VCA VGM-bewustzijn VGM-gedragOf je als bedrijf nu voor het eerst VCA wilt gaan certificeren of dat je zelfs al VCA-gecertificeerd bent; vroeg of laat ga je te maken krijgen met de nieuwe VCA-eisen. De nieuwe VCA 2017/6.0 norm is sinds 2 april 2018 officieel gepubliceerd en is op 2 oktober 2018 volledig van kracht. Bij hercertificeringen geldt gelijk al de nieuwe VCA-norm. In de VCA** van deze nieuwe norm valt één onderwerp specifiek op en om die reden gaan we dat onderwerp in dit blogartikel ook verder uitlichten. Het betreft hier vraag 4.2. uit de nieuwe VCA 2017/6.0 norm waarin de vraag wordt gesteld of het bedrijf een programma heeft voor het beïnvloeden van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

Meer informatie over de nieuwe VCA-norm? Lees dan ook het artikel: Nieuwe VCA-norm 2017 gepubliceerd

Veiligheidsbewustzijn verhogen bij medewerkers

In de veiligheidswereld is VGM-bewustzijn en -gedrag één van de meest lastige aspecten om goed beheersbaar te krijgen als organisatie. Je kunt je medewerkers immers met veilige en gekeurde materialen laten werken, ze cursussen laten volgen om veilig te werken en ze instrueren en controleren op veilig werken, maar zelfs dan gaat het soms tóch nog mis. Wat hier vaak aan ten grondslag ligt is het bewustzijn en gedrag van de medewerkers. Want hoe vaak wordt er in de operationele werksfeer, waar risico’s zijn, niet gedacht om ‘even gauw iets te doen’, met alle gevolgen van dien? Het klinkt je vast niet onbekend in de oren.

Aan de slag met VCA? Download deze handige gids!

Wil je aan de slag met VCA? Dan is deze VCA informatiegids echt iets voor jouw organisatie. Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER

VCA Infogids

Veiligheidsbewustzijn programma in de nieuwe VCA-norm

Wanneer je als organisatie wilt certificeren voor de nieuwe VCA-norm, dan is het niet vreemd dat je vraagtekens plaatst bij deze nieuwe VCA-eis omtrent VGM-bewustzijn en -gedrag. Daarnaast wil je natuurlijk zo efficiënt mogelijk te werk gaan tijdens implementatie van de VCA-norm in je organisatie waarbij enerzijds de kosten bij voorkeur laag worden gehouden en anderzijds de organisatie er volop van profiteert. Het uitwerken en werken met een VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma moet daarom ook niet onnodig veel tijd kosten.

VGM-bewustzijn en VGM-gedrag middels de PDCA cyclus

Bij CertificeringsAdvies Nederland hebben we het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma volledig geïntegreerd in de al reeds bestaande VCA-eisen. Wat dat punt betreft heb je als organisatie dus géén extra werk met procedures en/of documenten, maar zijn er enkel extra aandachtspunten in de reeds bestaande organisatiestructuur. CertificeringsAdvies Nederland heeft het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma opgezet aan de hand van de welbekende Plan-Do-Check-Act cyclus. Daarbij:

  • worden VGM-bewustzijn en VGM-gedrag doelen bepaald (Plan);
  • wordt gewerkt aan het uitvoeren en behalen van deze doelen (Do);
  • wordt op bovenstaande gecontroleerd (Check);
  • en wordt er indien noodzakelijk bijgestuurd (Act) of worden er zelfs nieuwe VGM-bewustzijn en VGM-gedrag doelen opgesteld.

Het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma is zo ingestoken dat het niet ‘reactief’ (waarbij met een verbetermaatregel iets wordt gecorrigeerd dat heeft plaatsgevonden), maar juist proactief van aard is. Daarbij wordt er een verbetermaatregel geformuleerd nog voordat er iets plaatsvindt. Zo wordt gewerkt naar een VGM-verbetering van de organisatie. Op die manier voldoet je organisatie aan de nieuwe VCA-eis uit de nieuwe VCA-norm waarbij gevraagd wordt om een programma te hebben waarmee het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag positief wordt gestimuleerd.


Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl