Investering kosten ISORegelmatig heb ik gesprekken met potentiële klanten die geïnteresseerd zijn geraakt in onze dienstverlening, met name ISO certificering. Vaak gaat het dan over vragen als: “wat is jullie projectaanpak? Wat is de doorlooptijd voor bijvoorbeeld ISO certificering voor de norm 9001? En wat is het resultaat van ISO certificering?” Allemaal goede vragen. Maar onvermijdelijk is dan ook de laatste vraag: “Wat kost ISO certificering?” Ook dat is een goede vraag. Een begrijpelijke vraag ook. Iedere gezonde onderneming let scherp op haar kosten. In dit blogartikel benoem ik een aantal punten aan de hand waarvan de kosten voor ISO certificering bepaald worden.

1. De ISO norm van jouw keuze

Er bestaan duizenden ISO normen. Veelgevraagde ISO normen zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001. De norm van jouw keuze is van invloed op de uiteindelijke kosten van het ISO project. Kort gezegd: ISO 27001 projecten zijn over het algemeen projecten die de meeste kosten met zich mee brengen. Dit heeft alles te maken met het feit dat organisaties steeds afhankelijker worden van hun kennis en informatie.

ISO 27001 geeft richtlijnen voor het beveiligen van die informatie. Omdat de risico’s talrijker worden (denk aan cybercrime) en kennis en informatie steeds belangrijker worden, wordt het traject naar ISO 27001 certificering complexer. En dat brengt een kostenplaatje met zich mee dat meestal hoger uitvalt dan de kosten voor ISO 9001 of ISO 14001 certificering. Anderzijds is het belangrijk om de balans te bewaken tussen de hoogte van de risico’s en de (kosten van) de maatregelen.

Lees er meer over in het artikel “informatiebeveiliging: kostenpost of noodzaak?

*Transcriptie onderaan deze pagina

Vrijblijvend een offerte op maat?

Wil je weten wat ISO voor kosten met zich meebrengt? Vraag geheel vrijblijvend een offerte op maat aan. Wij vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

VRAAG OFFERTE AAN

icon offerte

2. De GAP

Niet onbelangrijk: wat is de huidige stand van zaken en wat is je doel? Heb je jouw processen al in kaart gebracht of heb je zelfs al een managementsysteem? Dan is het eenvoudiger om aan de normen van ISO certificering te voldoen, dan wanneer je vanaf nul moet beginnen. Logischerwijs vallen de kosten dan lager uit. Sommige organisaties hebben zelfs al een ISO certificaat en willen een andere norm implementeren. Bijvoorbeeld organisaties die ISO 9001 hebben en nu ook ISO 14001 willen behalen. Dit is relatief eenvoudig. Er staat dan al een managementsysteem met de vereiste onderdelen uit de High Level Structure (HLS). Dit is de overkoepelende structuur waarmee alle nieuwe ISO normen worden opgebouwd. Het toevoegen van het onderwerp uit een andere norm is dan relatief eenvoudig.

Wil je meer weten over een managementsysteem? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘impressie managementsysteem.

3. De complexiteit van de organisatie en processen

De complexiteit van de organisatie en haar processen spelen een grote rol in het bepalen van de kosten voor ISO certificering. Een klein bedrijf dat één product maakt en levert, zit eenvoudiger in elkaar dan een grote organisatie met allerlei producten en diensten en wellicht zelfs meerdere vestigingen. Het bepalen van de complexiteit doen we aan de hand van het aantal medewerkers, het aantal producten en diensten, het aantal processen en het aantal vestigingen van een organisatie.

Artikeltip: Alles weten over ISO 9001? Lees dan ‘De belangrijkste ISO 9001 certificering eisen in 10 minuten‘.

4. De mate van begeleiding

Ook dit is per organisatie weer verschillend. De ene organisatie heeft behoefte aan intensieve begeleiding waarbij de consultant ook een uitvoerende rol heeft. De andere organisatie heeft meer behoefte aan begeleiding op hoofdlijnen waarbij de consultant meer een coach is. Het spreekt voor zich dat intensieve begeleiding meer (directe) kosten met zich meebrengt dan een coachende variant. Als we het dan hebben over de kosten van ISO certificering, is het ook belangrijk dat de organisatie de indirecte kosten meerekent. Want het werk dat de consultant in een coachende rol niet uitvoert, moet uitgevoerd worden door iemand uit de organisatie.

5. De certificerende instantie

Belangrijk bij het samenstellen van het kostenplaatje voor het ISO project, zijn de kosten voor de certificerende instantie. Omdat het adviesbureau dat jou begeleidt naar ISO certificering niet zelf de audit mag uitvoeren, moet je daar een certificerende instantie voor inschakelen. Voorbeelden hiervan zijn Lloyds, DNV GL, het Nederlands Certificatie Instituut en Bureau Veritas. De ene instantie is de andere niet. De projectaanpak en kosten verschillen per instantie. Wij adviseren altijd een aantal offertes op te vragen om een overwogen keuze te maken.

Artikeltip: Lees ook het artikel ‘Wat is het verschil tussen de interne en de externe audit?

ISO certificering; wat levert het op?

Kosten VCU certificeringVolgens mij is deze vraag minstens zo relevant als de vraag wat ISO certificering kost. De vraag wat ISO certificering oplevert, heeft ook te maken met de reden waarom je het ISO certificaat wilt behalen. Niet zelden is dit een commerciële reden. Als de ISO certificering je dan € 8.000,- kost en je een opdracht oplevert van € 16.000,- is de keuze voor de hand liggend. Dit is winst op korte termijn. Wat misschien wel belangrijker is, is de winst op lange termijn.

De winst op lange termijn is niet gebaseerd op het binnenhalen van nieuwe opdrachten of aanbestedingen. ISO certificering is mooi, maar de essentie van de norm is veel belangrijker. Neem ISO 9001 als voorbeeld. Deze norm geeft richtlijnen voor het beheersen en continu verbeteren van je processen om uiteindelijk datgene te leveren wat de klant vraagt. Het beheersen van je organisatie en het continu verbeteren levert je op lange termijn veel meer op dan die ene extra opdracht.

Lees ook: ‘De toegevoegde waarde van ISO 9001

De kosten van ISO certificering

In de visie van CertificeringsAdvies Nederland is ISO certificering een hulpmiddel. Een middel om aan te tonen dat je managementsysteem daadwerkelijk aan een bepaalde norm voldoet. We vinden het veel belangrijker dat de uiteindelijke waarde in het verbeteren van je organisatie zit. Dat je daadwerkelijk een stap vooruit geholpen wordt. Aan de andere kant is het financiële kostenplaatje een belangrijke overweging. Ons advies: vraag bij meerdere consultancy bureaus een offerte op en vergelijk. Wat voor aanpak wordt er gehanteerd? Wat voor visie heeft het bureau zelf op de norm? Is het resultaat van het project alleen het certificaat aan de muur, of wordt er daadwerkelijk meerwaarde geleverd?

Wil je meedoen aan een aanbesteding? Download dan geheel vrijblijvend onze whitepaper ‘Van tender tot opdracht‘. 

Wat betekent het voor je?

Aan de hand van de genoemde punten kun je wellicht zelf een inschatting maken van de kosten voor je organisatie. Let hierbij vooral op de complexiteit van je processen en de begeleidingsvorm waar je voorkeur naar uitgaat. Kun je daarbij wel wat hulp gebruiken of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video ‘Wat is ISO certificering?’

Steeds meer bedrijven krijgt te maken met ISO certificering, maar wat is nu eigenlijk een ISO certificering? In deze video neem ik jullie mee. ISO normen worden ontwikkeld voor zowel producten, materialen, systemen en werkprocessen. Wanneer je als organisatie voldoet aan de eisen uit een ISO norm, dan kun je daarvoor certificeren. Die certificering is dan het bewijs dat je aantoont dat je aan een bepaalde standaard voldoet. Sinds de oprichting van deze 
standaarden zijn er al veel ISO normen ontwikkeld. De meest bekende zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 22000. Deze normen zijn breed georiënteerd in de thema’s voedselveiligheid, arboveiligheid, kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging. Er zijn verschillende manieren om een ISO norm te implementeren. Zo kun je zelf aan de slag gaan. Je hebt daar wel kennis en vooral tijd voor nodig. Veel bedrijven kiezen er daarom ook voor om een externe partij in te schakelen. Samen met die externe partij wordt er een managementsysteem opgezet wat zo dicht mogelijk bij jullie eigen organisatie en werkwijze blijft. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Nee. ISO certificeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar worden steeds vaker geëist door stakeholders of andere belanghebbenden, dan wel in aanbestedingen waar je als organisatie aan meedoet. ISO is een internationaal samenwerkingsverband tussen ruim 160 landen. Als je bedenkt dat de wereld uit zo’n 200 landen bestaat, kun je je voorstellen dat er een breed draagvlak is voor ISO normeringen. Een ISO certificering kan diverse voordelen hebben. die voordelen lees je in het onderstaande blog (zie beschrijving). Wil je meer weten over ISO certificeringen? Bekijk dan vooral onze andere video’s en lees onze blogs. Of neem contact met ons op!