ElfaPieter Schutte, directeur van Elfa: “Elfa Elementenfabriek levert hightech oplossingen op het gebied van licht en spanning. Elfa is een familiebedrijf en ik ben alweer de derde generatie die dit bedrijf voortzet. Wij zijn importeur, groothandel en producent van gespecialiseerde batterijen voor de professionele markt. Elfa is al sinds 2004 gecertificeerd conform ISO 9001 en CertificeringsAdvies Nederland (voorheen Van de Pol Consult) helpt ons al geruime tijd met het verder optimaliseren van de bedrijfsprocessen. Verder biedt Van de Pol Consult ondersteuning bij de groei- en veranderprocessen die binnen Elfa gaande zijn en wordt het managementsysteem bewaakt. De professionele en objectieve werkwijze van Van de Pol Consult is hierbij van doorslaggevend belang geweest.”

Gaten in de kaas

Pieter Schutte vervolgt: “CertificeringsAdvies Nederland heeft ons geholpen met het certificeren door onze bedrijfsprocessen te beschrijven en advies te geven met betrekking tot deze processen. Ik zou het willen omschrijven als het blootleggen van de gaten in de kaas van onze bedrijfsprocessen. De adviseur die ons heeft geholpen, heeft alles uit de kast gehaald om het doel te bereiken dat ik als ondernemer voor ogen had. Het traject dat we samen met hem hebben doorlopen, heeft onze organisatie een professionaliteitsslag opgeleverd. Het resultaat van deze professionaliteitsslag is evident; je kunt het op alle fronten terugzien. Concrete voordelen die het resultaat ons bedrijf heeft opgeleverd, zijn bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering en een verbetering van ons imago.”

Meer dan een certificaat

“De basis voor kwaliteitsverbetering die nu in onze organisatie is gelegd, kunnen wij gebruiken om onze organisatie in de toekomst verder te optimaliseren. Het is namelijk een proces van continue evaluatie en verbetering om zodoende een progressie in kwaliteit en efficiency te realiseren. Omdat onze adviseur van CertificeringsAdvies Nederland een vast onderdeel is van onze kwaliteitsborging, zullen we hem ook in de toekomst gebruiken om vooruitgang binnen onze organisatie te realiseren. Het professionele, maar toch persoonlijke advies dat de adviseur ons geeft, voegt waarde toe aan onze organisatie. Dit advies gaat veel verder dan het behalen en behouden van een certificaat, want de adviseur houdt rekening met onze gehele organisatie en betrekt alle onze organisatieonderdelen in zijn advies. CertificeringsAdvies Nederland is er voor de ondernemer en heeft voor mij vaak gefungeerd als een klankbord. Dat is onbetaalbaar!” Zo besluit Pieter Schutte.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl