Is een RI&E verplicht? Dit is een vraag die we bij CertificeringsAdvies Nederland vaak te horen krijgen. In feite is het antwoord op deze vraag ja. Echter, er zijn een aantal uitzonderingen. In dit blogartikel zoomen we daar verder op in, zodat je na het lezen ervan precies weet of je voor jouw organisatie een risico-inventarisatie en evaluatie dient op te stellen en of je deze moet laten toetsen door een gecertificeerde deskundige.

Wanneer een RI&E verplicht?

Het doel van een RI&E is het bestrijden van risico’s op de werkplek. Het is dan ook niet vreemd dat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) sinds 1 januari 1994 verplicht is voor alle werkgevers met personeel in dienst. Voor ZZP’ers geldt een uitzondering. Om erachter te komen of je bedrijf RI&E plichtig is, kun je onderstaand schema doorlopen:

RI&E verplicht?

Bron: www.rie.nl

De risico- inventarisatie en evaluatie is dus verplicht voor iedere werkgever met personeel in dienst, ongeacht de grootte van het bedrijf. Een verplicht onderdeel bij het opstellen van een RI&E is het plan van aanpak. Dat staat zo omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Kleine bedrijven waarbij de medewerkers samen minder dan 40 uur in de week werken kunnen ter vervanging ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

Lees ook: Een RI&E maken? Doorloop dan deze 6 stappen.

Ben ik verplicht om de RI&E te laten toetsen?

In bepaalde gevallen ben je als organisatie verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of veiligheidskundige zijn. Wanneer is dit het geval?

  • Sommige branches hanteren een erkende branche RI&E. Wanneer je als bedrijf gebruik maakt van een branche RI&E en je hebt maximaal 25 mensen in dienst, dan is het niet verplicht om de RI&E te laten toetsen.
  • Wanneer je bedrijf groter is dan 25 medewerkers, dan is het wel verplicht om de RI&E te laten toetsen door een externe deskundige.

Op basis van de jaarlijkse rapportage wordt het plan van aanpak waar nodig bijgesteld. Deze aangepaste versie is de versie waar vervolgens weer mee gewerkt gaat worden. Het is daarbij tevens van belang om te bekijken of er zaken zijn veranderd of zijn bijgekomen die opgenomen dienen te worden in het plan. Wanneer er grote veranderingen zijn binnen een organisatie zoals een verhuizing, nieuwe machines, een nieuwe locatie of juist een nieuwe manier van werken, dan is het zaak dat de RI&E wordt aangepast.

Lees ook: Wanneer moet je een RI&E updaten?

Een RI&E, meer dan een verplichting

Een werkgever heeft de plicht om zijn werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Het creëren van inzicht in de risico’s die er in je organisatie spelen op het gebied van veiligheid en gezondheid, zorgt ervoor dat je passende maatregelen kunt nemen. Door als werkgever actief beleid te voeren zorg je voor een veilige en gezonde werkplek.

Artikeltip, lees ook het artikel: ISZW verscherpt toezicht op veilig, gezond en eerlijk werken bij bedrijven

Wil je jouw risico’s inventariseren en evalueren door het opstellen van een RI&E? Kun je wel wat hulp gebruiken bij het opstellen van een plan van aanpak? Of ben je op zoek naar iemand die meekijkt bij het updaten van je RI&E? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij begeleiden je op praktische wijze bij het opstellen van een RI&E. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl