Als je actief bent in de zorg en welzijn sector, heb je vast wel eens gehoord van HKZ Zorg en Welzijn. Met deze norm toon je aan dat je serieus omgaat met het continu verbeteren van de kwaliteit van je zorg. HKZ Zorg en Welzijn is opgebouwd in drie hoofdstukken en is geschreven in begrijpbare taal. Ondanks dat de norm veel vrijheid biedt, zitten er wel een aantal eisen aan verbonden. In dit artikel leggen we je uit hoe de norm is opgebouwd en aan welke eisen je moet voldoen om het certificaat te behalen!

HKZ Zorg en Welzijn

De HKZ norm Zorg en Welzijn geeft je veel vrijheid in het opstellen en invullen van je kwaliteitszorgsysteem. Dat komt omdat, in tegenstelling tot oudere normen, de focus ligt op het continu leren en verbeteren en niet op verplichte procedures. De norm is gemaakt om toegevoegde waarde te bieden voor jouw organisatie. Jouw omgeving (context) staat daarom centraal. Daardoor hoef je niet te werk te gaan volgens een compleet nieuwe werkwijze om te voldoen aan de normeisen. Toch zijn er wel bepaalde richtlijnen gegeven aan HKZ Zorg en Welzijn.

Lees ook het artikel: ‘De HKZ norm Zorg en Welzijn geeft je organisatie een hoge mate van vrijheid

De eisen van HKZ Zorg en Welzijn

De eisen van HKZ Zorg en Welzijn zijn gebaseerd op ISO 9001:2015 en zijn geschreven in begrijpbare taal. Ze sluiten aan bij actuele thema’s binnen je organisatie. Denk aan:

  • Eisen die de eigen regie van de cliënt ondersteunen.
  • Eisen voor het leveren van maatwerk aan de cliënt.
  • Relevante principes uit de Governance Code Zorg.
  • Eisen voor risicomanagement op organisatie- en procesniveau.
  • Eisen voor stakeholdermanagement.
  • Eisen voor samenwerking met interne en externe ketenpartners.
  • Eisen voor de veiligheidscultuur.
  • Eisen voor cliënt- en medewerkersveiligheid.

Hulp nodig bij het behalen van HKZ Zorg en Welzijn?

Heb je hulp nodig bij het behalen van HKZ Zorg en Welzijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs hebben veel kennis en praktijkvoorbeelden die ze met je kunnen delen. Ze staan je graag te woord!

NEEM CONTACT OP

Contact CertificeringsAdvies Nederland

Hoofdstuk 1: De cliënt

HKZ Zorg en Welzijn bestaat uit 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 stelt de cliënt centraal. Belangrijke thema’s binnen dit hoofdstuk zijn de ondersteuning van de eigen regie van de cliënt en het leveren van maatwerk. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de continuïteit van je zorg, afspraken over doorstroom & nazorg en een dossiervorming die voldoet aan de professionele standaarden

Hoofdstuk 2: Randvoorwaarden voor goede zorg

Zorg-gegevensIn dit hoofdstuk zijn eisen opgenomen die je organisatie helpen om goed te kunnen sturen. Hoe richt je de organisatie zo in dat je alles kunt faciliteren rondom de cliënt? Het is hierbij belangrijk om interne en externe ontwikkelingen, belangrijke stakeholders, behoeften en verwachtingen van belanghebbenden en risico’s/kansen in kaart te brengen. Het resultaat van deze inventarisatie is van invloed op het beleid en de strategie van je organisatie.

Daarnaast is het ook belangrijk om meetbare, concrete doelen op te stellen. Daarmee draagt je kwaliteitsmanagementsysteem namelijk echt bij aan het realiseren van je strategie. Een aantal andere thema’s binnen dit hoofdstuk zijn samenwerken, veiligheidscultuur, leiderschap en normen en waarden. De norm gaat uit van een zekere mate van vrijheid voor de medewerker doordat ze zelf invulling geven aan hun taken (professionele vrijheid: hiervoor zijn eisen opgenomen die de bekwaamheid en bevoegdheid ondersteunen). De norm is juist bedoeld om als organisatie bewuste keuzes te maken met betrekking tot risico’s, niet om protocollen en procedures op te stellen.

Ondersteuning nodig op weg naar de HKZ Zorg en Welzijn certificering?

Laat je door onze adviseurs informeren over de mogelijkheden. Of vraag direct een vrijblijvende offerte op maat aan.

VRAAG OFFERTE AAN

Hoofdstuk 3: Leren en verbeteren

Dit hoofdstuk bevat eisen voor het evalueren, leren en verbeteren op drie niveau’s: procesniveau, cliëntniveau en organisatieniveau. Alles wat je in hoofdstuk 2 hebt beschreven, wordt in hoofdstuk 3 geanalyseerd en beoordeeld. Onderdelen van dit hoofdstuk zijn: interne audit, cliëntervaringsonderzoek en medewerkerservaringonderzoek. Naast het treffen van maatregelen, meet je ook de effectiviteit ervan zodat je deze altijd nog kunt bijsturen.

Tot slot moet systematisch worden beoordeeld of het kwaliteitssysteem werkt. Dit houdt in dat wordt getoetst of de interne audits bijdragen aan het leren en verbeteren, de maatregelen bijdragen aan de doelen en of je als organisatie in staat bent te leren en te verbeteren. Op deze manier wordt een proces van continu verbeteren op gang gebracht!

Benieuwd naar de kosten van HKZ Zorg en Welzijn? Lees dan ook het artikel: ‘Wat kost HKZ Zorg en Welzijn?’

Ondersteuning of meer informatie?

Ben je van plan om aan de slag te gaan met het HKZ Zorg en Welzijn certificaat of wil je hier meer over weten? Neem dan vooral contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag en kunnen je alles vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl