Is VCA verplicht?VCA, ofwel de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, vormt de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het doel van de VCA-norm is werknemers binnen organisaties kennis en bewustzijn bijbrengen op gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek om op die manier onveilige situaties, en daarmee gepaard ongevallen, te voorkomen. Bij CertificeringsAdvies Nederland krijgen we regelmatig de vraag gesteld: ‘Is VCA verplicht?’. Reden om dat in dit blogartikel uiteen te zetten.

Is VCA verplicht voor mijn organisatie?

Het antwoord op de vraag ‘is VCA verplicht’ is eenduidig te beantwoorden met ‘nee’. Het VCA-certificaat is namelijk niet wettelijk verplicht. Dat neemt niet weg dat het voor organisaties die regelmatig werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico met het oog op veiligheid en gezondheid, uiterst verstandig is om een VCA-certificering te behalen. Werknemers zijn zo beter geïnstrueerd en zijn zich bewuster van de eventuele risico’s bij het werk dat ze uitvoeren.

Meer lezen over VCA? Bekijk het artikel: ‘Wat is VCA met handige uitlegvideo.

*Transcriptie onderaan deze pagina

Download vrijblijvende de VCA informatiegids

Wil je alles weten over de VCA-norm en hoe je deze implementeert? Download dan geheel vrijblijvend onze handige VCA Informatiegids waarin we je op weg helpen met de VCA-certificering.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

Welke VCA-certificatieniveaus zijn er?

VCA is een verzamelterm voor een heleboel onderliggende certificeringsmogelijkheden. Je kunt namelijk als organisatie een VCA-bedrijfscertificering behalen, maar ook de medewerkers binnen je organisatie kunnen weer VCA-persoonscertificeringen behalen. Over dat laatste lees je verderop in dit artikel meer informatie.

Wanneer we het hebben over een VCA-bedrijfscertificaat dat bedoeld is voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, dan zijn er een aantal verschillende certificatieniveaus:

  • VCA* (VCA 1 ster): dit certificatieniveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven (tot 35 mensen) die doorgaans als onderaannemer werkzaam zijn;
  • VCA** (VCA 2 sterren): dit certificatieniveau is vooral bedoeld voor wat grotere bedrijven (vanaf 35 mensen) die doorgaans als hoofdaannemer werkzaam zijn;
  • VCA-P (VCA Petrochemie): dit certificatieniveau is speciaal bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector.

Wanneer je een VCA-certificering wilt behalen is het dus van belang om te bekijken wat er precies benodigd is. Wil je daar meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg.

Bekijk ook: ‘Wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?

Waarom een VCA-certificaat behalen?

Ben ik verplicht om te werken met aannemers VCA 1 ster als ik VCA 2 ster heb?Wanneer je in ogenschouw neemt dat de vraag ‘is een VCA verplicht’ met nee wordt beantwoord, dan kun je jezelf afvragen waarom je dan een VCA-certificaat zou willen behalen? Eén van de redenen is hierboven al kort benoemd: simpelweg vanuit je eigen intrinsieke motivatie om op die manier een gezonde en veilige werksituatie te creëren voor de medewerkers binnen je organisatie.

Een andere, veelgehoorde, reden om VCA te behalen is omdat het voor organisaties die risicovolle werkzaamheden uitvoeren steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld bij het meedoen aan een aanbesteding of opdracht. Veel opdrachtgevers die zelf in bezit zijn van een VCA-certificaat, zullen van andere partijen eisen dat zij ook in het bezit zijn van een VCA. Door VCA te behalen bewijs je als organisatie dat je VG-beheersysteem op orde is en dat je voldoet aan de gestelde eisen op gebied van veiligheid en gezondheid.

Het behalen van een VCA-certificaat heeft voor je organisatie een aantal voordelen:

  • Het certificaat heeft commerciële waarde: je kunt makkelijker meedoen aan een aanbesteding of voldoen aan de eis bij een opdracht;
  • Je voldoet (deels) aan de geldende wet- en regelgeving en verplichtingen vanuit de Arbowet;
  • Je toont aan dat je een professionele organisatie bent die het VG-beheersysteem op orde heeft;
  • Het leidt tot verlaging van kosten door dat je maatregelen neemt op gebied van gezondheid en veiligheid die risico’s terugdringen. Daardoor neemt de kans op ongevallen af. Ongevallen brengen veel kosten met zich mee, die je hiermee reduceert.

Artikeltip: ‘Ben ik verplicht om te werken met aannemers VCA 1 ster als ik VCA 2 ster heb?

Meer weten over het behalen van het VCA certificaat? Bekijk dan onderstaande video!

*Transcriptie onderaan deze pagina

De VCA persoonscertificering

Zoals eerder in dit artikel genoemd is er ook sprake van een VCA-persoonscertificering. Wanneer je als organisatie een VCA-bedrijfscertificering hebt behaald (of gaat behalen), dan dienen je werknemers ook in het bezit te zijn van een geldige VCA-persoonscertificering:

  • Een VCA-Basis certificaat is verplicht voor alle werknemers die binnen de scope van de VCA-certificering werkzaam zijn;
  • Hieronder vallen ook uitzendkrachten en stagiaires;
  • Het draait met name om mensen die met het risicovolle werk in contact komen. Doorgaans valt bijvoorbeeld kantoorpersoneel hier niet onder.

Naast de VCA-Basis persoonscertificering heb je ook nog de VCA-VOL persoonscertificering. Dit certificaat is voor personen die operationeel leidinggevend zijn van belang. Een VCA-VOL diploma is ook verplicht voor ZZP’ers die als onderaannemer werken.

Lees ook het artikel: ‘Voor wie is VCA-persoonscertificering verplicht?

Let op: een geldende RI&E is wel verplicht

contact met CertificeringsAdvies NederlandEen VCA-certificaat, voor organisaties en/of personen, is niet wettelijk verplicht. Dat is echter wel het geval voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Vanuit de Arbowet is iedere organisatie verplicht om een RI&E op orde te hebben. Voor organisaties waar meer dan 25 medewerkers in dienst zijn dient de RI&E ook getoetst te worden.

Een RI&E heeft ook weer betrekking op het eventuele VCA-certificaat dat je gaat behalen. In het kader van VCA dient de RI&E namelijk uitgebreid te worden met een zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). Dit is de VGM-RIE. Deze VGM-RIE moet getoetst worden door een kerndeskundige, zoals bijvoorbeeld MVK-deskundige.

Tot slot: In 2020 hebben we allemaal te maken gekregen met COVID-19 en de bijbehorende maatregelen vanuit de regering. Deze maatregelen dien je als organisatie na te leven. Dat zijn dus aanvullende werkmethoden op je bestaande RI&E. Bij het updaten van je RI&E zal dus COVID-19 mee moeten worden genomen. Houd daar rekening mee.

Meer informatie? Zie het artikel: ‘Wanneer moet je een RIE actualiseren, inclusief COVID-19 update?

Meer weten over VCA?

Heb je na het lezen van dit artikel aanvullende vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten voor het behalen van VCA voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg.


Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Transcriptie video:

Veilig werken is van groot belang voor ieder bouwbedrijf. Maar zoals het bekende gezegde luidt: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Daarom worden er door iedere aannemer veiligheidsmaatregelen genomen. Ondanks deze maatregelen kunnen niet alle ongelukken voorkomen worden. Voor de medewerker in kwestie is dit natuurlijk het meest vervelend. Maar ook voor de aannemer zitten hier veel nadelige gevolgen aan vast. Hierdoor ontstaat de vraag: hoe kunnen we betere veiligheidsmaatregelen nemen om onze risico’s te beheersen? De VCA norm is een antwoord op deze vraag. Met de VCA norm verlaagt u het risico op ongevallen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op ziekte- en verzuimkosten. De kosten van bedrijfsongevallen zijn hoog en de aannemer is bijna altijd aansprakelijk. Ook haalt u met het VCA certificaat meer opdrachten binnen. VCA is namelijk vaak verplicht om mee te mogen doen met een aanbesteding. Dus: VCA zorgt voor meer opdrachten én meer omzet! Maar welke stappen moeten we nu zetten voor een VCA certificaat? Stap 1 is het maken van een VCA handboek waarin alle veiligheidsafspraken zijn vastgelegd. Vervolgens lopen we samen de norm door en vinden we de praktische toepassing voor uw bedrijf. Tijdens stap 3 voeren we een risico-inventarisatie en evaluatie uit. Een andere belangrijke eis uit de norm is dat uw mensen een persoonlijk VCA diploma halen. Tenslotte voeren we een interne audit uit zodat u goed bent voorbereid op certificering. Vindt u het net als deze aannemer lastig om alle stappen uit te voeren die de auditor van u verwacht? CertificeringsAdvies Nederland helpt u graag! Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van VCA trajecten. Ze plaatsen zich graag in uw schoenen en helpen u met al uw vragen. In samenwerking met onze klanten hebben we dan ook al veel mooie resultaten behaald.  Ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op! Bel ons op 085-4879972 E-mail naar info@certificeringsadvies.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website: www.certificeringsadvies.nl

Transcriptie video: Voor wie is VCA verplicht?

Voor wie is VCA verplicht? In deze video geef ik daar antwoord op! De VCA norm legt eisen op voor de werkgever voor het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving aan de medewerkers. Hierbij kan de norm ook helpen bij het verhogen van veiligheidsbewustzijn zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. Binnen CertificeringsAdvies Nederland krijgen we vaak de vraag of een VCA certificering verplicht is. Het antwoord daarop is: nee. De VCA norm is geen wettelijke verplichting. We merken wel dat het vaak in aanbestedingen of tenders gevraagd wordt en opgelegd wordt door opdrachtgevers. Wanneer je als bedrijf een VCA bedrijfscertificering behaalt, is het van belang dat je medewerkers een VCA persoonscertificering behalen. Hierbij moeten de operationele medewerkers een VCA-basis certificaat behalen en de operationeel leidinggevende een VCA-VOL certificaat behalen. Het VCA persoonscertificaat is te behalen door het volgen van een training aansluitend met een cursus zodat je in 1 dag geholpen bent. Wanneer je als bedrijf werkzaamheden uitvoert met een verhoogd risico is het zeker aan te bevelen om een VCA certificaat te behalen. Hierdoor kun je medewerkers beter instrueren zodat ongevallen voorkomen kunnen worden. Wil je meer weten over het behalen van een VCA bedrijfscertificaat? Neem vooral even contact met ons op of download de informatiegids via de link hieronder.