Opzetten

Keurmerk bedrijf

Een keurmerk voor je bedrijf of branche opzetten en/of ontwikkelen? Het is een gedachtegoed waar steeds meer ondernemers of andere belanghebbenden binnen een bedrijf of branche mee spelen. En dat is niet zo gek! Je ziet namelijk dat er steeds meer aandacht is voor en hogere eisen worden gesteld aan allerlei aspecten waar organisaties en producten/diensten mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid.

Voordelen keurmerk certificering

Keurmerk bedrijf opzetten

Om die reden ontstaan er steeds vaker allerlei (gezamenlijke) initiatieven binnen branches vanuit initiatiefnemers die de handen ineenslaan om (aspecten binnen) de branche naar een hoger niveau te tillen. Daar moeten allerlei zaken voor ontwikkeld en opgetuigd worden. Je ziet bijvoorbeeld regelmatig dat men een keurmerk voor bedrijven wil opzetten om een kwaliteitsslag te maken waarmee naar een volgend niveau kan worden gegaan. Dit resulteert in een certificering of diploma waarbij voldaan moet worden aan bepaalde eisen.

Een keurmerk voor je bedrijf of binnen de branche opzetten? CAN Keurmerksupport, onderdeel van CertificeringsAdvies Nederland, adviseert en ondersteunt! Wij begeleiden initiatiefnemers bij het initiëren, ontwikkelen, implementeren en beheren van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen.

Eigen keurmerk opzetten

Wil je een keurmerk starten of een eigen keurmerk ontwikkelen? CAN Keurmerksupport is er voor initiatiefnemers die onderscheidend willen zijn binnen hun branche. Denk daarbij aan samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties, branche initiatieven, belangenorganisaties, stichtingen en verenigingen en (tijdelijke) coalities.

Bij het ontwikkelen van een eigen keurmerk komt nogal wat om de hoek kijken. Samen met jou, als initiatiefnemers, die een initiatief of samenwerkingsverband heeft (opgestart) waarmee je jezelf wilt onderscheiden in de branche brengt CAN Keurmerksupport in kaart welke behoeften er zijn om jezelf te kunnen onderscheiden en dat ook te blijven! CAN Keurmerksupport biedt ondersteuning bij het opstellen en ontwikkelen van afspraken, regels en richtlijnen voor organisaties, oftewel organisatiekeurmerken, en/of bij het in kaart brengen van eisen aan vakbekwaamheid, kennis en competenties van mensen, oftewel persoonscertificeringen. Dit doen we op het gebied van Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu, Informatiebeveiliging en Voedselveiligheid.

Al met al stellen we samen de benodigde eisen op en vertalen we deze door naar keurmerken en/of richtlijnen waarvoor organisaties en/of personen zich kunnen certificeren. Denk daarbij aan een officieel keurmerk, een (branche)certificaat of opname in een register.

1. Wat is een keurmerk?

Een keurmerk is een, doorgaans visueel, kwaliteitsoordeel over:

 • Een organisatie of proces
 • Een product of dienst

dat afkomstig is van een betrouwbare bron. Met behulp van een keurmerk kan er aantoonbaar worden gemaakt dat er aan bepaalde (kwaliteits)eisen wordt voldaan die vanuit het keurmerk geëist worden.

Het proces

2. Hoe maak je een keurmerk?

In Nederland kan iedereen zelf een keurmerk opzetten. Er zijn geen regels voor vanuit de wet, behalve de regel dat je niet mag misleiden.

 1. Initiëren: een concept van een keurmerk ontstaat vaak vanuit een idee, behoefte of visie. CAN Keurmerksupport denkt graag met je mee in oplossingsrichtingen en het aanscherpen/concretiseren van ideeën.
 2. Ontwikkelen: een keurmerk verder vormgeven betekent nadenken over keurmerkeisen, toetsing van die eisen en uitvoering van die toetsing. Een goed keurmerk valt of staat bij de kwaliteit van de richtlijnen.
 3. Implementeren: wanneer de richtlijnen concreet zijn, dient er nagedacht te worden over de organisatie hiervan. Samen geven we daar vorm en inhoud aan.
 4. Beheren: van onderhoud, optimalisatie en actualisatie van de eisen tot ondersteuning bij operationele taken: CAN keurmerksupport ondersteunt en adviseert bij de ontwikkeling en het onderhoud!
Projectmanagement uitbesteden

3. Wat zijn de eisen aan een keurmerk? / Waar moet een keurmerk aan voldoen?

In principe kan iedereen een eigen keurmerk opzetten. Daarnaast mag ook iedereen certificaten en keurmerken afgeven. Er zijn een aantal keurmerken (of certificeringen) waarvoor dat niet het geval is. Daar mag alleen een Certificerende Instantie (CI) die daarin gespecialiseerd (en geaccrediteerd) is dat. Een CI moet bekwaam en onafhankelijk zijn en wordt daarop beoordeeld door een Raad van Accreditatie (RvA). Denk hierbij bijvoorbeeld aan ISO-certificeringen zoals ISO 9001, ISO 27001 etc., waarvoor dit het geval is.

Dat neemt niet weg dat de overheid de betrouwbaarheid van keurmerken en certificaten wel degelijk aanmoedigt. De overheid communiceert daarover en heeft daarvoor een aantal regels:

 • De overheid verstrekt algemene informatie over keurmerken;
 • De overheid verstrekt over bepaalde keurmerken via o.a. websites informatie;
 • De Raad van Accreditatie (RvA) vergroot de betrouwbaarheid van keurmerken;
 • Er is een verbod op oneerlijke handelspraktijken. Denk daarbij aan het onterecht voeren van een keurmerk;
 • Via regelgeving wordt vanuit de overheid voor bepaalde producten of diensten verplicht dat er een certificaat behaald wordt.

4. Verschil certificaat en keurmerk?

De termen keurmerk en certificaat worden regelmatig door elkaar gebruikt. In principe is het zo dat een certificaat het schriftelijk bewijs is waarop de instantie die het keurmerk verleent verklaart dat een product of dienst aan bepaalde eisen voldoet. Wanneer het certificaat in bezit is, geeft dat het recht om het keurmerk te voeren.

5. Wat is de waarde van een keurmerk?

De waarde van een keurmerk is in een notendop dat je als organisatie of persoon aantoonbaar kunt maken dat je een betrouwbare partij bent en/of betrouwbaar product of dienst levert waarbij wordt voldaan bepaalde (kwaliteits)eisen en aan wet- en regelgeving. Uiteraard wordt de waarde die een keurmerk of certificering heeft, voor een deel bepaald door degene die het keurmerk uitgeeft. Niet altijd, maar vaak is het betrouwbaarder als een keurmerk getoetst wordt. Toetsing is objectief, onafhankelijk en wordt uitgevoerd door deskundigen. Dit maakt het betrouwbaar voor de consument. Daarnaast krijgt de uitgever van het keurmerk door toetsing weer informatie waarmee het keurmerk verder verbeterd kan worden. Het continu verbeteren van een keurmerk kan bijvoorbeeld via een college van deskundigen worden gedaan om draagvlak binnen de branche te vergroten.

Team CAN Keurmerksupport

Onze specialisten

Concrete diensten die CAN Keurmerksupport kan verlenen zijn o.a. (ondersteuning bij) projectmanagement, strategie, marketing, automatisering, financiële administratie, HR en administratieve ondersteuning. Kortom, alles wat nodig is in iedere fase: van initiëren tot ontwikkelen, implementeren en uiteindelijk beheren. CAN Keurmerksupport ondersteunt, in het verlengde van de visie van CAN, organisaties, die aan de slag willen met een organisatiekeurmerk of persoonscertificering, in alle facetten om naar een volgend niveau te groeien en ontwikkelen. Bij CAN Keurmerksupport vind je alles onder één dak en vanuit die insteek weten wij de juiste mensen met elkaar te verbinden.

Het team van CAN Keurmerksupport bestaat uit een aantal vaste ‘gezichten’ die op de voorgrond actief zijn. Het team bestaat daarnaast uit allerlei professionals op het gebied van bovengenoemde diensten, zoals administratie, marketing, projectmanagement, ed.

Aan het juiste adres!

Keurmerk ondersteuning nodig?

Op zoek naar keurmerk advies, keurmerk ondersteuning en/of keurmerk begeleiding? Dan ben je bij CAN Keurmerksupport aan het juiste adres!

CAN Keurmerksupport:

 • Is gebouwd op een bewezen structuur: efficiënt proces van implementatie tot aan beheer;
 • Biedt op maat ondersteuning: jouw wensen/doelen worden door ons vertaald naar een maatwerk oplossing;
 • Biedt continuïteit in uitvoering van diensten, voor zowel de korte- als lange termijn;
 • Weet de juiste mensen te verbinden;
 • Biedt de juiste inzet van veel kennis en expertise, inclusief ondersteunende tools/systemen en partners, op het gebied van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen binnen de thema’s Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu, Voedselveiligheid en Informatiebeveiliging.
 • Groeit mee met jouw organisatie/initiatief: we blijven meedenken n.a.v. ontwikkelingen en veranderingen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden of eens sparren over jouw concept/idee? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

Een Keurmerk op zetten waar moet je allemaal aan denken

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!