Bewijslast verzamelen

ISO audit proces draagt bij aan continu verbeteren

Wanneer je een managementsysteem optuigt en dat laat certificeren voor een ISO-norm, zoals ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 of anders of aan derden aan wilt tonen dat alles wat je organisatie doet betrouwbaar is, dan kom je vanzelf in aanraking met het ISO audit proces. Door het uitvoeren van audits verzamel je namelijk ‘bewijslast’ waarmee je aan kunt tonen dat de organisatie of een proces van de organisatie aan de eisen van een certificering voldoet. Bij een audit wordt namelijk bepaald in hoeverre dat het geval is.

externe audit

Het onderhouden en continu verbeteren van een managementsysteem en bijbehorende processen kan dus mede worden gerealiseerd door het opzetten van een ISO audit proces. Door het opstellen van een auditplan en uitvoeren van audits worden processen tegen het licht gehouden om te kijken of ze nog functioneren zoals gewenst. Daarbij wordt bekeken of alle risico’s die zich voor kunnen doen worden beheerst en of de kwaliteit van de output constant en compliant is. Door middel van het uitvoeren van audits, kan worden bepaald of de doelstellingen voor het managementsysteem behaald worden en of beleid, procedures en werkinstructies worden nagekomen. Wanneer de processen in de organisatie worden verbeterd, dan draagt het managementsysteem bij aan de doelen.

ISO audit proces opzetten biedt voordelen

Om te borgen dat de processen binnen je organisatie, maar ook processen die daarop van invloed zijn zoals leveranciersprocessen, goed blijven verlopen is het waardevol om een ISO audit proces op te zetten. Je ziet namelijk met regelmaat dat organisaties hun processen niet goed genoeg hebben ingericht waardoor de organisatie niet optimaal functioneert. Door prestaties van processen te monitoren komen structurele problemen vaak boven tafel. Door deze problemen op te lossen wordt niet alleen het proces beter, maar levert het vaak ook andere voordelen op zoals kostenbesparingen.

Diverse soorten audits

Wat is het doel van de audit?

Een ISO audit proces heeft niet alleen betrekking op bijvoorbeeld het uitvoeren van interne audits, waarbij processen van de eigen organisatie worden geaudit, maar kan ook betrekking hebben op bijvoorbeeld het uitvoeren van leveranciersaudits. Daarbij worden processen van leveranciers geaudit om de kwaliteit van de geleverde producten of diensten te waarborgen.

Bij het ISO audit proces is het belangrijk dat het duidelijk is tegen welke norm en welke eisen/wensen een audit wordt uitgevoerd. Uit de audit komt waardevolle feedback naar voren die omgezet kan worden naar een praktische actielijst. Door daarin de (mogelijke) verbeterpunten in kaart te brengen, kan het proces vervolgens geoptimaliseerd worden.

risicogebaseerde-auditplanning

Uitbesteden

Zelf doen of met een (externe) partner?

Een ISO audit proces optuigen, bijvoorbeeld door een auditplan in te richten, en te borgen dat je periodiek interne audits uitvoert is belangrijk, maar zeer zeker ook tijdrovend. Bovendien is het niet iets wat je er zomaar even bijdoet. Het uitvoeren van (interne) audits moet gebeuren door iemand met genoeg tijd, kennis van de norm, voldoende auditskills en die persoon moet ook nog eens onafhankelijk zijn ten opzichte van het te auditen proces (een proceseigenaar mag niet de naleving van eigen processen beoordelen).

Dit zijn vaak redenen waarom organisaties ervoor kiezen om het ISO audit proces uit te besteden aan een externe partij. Bijkomend voordeel is dat een externe auditor onafhankelijk/onpartijdig is t.o.v. collega’s. Zo is er geen sprake van belangenverstrengeling en is iemand vaak kritischer, waardoor er echte verbeterpunten aan het licht komen.

ISO 27001 externe audit

Wil je het ISO audit proces uitbesteden?

Wil je meer informatie over het uitbesteden van je audit proces? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bieden oplossingen voor (het uitbesteden van) diverse auditvarianten. Zo verzorgen we interne audits al dan niet in relatie tot bedrijfsnormen, maar ook leveranciersaudits en andere netwerkaudits behoren tot de mogelijkheden.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!