Leestijd: 10 minuten

Klantcase: KiesZon

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn staan bij KiesZon hoog in het vaandel. Samen met CAN tuigden zij een hele veiligheidscultuur op.

Kieszon inspectie
CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn staan bij KiesZon hoog in het vaandel. Het bedrijf wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de mensen die voor of met de organisatie werken iedere avond weer veilig thuis op de bank zitten. Om dat verder vorm te geven is KiesZon een intensieve samenwerking aangegaan met CertificeringsAdvies Nederland (CAN). En met succes; inmiddels zijn er al veel zaken op het gebied van veiligheid gerealiseerd.

Logo-KiesZon

KiesZon: vormgever van de solar revolutie

KiesZon, vormgever van de solar revolutie in Nederland, realiseert dat de vrije zonne-energie die voorhanden is ten volle wordt benut. Dat doet het bedrijf door ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten voor de zakelijke markt. Bram Peperzak, Operationeel Directeur en eindverantwoordelijke voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) binnen KiesZon, heeft een aantal jaar geleden het thema veiligheid binnen KiesZon omarmd en is daarmee de aanjager van vele ontwikkelingen.

Kieszon case study vca

Koploper op het gebied van veiligheid

Bram Peperzak: “We zitten in een groeiende markt, waardoor we een aantal jaar geleden steeds meer en ook grotere projecten binnenhaalden. Vanaf dat moment ben ik het thema veiligheid binnen onze organisatie aan gaan jagen. Vanuit onze intrinsieke motivatie vinden wij veilig werken extreem belangrijk. Wij willen namelijk dat iedereen die voor of met KiesZon werkt ’s avonds weer veilig thuis op de bank zit. Zo simpel is het.

We zijn koploper in de branche en dat willen wij ook zijn op het gebied van veiligheid. In ons werk wordt er op grote hoogte met stroom en hoge spanning gewerkt. Mocht er iets misgaan, dan gaat het vaak ook goed mis. Binnen de branche zien we de meest verschrikkelijke dingen gebeuren; daar willen wij ver vandaan blijven. Om die reden hebben wij van veiligheid een speerpunt gemaakt. Wij willen namelijk vanuit onszelf de garantie hebben dat we er daadwerkelijk alles aan hebben gedaan om een ongeval te voorkomen.”

Steeds grotere projecten

KiesZon acteert in een snelgroeiende markt. Dat is terug te zien aan de grootte van projecten. Bram Peperzak: “Eerst vonden we 200 zonnepanelen een groot project, maar dat groeide al snel door naar 1000, 5000 en 15.000 panelen. Afgelopen jaar hebben we een project met 28.000 zonnepanelen gedaan en dit jaar gaan we naar een project met maar liefst 70.000 tot 80.000 panelen met bijbehorende werkzaamheden.”

Enkele jaren geleden is KiesZon bewust aan de slag gegaan met het verbeteren van het veiligheidsniveau binnen de organisatie. Bram Peperzak: “In eerste instantie was KiesZon een bedrijf dat enkel projecten financierde en ontwikkelde. In die tijd werd alles ingekocht en gaven we opdrachten aan onze leveranciers voor het bouwen van de projecten. De kwaliteit en de manier van werken riepen echter steeds vaker vragen op. Om die reden hebben we alles in eigen beheer genomen; van inkoop en engineering tot aan realisatie en onderhoud. Vanaf dat moment hebben we ook gelijk het veilig werken geïntegreerd.”

Een zoektocht

KiesZon is actief in een relatief jonge branche. Voor werken op het dak met elektriciteit bestaan dan ook nog geen normen of werkprocessen, zoals dat bij andere branches wel het geval is. Bram Peperzak: “Zo ongeveer de enige richtlijnen die we in onze branche hebben zijn de wetten en regels van de arbeidsinspectie. Het gevolg is dat je op het gebied van veiligheid moet gaan putten uit andere werkvelden. Zo kijken we naar normen die gevraagd worden bij dakdekkers en elektriciens en proberen daar dingen uit op te pikken. Het is echt een zoektocht.”

Van veiligheidsplannen naar een VCA** certificering

Bram Peperzak vervolgt: “Uiteindelijk zijn we als KiesZon gestart met het maken van veiligheidsplannen waarin allerlei veilige werkwijzen zijn opgenomen. Daarvoor hebben we onder andere geluisterd naar de input van de VGM-coördinatoren die werkzaam zijn bij onze klanten. Daarnaast hebben we onze veiligheidsplannen laten controleren en toetsen door externen. Zo hebben we steeds meer geleerd en onszelf verder ontwikkeld op het gebied van veiligheid. En dat is iets wat we tot op de dag van vandaag blijven doen.”

Bram Peperzak: “Nadat we de veiligheidsplannen hadden staan, zijn we aan de slag gegaan om VCA** gecertificeerd te worden om daarmee veiligheid nog verder te borgen in onze bedrijfscultuur. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Laatste-Minuut-Risico-Analyse (LMRA) en de welbekende toolboxmeetings geïntegreerd in onze werkprocessen. Stap voor stap hebben we zo alles ingevoerd en doorgevoerd en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van de VCA** certificering.”

Online VCA toolboxen?

Bij VCA-certificering nemen toolboxmeetings een centrale plek in. Deze bijeenkomsten staan in het teken van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en zijn bedoeld om deze onderwerpen te promoten onder medewerkers.

Wat als toolboxmeetings nu gemakkelijker kunnen worden gevolgd, op een tijd en plek die de werkgever kan bepalen of de deelnemer zelf kan uitkiezen?

Bekijk online VCA toolboxen

Van VCA** naar compleet veiligheidsprogramma

Het behalen van het VCA** certificaat was een mooi moment voor KiesZon, maar veilig werken valt of staat natuurlijk niet met het behalen van een ‘papiertje’. Bram Peperzak: “Als KiesZon hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan en we willen dat ook graag blijven borgen. Voor het VCA** traject heb ik met name zelf de kar getrokken, maar de organisatie werd steeds groter waardoor ik het niet meer allemaal alleen kon blijven doen. Daarnaast willen we continu ontwikkelen en aan blijven sluiten bij de actuele veranderingen zoals de nieuwe RI&E, wijzigingen in de Arbowet etc. Om die redenen ben ik op zoek gegaan naar een externe partij die ons kon ondersteunen en naar een hoger level kon tillen.”

Partnership met CertificeringsAdvies Nederland

Zo is het partnership met CertificeringsAdvies Nederland (CAN) ontstaan. Bram Peperzak legt uit: “We hebben expliciet gekozen voor een externe partij, omdat vreemde ogen simpelweg dwingen. We wilden namelijk voorkomen dat onze mensen veilig werken omdat het moet van een collega. Bij KiesZon werken we veilig omdat we dat met zijn allen willen. Bovendien is een extern persoon wel onderdeel van ons team, maar toch ook weer niet. Een extern iemand is hier niet in dienst en kan daardoor objectief oordelen zonder andere belangen. Een intern iemand kan die rol nooit op die manier invullen.”

Meer weten over VCA?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor VCA voor jouw bedrijf? Bekijk dan onze VCA adviespagina.

Bram vervolgt: “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen, omdat er een hele organisatie achter zit met een breed aanbod aan diensten op het gebied van veiligheid. We hebben een vast aanspreekpunt in de vorm van een veiligheidskundige. Mocht die onverhoopt wegvallen, dan is CAN zo groot dat zij makkelijk back-up kunnen bieden. Naast advies op gebied van veiligheid ontzorgt CAN ons ook op gebied van persoonsopleidingen en trainingen. Ook dat biedt perspectief.”

zonnestroom kieszon panelen dak

Hij vervolgt zijn verhaal: “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

Meer verhalen van zonne-energie klanten?

Wil je meer klantverhalen van onze zonne-energie klanten lezen? Bekijk dan de klantcase van SolarClarity over de VCA**-certificering of de klantcase van Perpetum Energy over de Incompany VOL-VCA training.

“Veilig werken is altijd willen leren en blijven verbeteren”

Veilig werken zit hem vaak in kleine dingen. Bram Peperzak: “Neem bijvoorbeeld het afschakelen van elektrische installaties. Wanneer je ervoor zorgt dat er een slotje aan de schakelaar zit, dan zal niemand per ongeluk die schakelaar omzetten. Zo’n slotje kost maar een paar euro en je hebt er ontzettend veel profijt van.”

Bram Peperzak vertelt verder: “Bij de start van een project weten we dat we daar in de toekomst nog vaker terug gaan komen voor onderhoud. Dan is het bijvoorbeeld niet verstandig om langs de rand van een dak te gaan opereren. In dat geval moet de werknemer zich namelijk aanlijnen. En je weet hoe dat gaat; iemand die boven komt en zijn lijn vergeten is, die loopt echt niet zo snel terug naar beneden. Dat brengt risico’s met zich mee. Daarom moet je voorkomen dat iemand in die situatie terecht kan komen. Wij denken er daarom al over na bij het engineeren. Zo leggen wij het looppad midden op het dak, want van daaruit kun je prima onderhoudswerk doen. Daardoor hoef je jezelf niet aan te lijnen en is dat risico uitgesloten.”

Veilig werken kost niet per se geld

Veilig werken loopt als een rode draad door het bedrijf KiesZon heen. Dat komt in de praktijk op diverse manieren tot uiting. Zo staat veiligheid bij ieder projectoverleg op de agenda en komt het bij alle teambesprekingen terug. Voor elk project dat KiesZon uitvoert wordt een veiligheidsplan gemaakt. Bram Peperzak vult aan: “Bij KiesZon zit er een actieve controle op de toolboxmeetings en LMRA’s. Doordat formulieren automatisch gedigitaliseerd worden in ons systeem, kunnen we realtime monitoren hoeveel toolboxmeetings er uit zijn gevoerd op de werkplaats. Zo kunnen we tijdig bij de uitvoerder aan de bel trekken als er een toolboxmeeting overgeslagen dreigt te worden.”

Hij vervolgt: “Veilig werken kost bovendien niet per se geld, je moet vooral goed nadenken over alles wat je doet. Dat begint al bij het engineeren van een project. Veel van onze projecten hebben wij nog jarenlang in onderhoud. Daarom moet je aan de voorkant al goed nadenken over hoe je het onderhoud straks gaat uitvoeren en over hoe je een project wel veilig kunt maken. Door dat bij het ontwikkelen al te implementeren hoef je geen extra maatregelen te nemen. Je kunt het namelijk zo maken dat mensen het automatisch veilig doen. Dat soort zaken worden bij ons tijdens het engineeren automatisch ingeslepen, waardoor je de risico’s zoveel mogelijk uitsluit.

Iedere medewerker bewust van veilig werken

Veilig werken doe je niet van de ene op de andere dag. Het is een heel proces dat diverse uitdagingen met zich meebrengt. Voor KiesZon zat die uitdaging in administratie. Bram Peperzak: “Veiligheid moet administratief goed verwerkt worden, je moet op papier laten zien wat je doet. Alles moet in directieverslagen en MT verslagen ed. staan en dat kost tijd en is veel werk. Die kant van de organisatie is bij ons nog volop in ontwikkeling. Wij zijn namelijk ondernemers en die houden van oorsprong niet zo van administreren.

Een andere grote uitdaging is het onder de aandacht brengen van veiligheidsbewustzijn. De afgelopen jaren zijn we bij KiesZon hard gegroeid. Maar hoe krijg je dat veiligheidsbewustzijn bij nieuwe werknemers achter de oren geknoopt? Simpelweg door al je medewerkers steeds weer mee te nemen in je verhaal. Veilig werken moet ingebakken zijn in de hele onderneming; van salesmensen tot aan de monteurs. De hele organisatie moet zich bewust zijn van veiligheid. Ook nieuwe medewerkers moeten daarin mee.”

Bram Peperzak vervolgt: “Als er nieuwe mensen op kantoor komen, krijgen ze veel nieuwe informatie en allerlei instructies. Je ziet dan al snel dat veiligheid onderbelicht wordt. Daarom focussen wij daar sterk op. Veiligheid is vast onderdeel van het introductieprogramma van nieuwe medewerkers. Uiteraard is dat voor iemand van de administratie op een ander niveau dan voor iemand die daadwerkelijk in die situatie terechtkomt, maar we zorgen ervoor dat iedereen wordt meegenomen in het verhaal.

Mensen die nieuwe in onze organisatie binnenkomen, kijken soms met verbazing naar de manier waarop wij met veiligheid bezig zijn. Zo is er onlangs een nieuwe uitvoerder aangenomen. Tijdens zijn sollicitatie was veel gezegd over veiligheid. Hij had verwacht dat dit in de praktijk wel mee zou vallen. Na zes weken concludeerde hij echter dat dit niet zo was. Hij zei letterlijk ‘Jullie letten werkelijk op ieder punt en dat geeft mij als uitvoerder de mogelijkheid om mijn werk goed te doen. Andere partijen bezuinigen hierop, maar KiesZon niet’. Een mooier compliment kun je niet krijgen.”

Veiligheid als onderdeel van de bonus

Koploper zijn en blijven op het gebied van veiligheid betekent dat er de komende jaren op dezelfde voet wordt doorontwikkeld. Bram Peperzak: “Wij hebben als motto dat we altijd willen leren en verbeteren. Zeker op gebied van veiligheid. In 2019 is veiligheid één van de meetpunten waarop onze bonus is gebaseerd. Intern werken wij met een bonussysteem waar doelstellingen onderdeel van uitmaken. Eén van de bedrijfsdoelen is dat wij geen ongevallen willen. Als er in 2019 geen ongeval plaatsvindt, dan krijgt iedereen een gedeelte van die bonus. Het is dus in ieders belang dat we veilig werken.”

Onzin dat veiligheid alleen maar geld kost

Bram Peperzak: “Samen met CertificeringsAdvies Nederland worden er mooie initiatieven opgezet. We zijn ons daarbij bewust van het feit dat je niet van de ene op de andere dag veilig werkt. Het is een heel proces met vele uitdagingen. De hele organisatie moet zich bewust zijn van veilig werken; het moet tussen ieders oren geknoopt zitten. Daar focussen we dan ook sterk op. Elke dag er bovenop blijven zitten en duwen op veilig werken is zo ontzettend belangrijk!”

Bram Peperzak besluit zijn verhaal met een statement: “Het is onzin dat veiligheid alleen maar geld kost. Je moet gewoon slim nadenken. Doordat wij veiligheid omarmen en uitdragen, zie je dat we daardoor projecten naar ons toetrekken. Opdrachtgevers vinden onze ervaring en kwaliteit, maar zeer zeker ook onze omgang met veiligheid belangrijk. We zien dat onze jarenlange investering in veilig werken zich nu uitbetaalt. En als je veilig werken nastreeft en ervoor zorgt dat de bouwplaats altijd netjes is, dan wordt er vanzelf ook kwalitatief beter werk geleverd. En kwaliteit leveren, dat willen we bij KiesZon graag!”

CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Wil jij ook veiliger werken binnen jouw organisatie?

Veiligheidsbewustzijn, VCA, BHV; wij helpen je graag!

  • Advies op maat
  • Vrijblijvende offerte
  • Implementatie en onderhoud

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields