MyFlexMyflex is het jongere zusje van Infraflex B.V. Beide organisaties zijn actief op het gebied van personeelsmanagement. Kaj Slijkhuis, operationeel manager bij Myflex begint zijn verhaal: “Wij zijn een Managed Service Provider die het gehele proces van inkoop van flexibele arbeid verzorgt en zich richt op alle afspraken tussen bedrijven, organisaties en ZZP’ers / gedetacheerden. Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn een aantal ingenieurs- en adviesbureaus die tot de grootste van Nederland behoren. Infraflex verzorgt hiervan de werving, selectie en detachering en richt zich als het ware op alle afspraken met personen.”

Commerciële inhaalslag

Kaj Slijkhuis vervolgt: “Onlangs hebben wij onze focus enigszins verlegd. We willen met Myflex en Infraflex een commerciële inhaalslag maken en ons op nieuwe markten gaan begeven, zodat we nieuwe opdrachtgevers kunnen aantrekken. Een onderdeel van deze inhaalslag was het certificeren voor de norm ISO 9001.”

Het certificeringstraject

“Met het certificeren voor ISO 9001 hadden wij meerdere doelen voor ogen. Onze behoefte was een werkbaar managementsysteem dat daarnaast ook zou voldoen aan de ISO 9001 norm. Naast de hoofddoelen van ISO 9001 als kwaliteitsmanagement en klanttevredenheid, hebben wij vanaf de start van het project aangegeven dat de norm op zich niet de reden moet zijn om met kwaliteit bezig te zijn. Dit is een belangrijke reden waarom wij voor CertificeringsAdvies Nederland gekozen hebben. In het gehele traject heeft de adviseur dan ook onze organisatie als uitgangspunt genomen, waarbij de norm toegevoegde waarde heeft geleverd”, vertelt Kaj Slijkhuis.

Betrokkenheid

Kaj: “Tijdens het certificeringsproces zijn al onze medewerkers bewust betrokken geweest bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. De adviseur heeft de mensen binnen onze organisatie dan ook persoonlijke aandacht en coaching gegeven. Elke medewerker kende daardoor de adviseur en andersom. Op deze manier was iedereen overtuigd van de toegevoegde waarde van het optimaliseringsproces. Kwaliteit is ook niet alleen de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmanager, maar van ons allemaal.”

Resultaat

“Onze organisatie en de aard van onze werkzaamheden maken dat wij snel moeten kunnen schakelen en aanpassen. Hiervoor is een stevige, maar tegelijkertijd flexibele bedrijfsbasis nodig en dit hebben wij mede dankzij de pragmatische aanpak van onze adviseur kunnen realiseren. De praktijk van onze werkzaamheden werd boven de theorie gesteld. Dit heeft geresulteerd in een werkbaar managementsysteem, dat eveneens voldoet aan de ISO 9001 norm.” Zo sluit Kaj Slijkhuis zijn verhaal af.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl