AVG-wet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens. Dit heeft ertoe geleid dat je als organisatie meer verplichtingen hebt met betrekking tot de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Voldoe je als organisatie niet aan de wetgeving dan riskeer je hoge boetes. Heb jij de zaken rondom de AVG-wet goed geregeld binnen jouw organisatie?

AVG voor de uitzendbranche
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over de AVG? Neem dan contact met
ons op! Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Voldoe aan de wet

AVG-certificaat behalen?

Je kunt jezelf als organisatie in 2021 laten accrediteren voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Momenteel worden er al certificaten uitgereikt, maar dat gebeurt nog niet onder accreditatie van de Raad van Accreditatie (RvA). Wat houdt een dergelijke AVG certificering voor jouw organisatie in? CertificeringsAdvies Nederland heeft de informatie die reeds bekend is vanuit de certificatie-instellingen onderzocht. Daaruit blijkt dat het AVG certificaat behalen een mix wordt van:

 • De eisen van de AVG – je Functionaris Gegevensbescherming wordt uiteraard bij de certificering betrokken en bevraagd;
 • Kwaliteitsbeheersing (ISO 9001) van ICT-organisatie;
 • Beheersing van informatiebeveiliging (ISO 27001).
AVG spookverhalen

Informatiebeveiliging

Van AVG advies tot ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging

Informatie en kennis zijn voor ieder bedrijf een belangrijk bezit. Het is van cruciaal belang dat deze informatie goed wordt beveiligd. Datzelfde geldt voor persoonsgegevens. Om die reden gaan privacy en informatiebeveiliging vaak hand in hand. Wanneer je als organisatie aan de AVG-verplichtingen voldoet en de veiligheid van kennis en informatie is geborgd, dan loop je weinig risico dat je gegevens op straat komen te liggen door bijvoorbeeld een datalek. Een manier om de informatiebeveiliging binnen je organisatie naar een hoger niveau te tillen is door het implementeren van een ISO 27001 managementsysteem.

cookies-website-avg-eprivacy
 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!