Je informatiebeveiliging op orde!

ISO 27001 certificering

Informatie en kennis zijn zo ongeveer de belangrijkste bezittingen van een organisatie. Cybercrime is daarom een groot risico, want wat als kwaadwillenden er met je gegevens vandoor gaan? Verbazingwekkend genoeg hebben veel organisaties hun informatiebeveiliging nog niet (goed) op orde. In een wereld waarin kennis en informatie steeds belangrijker worden, is het logisch dat hier richtlijnen voor zijn om dit op de juiste wijze te beheersen. Een snelgroeiende norm hiervoor is ISO 27001, de norm voor informatiebeveiliging.

ISO 27001 organisatie impact
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over ISO 27001? Neem dan contact met
ons op! Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Nieuwe ISO 27001

Advies en ondersteuning

Aan de slag met ISO 27001?

Wil je aan de slag of ben je voornemens om een ISO 27001 certificering te behalen? CertificeringsAdvies Nederland (CAN) biedt je graag advies en ondersteuning in het proces. In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 27001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

1. Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 norm is de snelstgroeiende norm van dit moment. In de norm staan richtlijnen over hoe een organisatie haar informatiebeveiliging procesmatig kan inrichten. Met een ISO 27001 certificaat op zak toont de organisatie aan dat haar informatiebeveiliging op orde is.

NEN 7510, BIO

Voor healthcare is er een specifieke norm voor informatiebeveiliging, namelijk NEN 7510 en voor overheidsinstellingen is dat de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

De ISO 27001 norm heeft dezelfde structuur als andere ISO-normen. De basis van ISO 27001 wordt gevormd door twee zaken:

 • De risicoanalyse: deze voer je uit op de processen in je organisatie. Op basis daarvan worden verbetermaatregelen vastgesteld.
 • ISO 27002: Dit is een toelichtingsdocument op ISO 27001. ISO 27002 kent een heleboel onderwerpen (of thema’s) waaraan maatregelen zijn gekoppeld om risico’s te beheersen. Deze maatregelen zijn gebaseerd op best practices en daardoor vaak direct toepasbaar in de praktijk.

2. ISO 27001 risicoanalyse

Iedere organisatie is uniek, evenals de informatie binnen de organisatie. En daarmee dus ook de risico’s op informatieverlies. De beveiliging van je informatie wordt daarom gebaseerd op een risicoanalyse. Op basis daarvan neem je maatregelen. Door het treffen van deze maatregelen is het mogelijk de kans en/of de impact van het risico te verlagen.

De ISO 27001 risicoanalyse wordt uitgevoerd met behulp van de ISO 27002 norm. Dit is een lijst met veelvoorkomende risico’s, referentiebeheersdoelstellingen- en maatregelen. Om een goede risicobeoordeling informatiebeveiliging uit te voeren loop je deze lijst door en bepaal je welke risico’s op je organisatie van toepassing zijn. Zoals de lijst al aangeeft, is het een referentie en geen uitputtende lijst. Het is cruciaal om passende maatregelen te nemen voor specifieke risico’s binnen jouw organisatie.

De ISO 27001 risicoanalyse is de perfecte tool om te beoordelen in hoeverre de beveiliging in je organisatie op een acceptabel niveau is.

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

3. Het ISO 27001 ISMS

Het managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt het Information Security Management System (ISMS) genoemd. Het doel van een ISMS is (vertrouwelijke) informatie beter beveiligen. Het ISMS sluit aan bij het beleid en de strategie van de organisatie en dient geïntegreerd te worden in je huidige processen.

Bij CertificeringsAdvies Nederland nemen we altijd jouw organisatie en niet de ISO 27001 norm als uitgangspunt. Dat zie je terug in onze werkwijze en in ons managementsysteem. Ons ISMS is namelijk niet gebaseerd op een ISO-norm of de High Level Structure (HLS), maar op een bedrijfskundige indeling van processen binnen een organisatie.

Impressie van ons ISMS?

Wil je een impressie van ons managementsysteem? Download dan geheel vrijblijvend de whitepaper ‘Impressie managementsysteem’ en krijg een indruk van ons ISMS.

Op deze manier biedt het ISMS een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Dat kan een ISO-norm zijn, maar ook andere certificaten en bijvoorbeeld interne afspraken. Een ISMS is in onze ogen bedoeld om mee te werken, niet om ‘in de kast’ te zetten. Zo zorgen wij ervoor dat je ISMS niet leidend, maar juist ondersteunend is aan de organisatie en de bedrijfsdoelen!

4. Voordelen ISO 27001

Belangrijk voor iedere organisatie zijn de voordelen die informatiebeveiliging ISO 27001 certificering met zich meebrengt. Veelal wenst de organisatie ISO 27001 gecertificeerd te worden vanuit commercieel belang. Een andere reden kan het voldoen aan wet- en regelgeving (meldplicht datalekken) zijn. We zetten een aantal voordelen van ISO 27001 onder elkaar:

 • Gevoelige informatie wordt effectief beveiligd.
 • Met het ISO 27001 keurmerk toon je aan een professionele organisatie te zijn.
 • Je onderscheidt je van concurrenten
 • Een ISO 27001 gecertificeerd bedrijf is aantrekkelijk voor opdrachten vanuit de overheid.
 • Je voldoet aan geldende wet- en regelgeving.
ISO 27001:2022

5. ISO 27001 kosten

De kosten van een ISO 27001 certificering worden bepaald aan de hand van een aantal factoren:

 • Wat is de huidige stand van zaken? Wat is er al ingeregeld?
 • Is er al een ISMS opgetuigd?
 • Heb je al andere ISO-certificeringen in bezit?
 • Heb je jouw processen al in kaart gebracht of nog niet?
 • Wat is je bedrijfsgrootte? (Medewerkers, vestigingen, aantal diensten/producten)
 • Wat is de complexiteit van je organisatie en bijbehorende processen?
 • Wil je zaken juist zelf doen of uitbesteden?
 • De kosten van de externe audit, uitgevoerd door een Certificerende Instelling (CI).

Allemaal zaken die van invloed zijn op de uiteindelijke bepaling van de kosten voor ISO 27001 certificering. Je kunt je namelijk voorstellen dat het makkelijker wordt als er al e.e.a. is ingeregeld, dan wanneer je alles vanaf de basis op moet gaan zetten. En als je een bedrijf hebt met meerdere vestigingen of juist ingewikkelde processen, dan wordt het een lastiger verhaal dan wanneer je een klein bedrijf bent dat één type product verkoopt.

6. Wet- en regelgeving informatiebeveiliging

Als organisatie ben je verplicht om te voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving van het land/de landen waarin je operationeel bent. Doe je dat niet, dan ben je nalatig. Dit geldt dus ook met betrekking tot wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging. In de ISO 27001 norm staat dat een organisatie die een ISMS heeft ook moet weten welke wetten relevant zijn voor informatiebeveiliging. Er moet dus een proces worden ingericht dat borgt dat de organisatie scherp blijft en blijft evalueren, met het oog op voldoen en blijven voldoen aan die wetgeving. Dat is dus geen eenmalige check, maar een periodieke activiteit.

Welke wet- en regelgeving speelt er dan zoal rondom informatiebeveiliging? Nou, denk eens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of aan de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2). Wil je meer weten over wet- en regelgeving? Bekijk dan het artikel: Wet- en regelgeving informatiebeveiliging en ISO 27001.

7. ISO 27001 cursus

Wil je meer weten over ISO 27001? Binnen onze CAN Academy bieden we een complete leergang aan rondom de norm voor informatiebeveiliging:

Wil je meer lezen over de cursusmogelijkheden? Bekijk dan de ISO 27001 trainingspagina.

8. ISO 27002 (transitie)

ISO 27002 vormt de basis voor de Annex A van de ISO 27001 norm. Een document met praktische richtlijnen voor beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. ISO 27002 is echter geen norm waarvoor je kunt certificeren, maar het is een ondersteunende norm aan ISO 27001.

ISO 27002 is als het ware een hulpmiddel om de risicoanalyse, welke verplicht onderdeel is van ISO 27001, uit te voeren. ISO 27002 bestaat uit een lijst met maatregelen waarmee je de risico’s die je hebt geïdentificeerd kunt beperken of verkleinen. ISO 27002 is een stuk gedetailleerder dan ISO 27001.

Ook interessant: In februari 2022 is de nieuwe versie van de ISO 27002 norm gepubliceerd. Voor organisaties die ISO 27001 gecertificeerd zijn of willen worden, zitten hier consequenties aan. Je leest er alles over op de pagina ISO 27002 transitie(scan).

9. ISO 27001 update 2022

Belangrijk om te onthouden! ISO-normen worden gemiddeld iedere vijf jaar geactualiseerd. Het is dan ook gebruikelijk om een ISO norm een jaartal mee te geven, zodat duidelijk is wat de laatste versie van de norm is. Momenteel is de meest actuele versie van de ISO 27001 norm de ISO 27001:2017. De ISO 27002 norm is onlangs nog vernieuwd en daarom is de meest actuele versie van deze norm de ISO 27002:2022.

Is er dan niet zoiets als een ISO 27001:2022? Nee, dat is niet het geval! Voor 27001 wordt nog altijd gebruik gemaakt van de ISO 27001:2017 versie. Doordat ISO 27002 wel in het jaar 2022 is vernieuwd wordt dit vaak verward met ISO 27001:2022, maar helaas bestaat deze versie niet. Er is dus geen ISO 27001 update 2022 doorgevoerd!

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

10. De BIV van informatiebeveiliging

Dat is voor veel organisaties het meest waardevolle bezit en om die reden is informatiebeveiliging belangrijk. De dataclassificatie van informatie bestaat uit drie classificatieniveaus, namelijk Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid (BIV):

 • Beschikbaarheid: een kenmerk van iets dat toegankelijk en bruikbaar is op verzoek van een bevoegde entiteit.
 • Integriteit: nauwkeurigheid en volledigheid van de beveiliging van bedrijfsmiddelen.
 • Vertrouwelijkheid: informatie wordt niet beschikbaar gesteld of ontsloten aan onbevoegde personen, entiteiten of processen.

Alle informatie krijgt dus een classificatieniveau toegekend en op basis daarvan wordt, met het oog op de risico’s, bepaald welke beveiligingseisen en maatregelen genomen worden. Kortom, de BIV-classificatie van de data bepaalt dus de mate van informatiebeveiliging.

11. ISO 27001 GAP-analyse

Doorgaans wordt er bij de start van een ISO 27001 traject afgetrapt met een ISO 27001 GAP-analyse. Op zo’n moment wordt bekeken waar je staat in relatie tot de normeisen. Met andere woorden: hoe groot is de stap van de huidige situatie (‘IST’) naar een certificeerbaar managementsysteem (‘SOLL’)? Een GAP-analyse (ook wel nulmeting genoemd) is bij uitstek het middel om hier een helder beeld van te krijgen.

Nulmeting uit laten voeren?

Meer lezen over de GAP-analyse/nulmeting? Bekijk onze nulmeting pagina.

 

ISO 27001 eisen

12. De ISO 27001 PDCA

Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met ISO 27001, dan kom je ongetwijfeld in aanraking met de Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA). Deze PDCA-cyclus, ook wel de kwaliteitscirkel van Deming genoemd, is een tool om continue verbetering binnen organisaties in gang te zetten. De PDCA-cyclus vormt het basisprincipe van iedere ISO-norm. Het is dan ook niet toevallig dat de ISO 27001 norm in dezelfde volgorde is geschreven.

De PDCA-cyclus is een zogenaamde verbetermethode. Om een hoger kwaliteitsniveau te bereiken als organisatie dien je een continue cyclus op gang te brengen. Deze cyclus start met plannen, wordt gevolgd door uitvoeren, checken van de resultaten en het bijstellen van de uitvoering. Tijdens een ISO 27001 implementatietraject wordt de PDCA-cyclus – ook wel ‘het stappenplan’ – tenminste één keer doorlopen. Alle hoofdstukken van de ISO 27001 norm passen immers precies in de PDCA-cyclus.

13. ISO 27001 audit

Zodra je richting het einde van een ISO 27001 implementatietraject gaat, komen de interne en externe audit in beeld.

Het is gebruikelijk om een interne auditplanning voor een auditcyclus van drie jaar op te stellen. Daarin controleer je alle onderdelen van het ISMS periodiek op opzet, bestaan en werking. Het gaat om controles op volledigheid en actualiteit van de ISMS documentatie, maar ook om dossiercontroles, observaties en interviews waarmee de naleving van het beleid en de interne afspraken worden beoordeeld.

Nadat de interne audit heeft plaatsgevonden, is het tijd voor de externe audit. Deze wordt altijd uitgevoerd door een Certificerende Instelling (CI), omdat zij onafhankelijk zijn. De externe audit bestaat uit twee fases. Voldoe je aan alle verplichtingen van de norm en doorloop je beide fasen dus met vlag en wimpel dan krijg je uiteindelijk het ISO 27001 certificaat uitgereikt.

14. ISO 27001 projectaanpak

Implementatie van informatiebeveiliging conform ISO 27001 vraagt een behoorlijke commitment. Zowel van het top- en middenmanagement als operationele medewerkers. Hoe groter de risico’s, hoe ingrijpender de maatregelen. Voordat je organisatie het ISO 27001 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Basismaatregelen voor cybersecurity / Nulmeting
 2. Bepalen van het projectteam
 3. Bepalen scope van het ISMS
 4. Inventariseren processen, data en systemen binnen de scope
 5. Analyseren stakeholdereisen m.b.t. BIV van informatie
 6. Bepalen informatiebeveiligingsbeleid (hoofdlijnen)
 7. Uitvoeren van de risicoanalyse
 8. Bepalen/selecteren/prioriteren beheersmaatregelen (opstellen VvT)
 9. Implementeren geprioriteerde beheersmaatregelen
 10. Creëren van security awareness
 11. Opzetten en implementeren monitoring/verbetercyclus (PDCA)
 12. Uitvoeren interne audit
 13. Uitvoeren directiebeoordeling
 14. Uitvoeren externe audit
 15. Onderhouden van het ISMS

Bekijk het hele stappenplan in het artikel: ISO 27001 checklist, in 15 stappen naar implementatie ISO 27001

15. Security Officer (as a Service)

Een Security Officer is verantwoordelijk voor het continue proces van informatiebeveiliging. Je kunt ervoor kiezen om intern een Security Officer aan te stellen of in dienst te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om zo iemand ‘in te huren’. Bij CertificeringsAdvies Nederland bieden wij de dienst ‘Security Officer as a Service’ (SOaaS) aan. Middels deze dienstverlening borg je dat er periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of wekelijks, vooruitgang op het gebied van informatiebeveiliging aangejaagd wordt en dat permanente verbetering geborgd is.

16. Beveiligingsbewustzijn verhogen

Een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging is ‘het beveiligingsbewustzijn verhogen’. Een grote uitdaging voor veel organisaties en dat komt met name door de invloed van de mens in het verhaal. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat zo’n 80% van alle informatiebeveiligings-incidenten binnen organisaties het gevolg zijn van verkeerd handelen van medewerkers (Bron: CBS). Het is daarom belangrijk om medewerkers de hedendaagse risico’s en gevaren aan te leren op het menselijk vlak van informatiebeveiliging en privacy, om hen bewust te maken van hun handelen en om hen de nut en noodzaak in te laten zien van het belang van informatiebeveiliging. Kortom, door het beveiligingsbewustzijn te verhogen houd je jouw bedrijfsdata veilig.

Beveiligingsbewustzijn is een onderdeel binnen een ISO 27001 traject. Aanvullend daarop kan er gekozen worden om ‘security awareness sessies’ te organiseren. Meer informatie vind je op onze ‘Security Awareness’ trainingspagina.

17. NEN 7510 voor de zorg / BIO overheid

NEN 7510 biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Belangrijk natuurlijk, vanwege de verwerking van gevoelige gegevens. Voor zorginstellingen heeft NEN 7510 daarom een verplichtend karakter. Ook van toeleveranciers wordt steeds vaker het NEN 7510 certificaat gevraagd.

NEN 7510

Meer lezen over NEN 7510? Bekijk de NEN 7510 adviespagina.

Per 1 januari 2019 heeft de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zijn intrede gedaan. De BIO is gebaseerd op de actuele, internationale standaard voor informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 27001 en NEN-ISO/IEC 27002) en heeft risicomanagement als uitgangspunt. Met de komst van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Bestaande baselines zoals de BIR, BIR 2017, BIG en BIWA worden door de BIO vervangen. 2019 is het zogenaamde overgangsjaar waarin overgestapt kan worden naar de BIO.

BIO

Alles lezen over de BIO? Bekijk de BIO adviespagina.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!