Leestijd: 4 minuten

Hoe creëer je een veiligheidscultuur? [Deel 2]

In dit artikel lees je meer over het inzetten van je mensen op een juiste manier. Want onthoud: om je veiligheidscultuur succesvol te laten zijn heb je mensen nodig!

Veiligheidscultuur - Veiligheidsladder
Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

In het vorige blogartikel Hoe creëer je een veiligheidscultuur? [Deel 1] gaven we je een aantal handvatten om te beginnen met het creëren van een goede veiligheidscultuur. Daar zoomden we in op het definiëren van veilig werken en de huidige situatie. In dit artikel borduren we verder op het creëren van een goede veiligheidscultuur! In dit artikel lees je meer over het inzetten van je mensen op een juiste manier. Want onthoud: om je veiligheidscultuur succesvol te laten zijn heb je mensen nodig!

Vergeet top-down regels en laat mensen zelf proactief meedenken

In veel organisaties worden regels opgelegd en mensen aangesproken vanuit een top-down benadering. Management, directie of leidinggevenden zijn dan de aangewezen personen die actie ‘mogen’ ondernemen. Dit kan door medewerkers als iets negatiefs worden ervaren. Er wordt hen iets opgelegd. Het werkt effectiever wanneer je medewerkers juist actief betrekt. Ga met ze in gesprek! Waar lopen ze tegenaan? Wat gaat er goed en wat niet? Bedenk vervolgens samen met hen een oplossing. Zo voelen zij zich gehoord en kom je tot de beste oplossing die voor hén werkt. Op die manier wordt het iets positiefs waar medewerkers ook het nut van inzien, in plaats van een regel die hen alleen maar in de weg staat.

Een logisch gevolg van het betrekken van je medewerkers en hun input ook daadwerkelijk gebruiken is dat je ze stimuleert om vaker actief mee te denken. Zorg er dus voor dat medewerkers niet alleen betrokken zijn bij de output (het resultaat), maar ook bij het proces van de verandering zelf.

Stimuleer een positieve meldcultuur

Bron: www.jimqs.nl

Het melden van (bijna)ongevallen of onveilige situaties kan vaak nog wel eens een drempel zijn voor mensen. Waarom? Omdat het als iets negatiefs wordt gezien waarvoor mensen gestraft kunnen worden. Echter draagt het melden van dit soort situaties alleen maar bij aan een veiligere werkomgeving. Ontvang iedere melding die je ontvangt daarom positief. Is het aantal ongevallen verminderd omdat er is geleerd van situaties? Deel het binnen je organisatie! Maak het positieve effect ervan zichtbaar.

De piramide van Heinrich kan je helpen bij het bewustwordingsproces binnen je organisatie. De piramide is een weergave van de verhouding die volgens de theorie bestaat tussen onveilige situaties, bijna ongevallen, ongevallen met licht letsel, ernstige ongevallen en fatale ongevallen. Zo luidt de theorie dat aan ieder dodelijk ongeval 30 ernstige ongevallen vooraf gaan, 300 ongevallen met licht letsel, 3.000 bijna ongevallen en 30.000 onveilige situaties.

Werken met inleners en onderaannemers

In deze tak van sport komt het regelmatig voor dat er wordt gewerkt met inleners en onderaannemers. Het kan daarom een uitdaging zijn om veilig gedrag te handhaven. Zeker als het maar een tijdelijk onderdeel is van je werkgebied. Hoe zorg je er dan voor dat je jouw veiligheidscultuur toch in stand houdt?

Je kunt inleners en onderaannemers bijvoorbeeld selecteren op hun VGM-prestaties en hieraan bepaalde eisen stellen. Een gegeven dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden is het ‘IF-cijfer’. Ofwel: de Injury Frequency tabel. Deze kun je opvragen bij je (VCA gecertificeerde) leverancier en geeft een indicatie van het niveau van de VGM-prestaties van de organisatie. Het IF-cijfer is ook eenvoudig zelf te berekenen, namelijk via:

(Aantal ongevallen * 1.000.000) / aantal gewerkte uren

Kies je leverancier(s) bewust

Heb je veel inleners nodig voor langere tijd? Dan is een samenwerkingsverband met eenzelfde leverancier natuurlijk ideaal. In het geval van een langere samenwerking kun je uiteraard ook samen het dialoog aangaan. Wat is volgens jou veilig en gezond (werk)gedrag? En hoe denkt je leverancier daarover? Komt jullie visie overeen? Zo niet, dan kun je je misschien afvragen of je wel met de juiste leverancier voor jou samenwerkt. Komt het wel overeen, dan is de kans groot dat het VGM-gedrag van de onderaannemers ook voldoet aan jouw wensen. Wil je dit testen, dan kun je altijd eens meelopen met een werkplekinspectie. Je krijgt dan een realistisch en eerlijk beeld van hoe de onderaannemer te werk gaat.

Veiligheidsladder informatiesheets

Transcriptie video: De menskant van certificeren

Ondernemen, Organisatie en Mensen.  Hoe zit het met de balans tussen deze drie in jouw organisatie? Jouw organisatie heeft ook doelen. Bewust of onbewust.  Een stip op de horizon waar je naar toe wil werken. Trends en ontwikkelingen waar je op in moet spelen. Onderwerpen of thema’s waar je goed in bent. Richt je je op je organisatie, dan kijk je vooral naar: structuur, processen, overlegvormen, auditprogramma’s monitoringsprogramma’s, risicoanalyses. Misschien wel het belangrijkste element in deze driehoek zijn jouw mensen. Zijn jouw mensen gecommitteerd aan het doel van de onderneming? Passen ze in de structuur van jouw organisatie? Binnen dit element gaat het vooral om: Betrokkenheid, bewustzijn en gedrag. Deze drie elementen moeten zo optimaal mogelijk met elkaar in balans zijn. Helaas zien we in de praktijk dat dit vaak niet het geval is. Regelmatig komen we in contact met bedrijven die een prachtig managementsysteem hebben geïmplementeerd.  Mooie procedures, structuren, monitoringsprogramma’s et cetera. Maar de vraag die we er dan bij krijgen is: Het leeft niet binnen ons bedrijf. Als je dan gaat kijken naar hoe dat systeem opgebouwd is is het vaak iemand die bijvoorbeeld de rol van kwaliteitscoördinator heeft vervuld die zelf procedures heeft uitgewerkt en geïmplementeerd binnen de organisatie. Prachtig! Vaak ook nog mooie doelstellingen die in de directiebeoordeling zijn verwerkt Maar het belangrijkste element is niet meegenomen. Dat zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Probeer mensen daarom ook echt vanaf het begin af aan te betrekken bij een dergelijk traject. Hoe krijg je mensen in beweging binnen jouw organisatie? Daar hebben wij als CertificeringsAdvies Nederland wel wat ideeën over. Mijn naam is Nelis van de Pol en ik kom heel graag met jou in contact om daar eens vrijblijvend over van gedachten te wisselen!

Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Informatiesheets Veiligheidsladder

Kom alles te weten over de Veiligheidsladder!

  • De verschillende treden uitgelicht
  • Inzicht in het certificatieschema
  • Praktische tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields