Scoretelling safety culture ladderEnige tijd geleden hebben diverse grote bouwondernemingen de ‘Governance Code Veiligheid in de Bouw’ (GCVB) ondertekend. Dat betekent dat veiligheidsbewustzijn als verplichting meegenomen gaat worden in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Om dat te borgen wordt het vanaf 2022 verplicht om te voldoen aan de eisen van één van de treden van de Safety Culture Ladder (SCL). In Nederland ook wel bekend als de Veiligheidsladder. In dit blogartikel wordt beschreven hoe een Certificerende Instantie (CI) omgaat met de scoretelling met betrekking tot het behalen van een trede op de ladder.

Lees ook het artikel: Vanaf 2022 Veiligheidsladder verplicht voor aanbestedingen in de bouw.

Uitleg van de opbouw van de Safety Culture Ladder

Zoals in een eerder artikel over de Veiligheidsladder treden uitgelegd bestaat de Safety Culture Ladder (SCL) uit vijf verschillende treden die inzicht geven in hoe er binnen de organisatie omgegaan wordt met veiligheid. Naast de treden is de SCL opgedeeld in een zestal bedrijfsaspecten, welke verspreid zijn over 18 karakteristieken met ieder een eigen weegfactor. Door te kijken naar de zaken die qua veiligheid in een organisatie geborgd zijn, in relatie tot de eisen per trede, kan bepaald worden aan welke trede de organisatie voldoet.

Lees ook het artikel: Wat is de Veiligheidsladder norm?

Voorbeeld:

  • Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid bestaat uit een drietal karakteristieken, namelijk
    • ‘1.1 Managementinteresse’,
    • ‘1.2 Medewerkers betrokkenheid’
    • ‘1.3 Prestatiebeloning’

Bij deze karakteristieken zijn per trede verschillende eisen, criteria, auditorrichtlijnen en de norm benoemd. Deze eisen, criteria, auditorrichtlijnen worden, logischerwijs, strenger naarmate de trede van de SCL hoger wordt.

Meer informatie over de Veiligheidsladder? [Download]

Wil je alles weten over de Veiligheidsladder? Download dan geheel vrijblijvend onze handige informatiesheets Veiligheidsladder.

DOWNLOAD PRESENTATIE

Veiligheidsladder presentatie - Veiligheidscultuur

Beoordeling van de Safety Culture Ladder

Wanneer voldoet mijn organisatie nu aan de eisen van de SCL? Dat hangt van een aantal zaken af, beginnend bij de keuze van de trede. De eisen van trede 2 liggen lager dan de eisen van trede 4. Mocht je bij een audit gaan voor trede 4 en je voldoet wel aan de eisen van de trede 2 en 3, maar net niet aan de eisen van 4, dan kun je alsnog een certificaat krijgen voor de treden waaraan je wel voldoet. Dit is afhankelijk van de mening van de auditoren. Het is om deze reden van belang om een juiste keuze te maken voor de te certificeren trede. Hiervoor is het vooraf uitvoeren van de Self Assessment van groot belang.

Meer weten? Lees het artikel: De Veiligheidsladder Audit: van Self Assessment tot Veilig Bewust Certificaat.

Naast de keuze van de trede zijn tevens de karakteristieken van belang. Iedere karakteristiek, en dus ook ieder bedrijfsaspect, heeft een andere weging gekregen. Deze weging is door de NEN vertaald naar het maximaal aantal te behalen punten per criterium. Er wordt gescoord op basis van het voldoen aan een criterium per trede per karakteristiek, op basis van de eisen uit de SCL.

Meer weten over het certificatieschema? Lees ook het artikel: Het Veiligheidsladder certificatieschema

Scoretelling van de Safety Culture Ladder

Op basis van de score per criterium wordt de score per bedrijfsaspect berekend. Door middel van de totaalberekening wordt de organisatie gecertificeerd voor de door hen gekozen trede van de Safety Culture Ladder.


Scoretelling Safety Culture Ladder

Figuur 1: Scoretelling Safety Culture Ladder
Bron afbeelding: Veiligheidsladder.org


Onafhankelijke Ladder Certificerende Instanties (LCI) toetsen door middel van een audit hoe bedrijven scoren op de Safety Culture Ladder. Om aan de eisen per trede te voldoen, dienen de volgende zaken het geval te zijn:

  • Er dient voldaan te zijn aan de minimale eisen per bedrijfsaspect van de desbetreffende trede én aan die van onderliggende treden;
  • De som van de gewogen scores over alle bedrijfsaspecten van de treden voldoen aan de minimumeis van de desbetreffende trede.

Beoordeling eisen Safety Culture Ladder

Figuur 2: Beoordeling van de eisen van de SCL
Bron afbeelding: Veiligheidsladder.org


Bij de beoordelingen van de eisen van de Safety Culture Ladder worden er geen strikte eisen vastgelegd over de aanwezigheid van een managementsystsceem en hoe de regels zijn beschreven in de organisatie. Bij de SCL-audit is het des te meer van belang hoe en waarom verschillende zaken op een bepaalde manier zijn zoals ze zijn. Er zal tijdens de audit worden getoetst in welke mate de organisatie bewust bezig is met veiligheidszaken en in welke mate medewerkers, zowel in het management als op de werkvloer, bewust bezig zijn met het uitvoeren van veiligheidsactiviteiten.

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder?

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder in het algemeen of over de mogelijkheden voor jouw organisatie in het bijzonder? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze veiligheidskundigen beantwoorden graag je vragen en voorzien je van passend advies.Veiligheidsladder informatiesheets


CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl