Interne audit VCA

Wanneer je je organisatie wil certificeren voor VCA vormt de interne audit een verplicht onderdeel van het certificeringstraject. Naast dat de interne audit wordt uitgevoerd gedurende het certificeringstraject zal de interne audit na de VCA-certificering jaarlijks worden ingezet als onderhoud en controlemiddel.
Je kunt er natuurlijk voor kiezen om de interne audit zelf uit te voeren. Echter zien we steeds meer organisaties die de (jaarlijkse) audit uitbesteden aan een externe partij. Beide opties kennen een aantal belangrijke voor- en nadelen. In dit artikel geven we hierover meer duidelijkheid.

Wil je een interne audit uit laten voeren?

De adviseurs van CertificeringsAdvies Nederland hebben veel ervaring met het uitvoeren van interne audits voor diverse normen. Wil je een interne audit uit laten voeren? Vraag vandaag nog een offerte aan! Wij helpen je graag.

VRAAG OFFERTE AAN

Interne audit iSO 14001

Waarom de interne VCA Audit?

De interne audit VCA is een verplicht onderdeel binnen de VCA-norm. Om het VCA-certificaat te behalen dien je de interne audit daarom verplicht uit te (laten) voeren. De Interne audit heeft als doel om;

  • Te bepalen of je doelstellingen worden behaald en of je beleid, procedures en werkinstructies op orde zijn;
  • Kansen, (veiligheid) risico’s en verbeterpunten in kaart te brengen;
  • Te toetsen of de VCA norm in de praktijk wordt nageleefd;
  • Te controleren of je voldoet aan de normeisen uit de VCA norm.

Meer lezen over de interne audit? Bekijk dan onze ‘interne audit adviespagina

Interne audit zelf uitvoeren

Je kunt de interne audit zelf uitvoeren of je besteedt deze uit. Wanneer je ervoor kiest om het zelf uit te voeren dan kent dit een aantal voor- en nadelen om in overweging te nemen.

Wanneer je de interne audit zelf organiseert dient de audit uitgevoerd te worden door medewerkers van je organisatie. Hiermee bespaar je de kosten van een externe auditor. Let er hierbij op dat er een aantal belangrijke voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen wanneer je zelf de interne audits uitvoert. Zo is onder andere voorwaardelijk dat een medewerker niet zijn eigen processen mag beoordelen en dat de audit wordt uitgevoerd door een voldoende competent persoon binnen de organisatie. Je dient namelijk voldoende kennis te hebben van de norm en het te auditeren proces.

Daarnaast is het van belang dat de persoon die de audit uitvoert geen enkel belang heeft bij de uitkomsten. Hierdoor ontstaat een objectieve en representatieve audit uitslag. Bedenk daarom goed alvorens je overgaat tot het zelf uitvoeren van de interne audit of je aan deze voorwaarden kunt voldoen.

CertificeringsAdvies Nederland  biedt diverse trainingen aan om medewerkers de juiste skills te verschaffen: Bekijk daarvoor onze Audit trainingen

Interne audit uitbesteden

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de interne audit uit te besteden aan een externe partij. Onderstaand zetten we de voor- en nadelen van het uitbesteden van de interne audit op een rij.

Kosten

Wanneer je de interne audit uitbesteed moet je rekening houden met kosten die je betaalt voor de externe auditor. Daar tegenover staat wel dat het je organisatie een kostenbesparing oplevert doordat het eigen personeel tijd bespaart doordat zij zelf de audit niet hoeven voor te bereiden en uit te voeren.

Expertise

Voor het uitvoeren van de interne audit heb je voldoende kennis van de norm en het te auditen proces nodig. De medewerkers kunnen deze kennis opdoen door het volgen van een normkennistraining of interne audit training. Echter kiezen er ook veel organisaties voor om de interne audit uit te besteden. Hiermee haal je de expertise in huis en weet je zeker dat de audit op een professionele manier gebeurt. Een ervaren auditor heeft namelijk al vele audits doorlopen en kent de valkuilen. Daarnaast is een groot voordeel dat je de interne VCA-audit kan laten uitvoeren door een (externe) veiligheidskundige. Hiermee voldoe je tevens aan de normeis om (jaarlijks) aantoonbare betrokkenheid van een veiligheidskundige te hebben. De veiligheidskundige kan dit combineren met het doornemen van het VCA-handboek en het uitvoeren van de directiebeoordeling. Vanuit de interne audit krijg je een concrete actielijst mee met punten die je nog kunt oppakken voor de externe audit. Hierdoor ben je optimaal voorbereid op de externe audit.

Lees ook het artikel: ‘De VCA Audit, zo gaat het in zijn werk’.

Onafhankelijkheid

Wanneer je de audit laat uitvoeren door een externe partij is er geen sprake van (interne) belangenverstrengeling. De auditor kan daardoor een stuk kritischer zijn dan dat collega’s onderling vaak zijn. Hierdoor worden audits vaak eerlijker en vollediger uitgevoerd met objectieve en representatieve informatie tot gevolg. Daarnaast geldt het ‘vreemde ogen dwingen’ principe; adviezen van een externe adviseur worden vaker opgevolgd dan van een interne collega.

Zelf doen of uitbesteden? Wij helpen je graag.

Wil je de interne VCA audit uitbesteden? Of juist zelf aan de slag en doormiddel van een training de audit zelf uitvoeren? We helpen je graag met het maken van de juiste keuze die bij jou past. Neem gerust eens contact met ons op. Onze adviseur vertelt je graag meer over de mogelijkheden van de interne VCA audit.Aanvraag offerte interne audit

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl