Risicomanagement header

Wat is risicomanagement?

Risico’s in kaart brengen die een bedreiging kunnen vormen voor je organisatie is van groot belang. Om je doelen te bereiken probeer je natuurlijk belemmeringen en bedreigingen zo ver mogelijk te minimaliseren. Hier komt risicomanagement om de hoek kijken. Risicomanagement is een middel dat je kunt gebruiken om risico’s in kaart te brengen waar je uiteindelijk beheersmaatregelen voor opstelt. Die beheersmaatregelen hebben als doel de kans op risico’s te verkleinen. Er bestaan verschillende soorten risico’s:

 • Externe risico’s;
 • Financiële risico’s;
 • Strategische risico’s;
 • Operationele risico’s;

Nadat je beheersmaatregelen hebt opgesteld is het wel van belang om het effect van je maatregelen te evalueren en waar nodig bij te sturen. Wanneer je dit proces continu voortzet en daarbij verbeteractie doorvoert, ontstaat er een gedegen risicomanagementproces. Daarmee til je je organisatie naar een steeds hoger niveau!

Meer weten over risicomanagement in de ISO 9001 norm? Lees dan ook: ‘Wat is risicomanagement met betrekking tot de ISO 9001 norm?’

De stappen van risicomanagement

Risicomanagement is dus idealiter een proces waarin je continu verbetert. Dit kun je opdelen in verschillende stappen:

 • Identificeren: op basis van je beleid en doelstellingen ga je financiële en operationele risico’s in kaart brengen;
 • Analyseren: per vastgesteld risico ga je kijken naar de kans dat deze zich voordoet en de mate van impact ervan;
 • Beheersen: je gaat kijken naar welke beheersmaatregelen je gaat implementeren om uiteindelijk je risico’s te accepteren, verminderen of voorkomen;
 • Monitoren en beoordelen: je monitort het effect van je maatregelen en de ontwikkeling van je risico’s. Wanneer je dit continu blijft doen, kun je je risico’s effectief beheersen.
 • Rapportage en communicatie: maak alles wat je in de vorige stappen doorlopen hebt inzichtelijk en creëer draagvlak binnen je organisatie. Neem anderen mee in je proces van risicomanagement en speel in op bewustwording.

Meer weten over risicomanagement?

Wil je meer informatie op het gebied van risicomanagement of heb je behoefte aan een keertje sparren met een van onze adviseurs? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag!

NEEM CONTACT OP
Contact CertificeringsAdvies Nederland

Voordelen van risicomanagement

Risicomanagement kan je organisatie een hoop voordelen bieden. Een aantal voorbeelden:

 • Je beheerst je processen beter;
 • Je houdt risico’s verzekerbaar;
 • Je verbetert de continuïteit van je organisatie en vermindert onverwachte situaties;
 • Je verbetert je concurrentiepositie;
 • Je vergroot het vertrouwen in je organisatie.

Hoe verweef je risicomanagement door je organisatie heen?

Om risicomanagement zo effectief mogelijk te laten werken, is het creëren van een ‘risicomanagementcultuur’ een goede stap. Het moet daarvoor een vast onderdeel zijn op de agenda bij afspraken. Vaak zien we zelfs dat medewerkers beoordeeld worden op de input die ze leveren als het gaat om het risicomanagementproces. Om het een onderdeel te laten zijn van je dagelijkse bedrijfsvoering zijn talloze praktische oplossingen te bedenken. Het belangrijkste is dat je draagvlak creëert door alle lagen van je organisatie heen, je duidelijkheid schept omtrent de verantwoordelijkheden die je medewerkers hebben als het gaat om risicomanagement, hen traint en actief betrekt op het gebied van je risicomanagementproces.

Lees ook: ‘Risico-gebaseerd denken als uitgangspunt voor integraal risicomanagement’

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.


CAN HELP Videosessies aanvragen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl