ISO 14001 verplicht

ISO 14001 is hét systeem voor milieumanagement. ISO 14001 biedt in de huidige veranderende milieuomstandigheden een raamwerk voor organisaties om het milieu te beheersen. Door stijgende verwachtingen van de maatschappij m.b.t. duurzaamheid, strengere wetgeving en de huidige klimaatverandering staat het beheren van een milieusysteem bij veel organisaties inmiddels dan ook hoog op de agenda. Vaak krijgen we de vraag of het certificeren voor ISO 14001 verplicht is? In dit artikel geven we daar meer duidelijkheid over.  

Is ISO 14001 verplicht?

Om maar direct duidelijkheid te geven op deze vraag; het is niet wettelijk verplicht om een ISO 14001 certificaat te behalen. Het doel van het ISO 14001 certificaat is om de kwaliteit van je milieumanagementsysteem aan te tonen en dit uit te stralen naar de buitenwereld. Door te certificeren voor de ISO 14001 norm beschrijf je de risico’s en kansen voor je organisatie m.b.t. milieu en stel je het milieubeleid op. Aan de hand van het milieubeleid heb je de juiste handvaten om je milieuprestaties op het gewenste niveau te brengen, te monitoren en te verbeteren. Dit beleid vormt vervolgens een vast onderdeel van de agenda. Een bijkomend voordeel is dat de ISO 14001 certificering een gunningsvoordeel kan opleveren in aanbestedingen. 

Alles weten over ISO 14001?

Download dan geheel vrijblijvend de handige ISO 14001 veelgestelde vragen gids en kom alles te weten over ISO 14001.

DOWNLOAD WHITEPAPER
ISO 14001 certificeringseisen

ISO 14001 in een aanbesteding

In deze huidige tijd van klimaatverandering is de ISO 14001 een veelgevraagde norm in aanbestedingen. Met het ISO 14001 milieumanagementsysteem geef je de aanbestedende partij het vertrouwen dat het interne milieubeleid van je organisatie op orde is. Je bent actief bezig met duurzaam ondernemen en kent de te nemen acties om de milieuprestaties van je onderneming naar een nóg hoger niveau te brengen. Dit is een aantrekkelijk gegeven voor veel organisaties én daarmee een onderscheidend vermogen in veel aanbestedingen. Tevens kan het zo zijn dat organisaties de ISO 14001 certificering als een vereiste stellen in een aanbesteding. In dat geval is het dus wel verplicht om het certificaat te behalen. Wanneer je het certificaat specifiek wil behalen voor de aanbesteding is het in veel gevallen al mogelijk om mee te doen doormiddel van het aantonen dat je er mee bezig bent. Dit doe je doormiddel van een ‘intentieverklaring’. De adviseur van CertificeringsAdvies Nederland kan deze voor je regelen! Zo kun je tijdig meedoen met de aanbesteding nog voordat je gecertificeerd bent.  

Lees ook het artikel: ISO 14001 in een aanbesteding, hoe ga je daarmee om?

Huidige relaties

Het kan voorkomen dat ISO 14001 geëist wordt wanneer huidige leveranciers en/of klanten besluiten de milieueisen van hun leveranciers aan te scherpen. Met de huidige milieuontwikkelingen worden de eisen bij veel organisaties strenger rondom het thema milieu. Zo kan het zijn dat een jarenlange relatie nu ineens het behalen van ISO 14001 verplicht stelt en je hier in mee dient te gaan om de samenwerking voor te zetten. In deze gevallen kan het behalen van ISO 14001 dus ook als een verplichting gelden.  

Aan de slag? Bekijk het artikel: Stappenplan ISO 14001 milieuaspectenregister opstellen

Meer informatie?

Wil je meer informatie of concreet aan de slag met de implementatie van ISO 14001?  Onze adviseurs helpen je graag op weg! Neem gerust contact met ons op. ISO 14001 FAQ gids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl