Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt is: ‘Hoelang duurt ISO certificering?’. Een logische vraag, want ongeacht de reden voor certificeren wil je natuurlijk een inschatting kunnen maken van wanneer je de certificering behaald kunt hebben. Het ‘makkelijke’ antwoord is: drie maanden. Het antwoord is echter niet zo simpel. Het hangt namelijk van verschillende factoren af. In dit artikel zetten we het voor je uiteen.

Aanbestedingen

In veel gevallen heeft de motivatie achter het behalen van een certificering te maken met aanbestedingen. Vaak wordt een ISO certificering namelijk als gunningscriterium of zelfs als knock-out criterium gesteld. Heb jij je ISO certificering dan niet en een concurrerende organisatie wel, dan sta je gelijk met 1-0 achter. Een doorlooptijd van 3 maanden is dan echter vaak wel te lang om überhaupt nog mee te kunnen doen met de gewenste aanbesteding.

Artikeltip: ‘Certificeringseisen bij aanbestedingen: zin of onzin?’

*Transcriptie onderaan deze pagina

Van tender tot opdracht [Whitepaper]

Wil je meedoen in een aanbesteding waarbij gevraagd wordt om een managementsysteem conform ISO 9001/27001/14001/45001 of gelijkwaardig? Download dan onze handige whitepaper ‘van tender tot opdracht’ waarin we je uitleggen hoe je daaraan voldoet.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Wat zegt de norm

Voor de meeste ISO normen, bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 of ISO 45001, wordt een bewijsperiode gevraagd van minimaal 3 maanden. Concreet houdt dit in dat een bedrijf drie maanden de werking van het managementsysteem moet kunnen aantonen. Vervolgens ontvangt het bedrijf het ISO certificaat. Certificerende instanties die de stempel mogen geven, worden hierop gecontroleerd. Het lijkt er dus op dat er geen uitzonderingen te maken zijn…

Wat de praktijk ons leert

In de praktijk zijn er natuurlijk veel meer bedrijven die met dezelfde uitdaging zitten. Ieder bedrijf moet voldoen aan de bewijsperiode van drie maanden. Maar dat betekent niet dat een bedrijf niet eerder op het niveau van ISO certificering kan komen. Belangrijk is dan dat dit aan te tonen is. Wij hanteren hier een aantal oplossingen voor die zich in de praktijk hebben bewezen.

Kan ieder bedrijf snel het ISO certificaat behalen?

Niet iedere organisatie kan in 3 maanden het ISO certificaat behalen. Dat ligt aan de huidige stand van zaken, de gewenste norm en de complexiteit van de organisatie. Voor ISO 27001 ligt de doorlooptijd gemiddeld op 5 tot 6 maanden. Voor ISO 9001 kan de doorlooptijd voor dezelfde organisatie op 4, of zelfs 3 maanden liggen. Je kunt zelf een inschatting maken van de doorlooptijd voor je eigen organisatie door te inventariseren hoe de stand van zaken op dit moment is. Heb je de processen helder in kaart en wil je ISO 9001 certificeren? Dan zal dat minder lang duren dan wanneer het managementsysteem vanaf nul moet worden opgebouwd.

Hulp nodig bij het in kaart brengen van de huidige stand van zaken? Denk dan eens aan een nulmeting!

Download whitepaper: Impressie managementsysteem

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een managementsysteem en de manier waarop wij dat aanpakken? Download geheel vrijblijvend de whitepaper ‘impressie managementsysteem’ en ontdek het zelf!

DOWNLOAD IMPRESSIE
Voorbeeld managementsysteem mockup

Hoe lang ISO certificering echt duurt

Eerlijk is eerlijk: het behalen van het certificaat is pas het begin. Er komt namelijk nooit een eind aan ISO certificering. Tenzij je het certificaat laat vervallen. Iedere ISO norm hanteert namelijk het principe van continue verbetering. Dat eindigt niet na 3 maanden. En dat is maar goed ook.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en vernieuwende technologieën brengen markten in beweging. De noodzaak van continu verbeteren is logisch. Dat een organisatie het ISO certificaat behaalt vanwege het commercieel voordeel dat het oplevert, is begrijpelijk. Maar het principe van continue verbeteren echt hanteren, vraagt meer. Een managementsysteem is geen star systeem, maar een weerspiegeling van de organisatie. De organisatie is in beweging en het managementsysteem dus ook. In feite duurt ISO certificering dus net zo lang als je organisatie continueert.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Dit artikel is gepubliceerd op 3 september 2017. Het artikel is op 7 juni 2022 van een update voorzien.

Transcriptie video ‘Wat is ISO certificering?’

Steeds meer bedrijven krijgt te maken met ISO certificering, maar wat is nu eigenlijk een ISO certificering? In deze video neem ik jullie mee. ISO normen worden ontwikkeld voor zowel producten, materialen, systemen en werkprocessen. Wanneer je als organisatie voldoet aan de eisen uit een ISO norm, dan kun je daarvoor certificeren. Die certificering is dan het bewijs dat je aantoont dat je aan een bepaalde standaard voldoet. Sinds de oprichting van deze 
standaarden zijn er al veel ISO normen ontwikkeld. De meest bekende zijn ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en ISO 22000. Deze normen zijn breed georiënteerd in de thema’s voedselveiligheid, arboveiligheid, kwaliteit, milieu en informatiebeveiliging. Er zijn verschillende manieren om een ISO norm te implementeren. Zo kun je zelf aan de slag gaan. Je hebt daar wel kennis en vooral tijd voor nodig. Veel bedrijven kiezen er daarom ook voor om een externe partij in te schakelen. Samen met die externe partij wordt er een managementsysteem opgezet wat zo dicht mogelijk bij jullie eigen organisatie en werkwijze blijft. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Nee. ISO certificeringen zijn niet wettelijk verplicht, maar worden steeds vaker geëist door stakeholders of andere belanghebbenden, dan wel in aanbestedingen waar je als organisatie aan meedoet. ISO is een internationaal samenwerkingsverband tussen ruim 160 landen. Als je bedenkt dat de wereld uit zo’n 200 landen bestaat, kun je je voorstellen dat er een breed draagvlak is voor ISO normeringen. Een ISO certificering kan diverse voordelen hebben. die voordelen lees je in het onderstaande blog (zie beschrijving). Wil je meer weten over ISO certificeringen? Bekijk dan vooral onze andere video’s en lees onze blogs. Of neem contact met ons op!