBL-opleiding (Beroepsbegeleidende Leerweg) maakten hun opleiding af en van diegene was de aangeleerde kennis regelmatig ondermaats. Om ervoor te zorgen dat meer leerlingen slagen en écht goed opgeleid worden, heeft de stichting een keurmerk opgericht; het SMO-certificaat. Het certificaat is te behalen door een apart soort BBL-opleiding in de metaalindustrie te volgen met bepaalde kwaliteitseisen. Het keurmerk is ontstaan toen zeven bedrijven uit de metaalbranche contact opnamen met CAN Keurmerksupport (CAN KS). Will van Roosmalen, projectmanager van CAN KS: “Er komt veel kijken bij het opstellen van een keurmerk, in dit geval een persoonscertificering. Maar het belangrijkste is om een goed beeld te krijgen van wat ieders wens is. Ik ben eerst met de bedrijven in gesprek gegaan om de oorzaken te vinden voor de grote uitval bij de BBL-opleidingen. Toen zijn wij gezamenlijk tot manieren gekomen om deze problemen aan te pakken”.

De problemen in kaart brengen

Will: “Er vielen dus te veel mensen af van de destijds Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (KMBO) opleiding én vaak konden de mensen die wel het diploma hadden behaald veel van de geleerde werkzaamheden in de praktijk helemaal niet goed uitvoeren. Deze problemen hadden een aantal oorzaken:

 1. Ten eerste werd er nauwelijks gecommuniceerd tussen de Streekschool in Den Bosch (Destijds de enige opleidingsinstelling voor de branche in de regio) en de deelnemende leerbedrijven. Hierdoor bestond de opleiding echt uit twee losse onderdelen.
 2. Daarnaast kregen de leerlingen op school alleen maar theorie en geen praktijk. De praktijk moest daarom volledig worden ingevuld door het bedrijfsleven en dus deed een leerling alleen de werkzaamheden die op dat moment nuttig waren voor het bedrijf. De theorie en de praktijk sloten daarom vaak totaal niet bij elkaar aan; je leerde iets maar in de praktijk deed je iets heel anders.
 3. Verder waren de eindtermen die het SOM (destijds de overkoepelende onderwijsinstantie) had gesteld vaak veel uitgebreider dan de werkzaamheden die een leerling daadwerkelijk moest uitvoeren binnen het bedrijf. Het kon bijvoorbeeld zo zijn dat een leerling volgens de eindtermen moest leren om te kanten, maar dat er bij het leerbedrijf zelf niet eens een kantbank was, omdat zij dat niet nodig hadden voor hun producten.
 4. Ook kregen bedrijven vaak een opdracht en die moest dan zo snel mogelijk af zijn, hierdoor moest alles dus vlug, vlug. Hierdoor kregen mensen die aangesteld werden als praktijkbegeleiders nauwelijks de mogelijkheid om de leerling fatsoenlijk te begeleiden en om hen technieken of vaardigheden te leren.
 5. Vaak wordt een jong iemand ook vooral gebruikt als extra handjes als het druk is en dan wordt diegene aan de meest simpele werkzaamheden gezet.
 6. Ten slotte is het ook gewoon zo dat de ene praktijkbegeleider gewoon heel goed is en de ander minder. Soms werden die mensen ook aangesteld terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet wilden.”

Twee dagen in plaats van een dag

Will: “Nadat wij een goed beeld hadden van alle verbeterpunten hebben de zeven bedrijven en ik vanuit CAN KS besloten om het anders te gaan doen. Een van de belangrijkste oplossingen is dat wij er voor hebben gekozen om de leerlingen een dag extra uit het bedrijf te halen, dan gaan we namelijk de theorie en de praktijk in twee dagen stoppen en dan gaan we dat als één geheel aanbieden. We gaan dus niet meer één lange dag theorie doen. Nee, we beginnen met twee dagen theorie en praktijk en de overige dagen gaan de leerlingen aan de slag bij hun leerbedrijf. Tijdens de schooldagen krijgen de leerlingen een paar uur algemene vakken en later op de dag gaan ze óók op school aan de slag met de praktijk. Zo kunnen ze het geleerde ook gelijk zelf toepassen. Op deze manier hoeven ze niet alles nog bij het leerbedrijf te leren.”

Kwaliteitsbewaking

Will: “Op deze manier zijn er nog veel meer verschillen tussen een BBL-opleiding in samenwerking met SMO en een reguliere BBL-opleiding. Het belangrijkste is in ieder geval dat wij erop toezien dat de theorie en praktijk vanuit school goed aansluiten op de werkzaamheden bij de leerbedrijven. Hiertoe nemen de instructeur van de opleiding en de praktijkbegeleider van het leerbedrijf ook regelmatig de opleiding door. Bovendien gaat onze projectcoördinator Hans periodiek op bezoek bij de scholen en de leerbedrijven om zelf een indruk te krijgen van de gang van zaken. Hij houdt dan ook evaluatiegesprekken. Eventuele eerder vernomen klachten van leerlingen worden dan ook besproken.”

Het resultaat

Will: “Alle inspanning van SMO werpt wel zijn vruchten af. Waar bij een reguliere BBL-opleiding in de metaalbranche er ongeveer 50% een diploma haalt (destijds maar ook tegenwoordig nog) is dat bij SMO minstens 85% en meestal meer dan 90%. Er blijven dus veel meer mensen die beginnen aan een opleiding, echt in de metaalbranche én ze zijn goed opgeleid. Jaarlijks zijn er zo’n 100 jongeren die zich inschrijven via SMO en wij hebben inmiddels al zo’n 90 leerbedrijven bij ons aangesloten. Hiermee is SMO ook een van de grotere stichtingen van Nederland.

Een partner

Over de taken van CAN Keurmerksupport zegt Will het volgende: “Ik heb het hele SMO traject dus vanaf het begin helpen opzetten. Dat is een van de diensten die wij uitvoeren als CAN KS, maar daar blijf het niet bij. Wij hebben namelijk ook de administratie, projectmanagement en marketing van het bestuur van de stichting uit handen genomen. In overleg kunnen wij eigenlijk alle taken rondom het opzetten en onderhouden van een keurmerk (deels) overnemen. Een keurmerk is iets dat moet groeien en als steeds meer mensen de meerwaarde gaan zien van je keurmerk, dan gaat het de goede kant op”. Projectmanager Hans vult aan: “Bij SMO hebben we dit nu best wel. Tegenwoordig is het namelijk al zo dat als je tegen metaalbedrijven in de regio zegt dat je een opleiding van de SMO hebt, ze dan wel weten dat je goed opgeleid bent en echt iets kunt”.

Keurmerksupport: gratis adviesgesprek

CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Hoe zet je een kwaliteitskeurmerk op?

Download het Stappenplan Organisatiekeurmerk Ontwikkelen en lees over:

 • Wat een keurmerk precies is
 • Aan welke eisen een keurmerk moet voldoen
 • Wat de voordelen zijn van een keurmerk
 • De concrete stappen

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields