Arbo controle truck- en autobedrijvenDe Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, zal vanaf juli 2020 een grote arbo-inspectie houden bij truck- en autobedrijven met 5 tot 25 medewerkers in dienst. Dit betekent dat de Inspectie gaat controleren op het inzichtelijk hebben van de verschillende risico’s op de werkvloer. Dat houdt onder andere in dat ze gaan kijken naar een beschikbare Risico-Inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Truck- en autobedrijven die de zaken niet op orde hebben riskeren een boete. Doel van de controle is ervoor zorgen dat werknemers in garages gezond en veilig kunnen werken. In dit artikel vertellen we meer over de afgekondigde arbo-controles. Waar moet je als truck- en autobedrijf aan voldoen?

RI&E voor bedrijven in de autobranche

De ISZW gaat de aanwezigheid en volledigheid van Risico-Inventarisaties- en Evaluaties (RI&E) controleren bij bedrijven in de autobranche. Het gaat hen er hierbij om dat de bedrijven kunnen laten zien dat zij de veiligheid- en gezondheidsrisico’s in kaart hebben gebracht. Voorbeelden van veelvoorkomende risico’s binnen de autobranche zijn o.a. geluidsbelasting >80 dB, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Daarnaast dienen de onderzochte risico te worden verkleind te worden door implementatie van risico-reducerende maatregelen, welke moeten zijn beschreven en meetbaar gemaakt zijn in een plan van aanpak.

Download geheel vrijblijvend de whitepaper over de RI&E

Wil je alles weten over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? Download dan geheel vrijblijvend deze handige whitepaper met alle veelgestelde vragen over de RIE op een rij.

DOWNLOAD WHITEPAPER

RIE maken checklist (infogids)

Aanwezigheid basiscontract en Covid-19 maatregelen

Naast de aanwezigheid en volledigheid van de RI&E-rapportages, controleert de ISZW op de aanwezigheid van een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. Dit is van belang om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), zoals ongewenste intimiteit, stress en werkdruk, te voorkomen.

Lees ook het artikel: Psychosociale arbeidsbelasting beroepsziekte nummer 1 in Nederland

Daarnaast is Covid-19 natuurlijk nog altijd zeer actueel. Om die reden zal de ISZW hier streng op controleren. Het is hierbij van belang om aantoonbaar beleid te voeren. Bovendien dient de gehele organisatie daarvan op de hoogte te zijn. Het Covid-19-beleid zal overeen moeten komen met de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zullen dus betrokken en geactualiseerd moeten worden in het Covid-19-beleid.

Risico’s bij autobedrijven

De Inspectie SZW heeft aangekondigd vanaf juli 2020 te gaan starten met de controles. Truck- en autobedrijven die niet de juiste documenten kunnen overleggen, krijgen een boete opgelegd. Aanleiding voor de controles is de vele ongevallen die jaarlijks op de werkvloer plaatsvinden en de constatering dat mensen ziek worden door hun werk. Risico’s daarbij zijn fysieke overbelasting, gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen zoals dieselmotor-emissie en de veiligheid van machines zoals hefbruggen, lasapparatuur en pneumatisch handgereedschap.

Artikeltip: De risicobeoordeling voor de Arbo-RI&E

Hulp of ondersteuning nodig?

Wil jij als truck- of autobedrijf klaar zijn voor de controle van ISZW? Dan is het, wanneer je dit nog niet goed hebt ingeregeld, zaak om met bovenstaande aan de slag te gaan. Bij CertificeringsAdvies Nederland ondersteunen we regelmatig autobedrijven met het opstellen van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Ook bij andere aspecten die hierboven benoemd zijn kunnen we jouw organisatie helpen. Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl