Aandacht voor safety awareness in 2019Bij CertificeringsAdvies Nederland trappen we het nieuwe jaar af met een driedelige blogserie over de trends voor 2019 vanuit ons vakgebied gezien. Daarin laten we een aantal van onze deskundigen aan het woord om hun visie te geven op de trends en ontwikkelingen die zij verwachten voor het komende jaar. In dit artikel neemt Will van Roosmalen je mee in zijn monoloog over de trends voor 2019. Will heeft veel kennis omtrent veiligheid en veiligheidsbewustzijn en is betrokken geweest bij de opzet van diverse grote veiligheidstrajecten bij o.a. Friesland Campina en Brakel Atmos.

Tip, lees ook uit deze blogserie: 2019: Aantrekkende economie leidt tot hoger kwaliteitsniveau en drang naar kennis.

Groeiende aandacht voor veiligheidsbewustzijn binnen organisaties

Binnen organisaties is er al een tijdje een toename zichtbaar met betrekking tot de focus op veiligheidsbewustzijn. Voor 2019 verwacht ik dat deze ontwikkeling verder doorzet. Veiligheidsbewustzijn komt namelijk bij steeds meer bedrijven onder de aandacht. Dat komt enerzijds doordat het in de nieuwe VCA 2017/6.0 norm is opgenomen. Anderzijds zie je ook dat bedrijven bewust veiliger willen gaan werken vanuit de gedachte dat ze goed voor hun personeel willen (en moeten) zorgen.

Je ziet ook dat medewerkers zelf steeds vaker stil staan bij gezond en veilig werken. Mensen worden hier steeds kritischer op. Daar moet je als organisatie in meedenken. De vraag is dan al snel hoe je veiligheid en veiligheidsbewustzijn op een goede manier in je organisatie kunt integreren? Je moet er in elk geval voor zorgen dat het continu onder de aandacht blijft en dat het tussen de oren van je medewerkers komt te zitten. Dat laatste is één van de moeilijkste dingen op weg naar meer veiligheid op de werkvloer.

Lees ook: Veiligheidsbewustzijn verbeteren binnen je organisatie: investering of kostenpost?

Veiligheid moet verweven worden in de bedrijfscultuur

Bij CertificeringsAdvies Nederland krijgen we steeds vaker de vraag vanuit bedrijven of het zinvol is om personeel op te leiden voor een VCA-Basis en/of VCA-VOL certificering. Doorgaans worden deze certificeringen vaak gevraagd vanuit opdrachtgevers bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Je kunt dus stellen dat het vanuit dat oogpunt zinvol is. Wanneer je het echter bekijkt vanuit het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder medewerkers, dan ligt de oplossing niet direct in het behalen van certificaten. Dat je de stof beheerst betekent immers nog niet dat je in de dagelijkse praktijk ook bewust veilig werkt.

Veiligheidsbewustzijn zit tussen de oren en is iets waar je iedere dag weer, bij alle activiteiten die je uitvoert, mee bezig moet zijn. Om dat te bewerkstelligen is het van belang dat veiligheid verweven wordt in je bedrijfscultuur; het heeft immers invloed op ieder aspect van je organisatie. Om dat te kunnen bereiken kun je er beter voor kiezen om een ander soort traject te draaien dan enkel het behalen van certificeringen. Je kunt dan een programma opstarten dat volledig gericht is op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Dat is een op maat traject dat per organisatie weer anders ingevuld wordt.

Lees ook: Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken.

Een omslag voor veel organisaties

Veiligheidsbewustzijn meer dan een formaliteit

Mijn verwachting is dat de toenemende aandacht voor veiligheidsbewustzijn voor veel organisaties een omslag in de manier van werken teweeg gaat brengen. Dat geldt niet enkel voor de organisaties die aan de slag gaan met veilig(er) werken, maar ook voor bedrijven die daarin adviseren zoals CertificeringsAdvies Nederland. Er komt meer aandacht voor het thema, waardoor er ook meer specifieke vragen vanuit de markt gaan komen.

Als CertificeringsAdvies Nederland kunnen we daarop inspelen door bijvoorbeeld ons aanbod op dit gebied verder uit te breiden. Daarnaast zorgt de toename in aandacht voor het ontstaan van nieuwe initiatieven in de markt. Ook daarvan kun je weer veel leren. Een veiligheidsprogramma is namelijk nooit af en kan altijd naar een hoger niveau getild worden. Denk daarbij aan het ontwikkelen van tools, workshops, events en vele andere mogelijkheden; als organisatie kun je er op allerlei manieren mee bezig zijn.

2019 is ook het jaar van meer outsourcing

Veiligheidsbewustzijn binnen organisaties gaat een belangrijk thema zijn in 2019. Daarnaast verwacht ik dat er in 2019 meer vraag komt naar outsourcing. Bedrijven hebben het immers ontzettend druk met hun core business en willen ontzorgd worden. Ze willen niet onnodig veel tijd besteden aan zaken rondom bijvoorbeeld certificeringen. Dat besteden ze liever uit, zodat ze zelf kunnen focussen op hun kernactiviteiten.

Zo zie je dat steeds meer bedrijven (een deel van) de KAM-activiteiten (Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu) uitbesteden. Ik verwacht dat dit in 2019 verder zal toenemen. Zeker met het oog op alle ontwikkelingen die gaande zijn. Bedrijven halen dit soort kennis graag extern via deskundigen die proactief met ze meedenken en ze ontzorgen.

Lees ook uit deze blogserie: ‘2019: Scenario voor digitalisering, globalisering, schaalbaarheid, informatiebeveiliging en cybersecurity’.

Kom in contact!

Wil je met ons meedenken, heb je een heel ander beeld of heb je een expertise die goed past bij onze adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl