Duurzame kwaliteitsverbetering

HKZ Zorg en Welzijn behalen

Met HKZ Zorg en Welzijn, het keurmerk voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn, toon je aan dat je de bouwstenen hebt om goede zorg te leveren doordat je bedrijfsvoering op orde is. Het kwaliteitszorgsysteem is als het ware de ruggengraat van je organisatie, bestaande uit je beleid, je softwaresysteem en je overlegstructuur. Met deze norm kun je een systeem opzetten dat helpt om te leren en verbeteren. Het legt juist niet de nadruk op het schrijven van procedures en protocollen. Wil jij HKZ Zorg en Welzijn behalen? Wij helpen je graag!

Wat is HKZ Zorg en Welzijn?

Met het HKZ Zorg en Welzijn certificaat heb je één certificaat dat geldt voor alle verschillende soorten zorg of dienstverlening die je als organisatie biedt. Dat betekent dat je met je hele organisatie werkt met één kwaliteitssysteem waar al je typen zorg of dienstverlening onder vallen.

Met het kwaliteitssysteem als ruggengraat van je organisatie, laat je zien dat:

 • Je werkt volgens actuele wet- en regelgeving en de afgesproken richtlijnen binnen de branche.
 • Je goed om kunt gaan met de risico’s op proces- en organisatieniveau.
 • Je in staat bent om te leren van klachten, incidenten en calamiteiten.

Hiermee toon je aan dat je in staat bent om te leren en verbeteren en daardoor de kwaliteit van je zorg continu verbetert. Bij een uitbreiding van je diensten hoef je het certificaat ook niet helemaal opnieuw te behalen. Er volgt dan alleen een uitbreiding van je scope.

Vergeleken met de sectorspecifieke HKZ norm, is HKZ Zorg en Welzijn veel meer gericht op actief handelen in plaats van op het schrijven van procedures en protocollen. Daardoor staat de cliënt centraal. Daarnaast zorgt de norm voor meer vrijheid in hoe je als organisatie invulling geeft aan het kwaliteitssysteem. Er worden minder verplichte registraties gevraagd en het gaat meer om het aantoonbaar kunnen maken van de eisen uit de norm.

De branche

Voordelen van HKZ Zorg en Welzijn

De HKZ Zorg en Welzijn norm is van toepassing op het kwaliteitssysteem van organisaties die actief zijn in Zorg en Welzijn, ongeacht het type financiering, de organisatievorm, de omvang of type activiteit dat wordt uitgevoerd. Hieronder een aantal voordelen op een rij:

 • Je straalt vertrouwen uit, zowel intern (naar je huidige/toekomstige medewerkers) als extern (financierders/samenwerkingspartijen etc.).
 • Je toont aan dat je in staat bent om goede zorg te leveren.
 • Je krijgt korting op de audittijd bij certificerende instellingen (CI’s) wanneer je kunt aantonen dat je een volwassen kwaliteitszorgsysteem hebt.
 • Je hebt één certificaat voor al je diensten.
 • De norm is geschreven in begrijpelijke taal.
hkz-certificering-klanttevredenheid

Projectaanpak

Voordat je het HKZ Zorg en Welzijn certificaat behaalt, gaat er een proces aan vooraf. Je doorloopt de volgende stappen:

 1. De 0-meting. De adviseur inventariseert wat er binnen je organisatie al aanwezig is en wat er nog ontbreekt om aan de normeisen te voldoen. Dit duurt ongeveer een halve dag (4 uur).
 2. De contextanalyse. Bij deze stap wordt de stakeholder- en risicoanalyse uitgevoerd.
 3. Opzetten van de managementanalyse. Het managementsysteem wordt opgebouwd op basis van de relevante risico’s, beheersmaatregelen en stakeholdereisen.
 4. Vaststellen van de beleidscyclus en continu-verbeterprocessen. Het proces van beleids- en doelstellingbepaling en de vertaling ervan naar je organisatie wordt opgesteld.
 5. Implementatie van het managementsysteem. Het managementsysteem wordt geïmplementeerd door middel van workshops en activiteiten die betrokkenheid creëren bij je medewerkers.
 6. De interne audit. De adviseur voert de verplichte interne audit uit. Dit is een soort laatste check om er zeker van te zijn dat je de externe audit succesvol gaat doorlopen.
 7. Certificering. De certificering wordt uitgevoerd door een externe onafhankelijke certificerende instantie.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!