Is VCA verplicht?

VCA Audit
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

VCA, ofwel de afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, vormt de basis voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het doel van de VCA-norm is werknemers binnen organisaties kennis en bewustzijn bijbrengen op gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek om op die manier onveilige situaties, en daarmee gepaard ongevallen, te voorkomen. Bij CertificeringsAdvies Nederland krijgen we regelmatig de vraag gesteld: ‘Is VCA verplicht?’. Reden om dat in dit blogartikel uiteen te zetten.

Is VCA verplicht voor mijn organisatie?

Het antwoord op de vraag ‘is VCA verplicht’ is eenduidig te beantwoorden met ‘nee’. Het VCA-certificaat is namelijk niet wettelijk verplicht. Dat neemt niet weg dat het voor organisaties die regelmatig werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico met het oog op veiligheid en gezondheid, uiterst verstandig is om een VCA-certificering te behalen. Werknemers zijn zo beter geïnstrueerd en zijn zich bewuster van de eventuele risico’s bij het werk dat ze uitvoeren.

*Transcriptie onderaan deze pagina

Welke VCA-certificatieniveaus zijn er?

VCA is een verzamelterm voor een heleboel onderliggende certificeringsmogelijkheden. Je kunt namelijk als organisatie een VCA-bedrijfscertificering behalen, maar ook de medewerkers binnen je organisatie kunnen weer VCA-persoonscertificeringen behalen. Over dat laatste lees je verderop in dit artikel meer informatie.

Wanneer we het hebben over een VCA-bedrijfscertificaat dat bedoeld is voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, dan zijn er een aantal verschillende certificatieniveaus:

 • VCA* (VCA 1 ster): dit certificatieniveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven (tot 35 mensen) die doorgaans als onderaannemer werkzaam zijn;
 • VCA** (VCA 2 sterren): dit certificatieniveau is vooral bedoeld voor wat grotere bedrijven (vanaf 35 mensen) die doorgaans als hoofdaannemer werkzaam zijn;
 • VCA-P (VCA Petrochemie): dit certificatieniveau is speciaal bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector.

Wanneer je een VCA-certificering wilt behalen is het dus van belang om te bekijken wat er precies benodigd is. Wil je daar meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg.

Waarom een VCA-certificaat behalen?

Wanneer je in ogenschouw neemt dat de vraag ‘is een VCA verplicht’ met nee wordt beantwoord, dan kun je jezelf afvragen waarom je dan een VCA-certificaat zou willen behalen? Eén van de redenen is hierboven al kort benoemd: simpelweg vanuit je eigen intrinsieke motivatie om op die manier een gezonde en veilige werksituatie te creëren voor de medewerkers binnen je organisatie.

Een andere, veelgehoorde, reden om VCA te behalen is omdat het voor organisaties die risicovolle werkzaamheden uitvoeren steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld bij het meedoen aan een aanbesteding of opdracht. Veel opdrachtgevers die zelf in bezit zijn van een VCA-certificaat, zullen van andere partijen eisen dat zij ook in het bezit zijn van een VCA. Door VCA te behalen bewijs je als organisatie dat je VG-beheersysteem op orde is en dat je voldoet aan de gestelde eisen op gebied van veiligheid en gezondheid.

Het behalen van een VCA-certificaat heeft voor je organisatie een aantal voordelen:

 • Het certificaat heeft commerciële waarde: je kunt makkelijker meedoen aan een aanbesteding of voldoen aan de eis bij een opdracht;
 • Je voldoet (deels) aan de geldende wet- en regelgeving en verplichtingen vanuit de Arbowet;
 • Je toont aan dat je een professionele organisatie bent die het VG-beheersysteem op orde heeft;
 • Het leidt tot verlaging van kosten door dat je maatregelen neemt op gebied van gezondheid en veiligheid die risico’s terugdringen. Daardoor neemt de kans op ongevallen af. Ongevallen brengen veel kosten met zich mee, die je hiermee reduceert.

Meer weten over het behalen van het VCA certificaat? Bekijk dan onderstaande video!

*Transcriptie onderaan deze pagina

De VCA persoonscertificering

Zoals eerder in dit artikel genoemd is er ook sprake van een VCA-persoonscertificering. Wanneer je als organisatie een VCA-bedrijfscertificering hebt behaald (of gaat behalen), dan dienen je werknemers ook in het bezit te zijn van een geldige VCA-persoonscertificering:

 • Een VCA-Basis certificaat is verplicht voor alle werknemers die binnen de scope van de VCA-certificering werkzaam zijn;
 • Hieronder vallen ook uitzendkrachten en stagiaires;
 • Het draait met name om mensen die met het risicovolle werk in contact komen. Doorgaans valt bijvoorbeeld kantoorpersoneel hier niet onder.

Naast de VCA-Basis persoonscertificering heb je ook nog de VCA-VOL persoonscertificering. Dit certificaat is voor personen die operationeel leidinggevend zijn van belang. Een VCA-VOL diploma is ook verplicht voor ZZP’ers die als onderaannemer werken.

Let op: een geldende RI&E is wel verplicht

Een VCA-certificaat, voor organisaties en/of personen, is niet wettelijk verplicht. Dat is echter wel het geval voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Vanuit de Arbowet is iedere organisatie verplicht om een RI&E op orde te hebben. Voor organisaties waar meer dan 25 medewerkers in dienst zijn dient de RI&E ook getoetst te worden.

Een RI&E heeft ook weer betrekking op het eventuele VCA-certificaat dat je gaat behalen. In het kader van VCA dient de RI&E namelijk uitgebreid te worden met een zogenaamde Taak Risico Analyse (TRA). Dit is de VGM-RIE. Deze VGM-RIE moet getoetst worden door een kerndeskundige, zoals bijvoorbeeld MVK-deskundige.

Tot slot: In 2020 hebben we allemaal te maken gekregen met COVID-19 en de bijbehorende maatregelen vanuit de regering. Deze maatregelen dien je als organisatie na te leven. Dat zijn dus aanvullende werkmethoden op je bestaande RI&E. Bij het updaten van je RI&E zal dus COVID-19 mee moeten worden genomen. Houd daar rekening mee.

Meer weten over VCA?

Heb je na het lezen van dit artikel aanvullende vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden en bijbehorende kosten voor het behalen van VCA voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg.

Outsourcing

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Meer lezen over VCA?

Download de VCA infogids en lees meer over:

 • Hoe de VCA norm in elkaar zit
 • De VCA eisen
 • De opbouw van het VCA handboek
 • De stappen op weg naar VCA

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields