Is een preventiemedewerker verplicht? En wat is het verschil met een arbocoördinator?

Een preventiemedewerker en een arbocoördinator: twee rollen die je binnen organisaties tegen kunt komen. Maar wat is het verschil?

Preventiemedewerker vs. arbocoordinator verschil
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

De laatste jaren zijn veel organisaties meer aandacht gaan besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Steeds vaker zie je dan binnen organisaties de rollen preventiemedewerker en/of arbocoördinator verschijnen. Vanuit die ontwikkeling krijgen we bij CertificeringsAdvies Nederland regelmatig de vragen of een preventiemedewerker verplicht is en/of dat een arbocoördinator verplicht is? En in sommige gevallen ook nog de vraag wat het verschil is tussen beide. Dat vormde voor ons de aanleiding om dit blogartikel te schrijven waarin we antwoord geven op deze vragen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op.

Is een preventiemedewerker verplicht?

De vraag die ons het meeste gesteld wordt is de vraag of een preventiemedewerker verplicht is. Wanneer we naar de Arbowet kijken, dan staat daarin dat iedere organisatie tenminste één preventiemedewerker dient te hebben. Daarbij wel de kanttekening dat tot en met 25 medewerkers de rol van preventiemedewerker ook vervuld mag worden door de directeur van de organisatie.

Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker is een officiële wettelijke benaming in Nederland voor een door de werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming (bron: Arboned.nl).

De rol van preventiemedewerker wordt in principe vervuld door iemand die binnen het bedrijf werkt. Het kan echter ook een externe deskundige zijn. In dat laatste geval dient wel te kunnen worden aangetoond dat er in alle redelijkheid niet iemand intern aangewezen kan worden. De preventiemedewerker heeft een andere status dan de ‘gewone’ medewerker en geniet ontslagbescherming door een opzegverbod.

Goed om te weten is dat een preventiemedewerker een formele aanstelling heeft. Dat betekent dat hij/zij kan worden aangemerkt als deskundige met betrekking tot de Arbowet. De preventiemedewerker kan onafhankelijk in een organisatie opereren om zo het arbobeleid aan te scherpen en na te leven. Hij/zij kijkt naar de arbeidsomstandigheden op de werkvloer en houdt zich bezig met het arbobeleid en de naleving. Een preventiemedewerker moet aantoonbaar de tijd hebben om aan veiligheidszaken binnen de organisatie te kunnen werken. Dit kan bijvoorbeeld in een functieprofiel worden verwerkt, waarbij een tijdbesteding aan veiligheid gekoppeld kan worden.

Welke taken vervult een preventiemedewerker?

Zoals in de alinea hierboven al benoemd staat in de Arbowet dat een preventiemedewerker verplicht is. Vanuit diezelfde wet staat beschreven dat de preventiemedewerker drie (primaire) taken heeft. Namelijk:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De preventiemedewerker controleert de RIE op actualiteit en compleetheid en stelt (in samenwerking met anderen) een plan van aanpak op. De preventiemedewerker draagt zorg voor uitvoering, verbetermaatregelen, advies en rapportage met betrekking tot de RIE.
 • Het adviseren en (nauw) samenwerken met de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen (en opvolging daarvoor) voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Is een arbocoördinator verplicht?

Bij diverse organisaties zie je, naast een preventiemedewerker, ook een arbocoördinator rondlopen. Sterker nog: in sommige gevallen vervult die arbocoördinator ook de rol van preventiemedewerker. Hoe zit dat dan?

We pakken weer even terug op de wetgeving. Vanuit de wet wordt er namelijk anders omgegaan met een arbocoördinator en een preventiemedewerker. Zo is een preventiemedewerker namelijk wettelijk verplicht, terwijl die wettelijke verplichting niet geldt voor een arbocoördinator. Een arbocoördinator is, in tegenstelling tot de preventiemedewerker, een medewerker zoals alle anderen en heeft geen andere status. Naast het wettelijke verschil houdt een arbocoördinator zich ook met wat andere taken bezig dan een preventiemedewerker.

Wat doet de arbocoördinator?

Bij wat voor organisaties zie je de rol van arbocoördinator dan terug? Doorgaans hebben grotere organisaties een arbocoördinator aangesteld. Deze houdt zich o.a. bezig met:

 • Het arbobeleid, maar dan vooral gericht op verzuim en preventie;
 • Coördinatie van de arbotaken.

Zoals hierboven al benoemd kan de preventiemedewerker ook de arbocoördinator zijn. Daarnaast zie je in organisaties ook regelmatig een constructie waarbij een interne preventiemedewerker wordt ondersteund door een externe arbocoördinator. Hoe een en ander wordt ingeregeld binnen een organisatie ligt aan de grootte, de complexiteit en de aard van de werkzaamheden van een organisatie.

Meer informatie?

Bij CertificeringsAdvies Nederland kunnen we je organisatie volledig ontzorgen op het gebied van Arbo en veiligheid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld als externe deskundige de rol van arbo-coördinator vervullen binnen je organisatie of juist als sparringpartner fungeren voor je preventiemedewerker. Ook kunnen we deskundigheid in de vorm van een MVK-diploma aanbieden. Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Ondersteuning preventiemedewerker

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

 • Altijd een oplossing op maat
 • Jouw organisatie als uitgangspunt
 • Snel, pragmatisch en persoonlijk

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields